Terapie koněm

Je až neuvěřitelné, jak dokážou zvířata ovlivnit příznivě naši psychiku, ale i fyzickou kondici. Jednou z takových je i hiporehabilitace. Ta zahrnuje hned několik terapeutických metod, které dokážou třeba nechodícího postavit na nohy.       

24.11.2015 - 12:00   |  
Hiporehabilitace je vhodná pro děti, ale i dospělé s handicapem

Hiporehabilitace je nadřazený pojem pro veškeré terapeutické či rehabilitační aktivity využívající pozitivního působení koně na zdraví člověka. Kůň, ve spolupráci s terapeutem, tvoří hiporehabilitační tým, který dokáže pomoci klientům hned v několika oblastech působení. První oblastí je rehabilitace za pomoci koně, která se zaměřuje na pohybový aparát klienta a označuje se jako hipoterapie. Druhá oblast se zaměřuje na psychoterapii pomocí koní, která spočívá v propojení jezdectví a činností s koněm a kolem něj, s cíleným působením na psychiku klienta. Posledním odvětvím hiporehabilitace jsou aktivity s využitím koní, které spadají do oboru speciální pedagogiky. Právě na tuto kategorii se specializujeme u nás v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s..

Kde Duhová cesta působí

 „Momentálně působíme v hřebčíně v Mlékojedech u Neratovic, kde máme naše dva terapeutické koně a kobylku ve výcviku. Klienti k nám dojíždí jednou až dvakrát týdně na zhruba třicetiminutovou terapii, která je vždy individuálně přizpůsobena momentálním potřebám klienta. Cíleně ho vede k dosažení daných speciálně-pedagogických cílů. Našimi klienty jsou nejčastěji děti batolecího a předškolního věku, ale není u nás výjimkou adolescent či dospělý klient s handicapem. Nezaměřujeme se na jednotlivé diagnózy, ale na potřebu speciálně-pedagogické terapie jako takové, kterou naaplikujeme na ježdění na koni, práci s koněm a ve stáji,“ vysvětluje Mgr. Barbora Sedlářová.

I v hipoterapii je nutná improvizace a kreativita

Délka docházení klientů na hiporehabilitaci je vždy individuální, podle výsledků konkrétního klienta a plnění vytyčených cílů, které se plánují při příjmu na hiporehabilitaci. „Při práci s klienty, v propojení se zvířaty, nelze nikdy předem říct konkrétní průběh terapeutické jednotky. Máte sice jasnou představu, jak by vše mělo probíhat, ale je tam tolik faktorů, na kterých v dané terapeutické jednotce záleží, že i když se pečlivě připravíte a po minutě vše naplánujete, klient nebo zvíře si na vás připraví vlastní „nápad“ a vy musíte improvizovat a během vteřin vytvořit novou náplň terapeutické jednotky tak, aby byla efektivní, i když nejsou ten den zcela ideální podmínky,“ říká Sedlářová. Podle ní když se dostavují úspěchy, kterých lze s pomocí koní dosáhnout, naučíte se být natolik kreativní, že vždy vymyslíte zábavnou a atraktivní aktivitu, kterou nenaladěného klienta přimějete ke spolupráci.

Nemocného chlapečka postavila na nohy

 „Mezi naše poslední úspěchy patří chlapeček ve věku dvou let s diagnózou Dětská mozková obrna, který k nám začal docházet letos na jaře jako ležící v kočárku. Po měsíci terapie se na koni již samostatně vzepřel na předloktí, po dalším měsíci zvládl asistovaný sed a nyní, po půl roce, sedí na koni téměř samostatně a začíná dělat s pomocí první krůčky. To je ta hnací síla, která nám dává sílu jít za každého počasí do stáje a vymýšlet stále nové aktivity atraktivní a efektivní pro naše klienty,“ říká závěrem specialistka na zooterapii Barbora Sedlářová.