Terapie koněm

Hiporehabilitace je vhodná pro děti, ale i dospělé s handicapem
 

Je až neuvěřitelné, jak dokážou zvířata ovlivnit příznivě naši psychiku, ale i fyzickou kondici. Jednou z takových je i hiporehabilitace. Ta zahrnuje hned několik terapeutických metod, které dokážou třeba nechodícího postavit na nohy.       

Hiporehabilitace je nadřazený pojem pro veškeré terapeutické či rehabilitační aktivity využívající pozitivního působení koně na zdraví člověka. Kůň, ve spolupráci s terapeutem, tvoří hiporehabilitační tým, který dokáže pomoci klientům hned v několika oblastech působení. První oblastí je rehabilitace za pomoci koně, která se zaměřuje na pohybový aparát klienta a označuje se jako hipoterapie. Druhá oblast se zaměřuje na psychoterapii pomocí koní, která spočívá v propojení jezdectví a činností s koněm a kolem něj, s cíleným působením na psychiku klienta. Posledním odvětvím hiporehabilitace jsou aktivity s využitím koní, které spadají do oboru speciální pedagogiky. Právě na tuto kategorii se specializujeme u nás v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s..

Kde Duhová cesta působí

 „Momentálně působíme v hřebčíně v Mlékojedech u Neratovic, kde máme naše dva terapeutické koně a kobylku ve výcviku. Klienti k nám dojíždí jednou až dvakrát týdně na zhruba třicetiminutovou terapii, která je vždy individuálně přizpůsobena momentálním potřebám klienta. Cíleně ho vede k dosažení daných speciálně-pedagogických cílů. Našimi klienty jsou nejčastěji děti batolecího a předškolního věku, ale není u nás výjimkou adolescent či dospělý klient s handicapem. Nezaměřujeme se na jednotlivé diagnózy, ale na potřebu speciálně-pedagogické terapie jako takové, kterou naaplikujeme na ježdění na koni, práci s koněm a ve stáji,“ vysvětluje Mgr. Barbora Sedlářová.

I v hipoterapii je nutná improvizace a kreativita

Délka docházení klientů na hiporehabilitaci je vždy individuální, podle výsledků konkrétního klienta a plnění vytyčených cílů, které se plánují při příjmu na hiporehabilitaci. „Při práci s klienty, v propojení se zvířaty, nelze nikdy předem říct konkrétní průběh terapeutické jednotky. Máte sice jasnou představu, jak by vše mělo probíhat, ale je tam tolik faktorů, na kterých v dané terapeutické jednotce záleží, že i když se pečlivě připravíte a po minutě vše naplánujete, klient nebo zvíře si na vás připraví vlastní „nápad“ a vy musíte improvizovat a během vteřin vytvořit novou náplň terapeutické jednotky tak, aby byla efektivní, i když nejsou ten den zcela ideální podmínky,“ říká Sedlářová. Podle ní když se dostavují úspěchy, kterých lze s pomocí koní dosáhnout, naučíte se být natolik kreativní, že vždy vymyslíte zábavnou a atraktivní aktivitu, kterou nenaladěného klienta přimějete ke spolupráci.

Nemocného chlapečka postavila na nohy

 „Mezi naše poslední úspěchy patří chlapeček ve věku dvou let s diagnózou Dětská mozková obrna, který k nám začal docházet letos na jaře jako ležící v kočárku. Po měsíci terapie se na koni již samostatně vzepřel na předloktí, po dalším měsíci zvládl asistovaný sed a nyní, po půl roce, sedí na koni téměř samostatně a začíná dělat s pomocí první krůčky. To je ta hnací síla, která nám dává sílu jít za každého počasí do stáje a vymýšlet stále nové aktivity atraktivní a efektivní pro naše klienty,“ říká závěrem specialistka na zooterapii Barbora Sedlářová.


Hobby