Původ příjmení mnohdy prozradí, čím se zabývali vaši předkové. Najdete to své?

PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami, doporučuje projít si knihovnu archivu, kde se dozvíte původ svého příjmení
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Také už vás napadlo, proč se jmenujete, jak se jmenujete? Jméno ani příjmení si nevybíráme. Jméno nám dají rodiče a příjmení zdědíme. Ale nebylo tomu tak vždy. Jak vůbec vznikala příjmení? Jaký je jejich původ?

Křestní jména měli lidé dávno v naší historii. Ta první nejčastěji vystihovala schopnosti nebo vlastnosti jedince a dnes bychom se asi divili, jak některé jména zněla. Od dob křesťanství se počty jmen rozšířily o ta biblická.

Kde se ale vzala příjmení?

Je to vcelku jednoduché. Když si uvědomíte, že v jedné vsi žilo několik lidí stejného jména, nabízela se otázka, jak je od sebe odlišit. No, a to je počátek vzniku a původu našich příjmení. O původu a vzniku názvů obcí, která mají někdy podobný základ, jsme psali zde.

Pro vznik příjmení je zásadní rok 1786, kdy císař Josef II. vydal Patent o dědické posloupnosti. Josef II. tehdy nařídil, že se jména nesmí měnit ani pozměňovat a že jméno bude dědičné a děti se budou muset jmenovat po otci. Účel tohoto patentu byl jednoduchý - bylo to pro zpřesnění evidence kvůli výběru daní, ale i třeba vojenské povinnosti. Tím došlo k úřednímu zlegalizování původních přídomků za příjmení.

Co vše se můžete o svém jménu dozvědět a co původně vaše příjmení kdysi znamenalo? Na to dává odpověď obor nazývající se  onomastika nebo onomatologie, což je nauka o vlastních jménech. Zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou. Tomu se věnuje Vladimír Mates, bohemista, etymolog a onomastik. Vystudoval FFUK v Praze a zaměřil se na nauku o vlastních jménech a na kontě má několik knih s touto tematikou, mimo jiných i třeba knihu Jména tajemství zbavená.

Ne každé příjmení lze vyložit

Kdo má zájem zjistit původ svého příjmení, není nic snazšího, než si některou z knih Vladimíra Matese pořídit. "Ale smiřme se s tím, že ne každé příjmení (ale i jiné druhy vlastních jmen) lze spolehlivě vyložit. Buďme vděčni i za náznak či odbornou domněnku. Jindy k jejich obsahu a výkladu vede naopak hned několik různých cestiček. Měly by se tedy připomenout všechny," konstatuje Vladimír Mates.

Podle něj jsou i taková příjmení, která svá tajemství nevydají. Mohou pocházet například z dávno zapomenutých výrazů obecných včetně nářečních, ve výslovnosti všelijak pozměněných, zvláště je-li původ v jazycích cizích, z různých zkomolenin a podobně. Badatel se zabýval příjmeními desítky let, a proto upozorňuje, že není žádný div, když si nevíte se svým příjmením rady. Jmen existuje na 120 000.

Z Jana vzniklo mnoho variant

Původ příjmení je přitom z jedné třetiny odovozené od křestních jmen. Někdy jako zdrobnělina jména, jindy jsou vyjmuty části a k nim přidány některé z přípon. V jiných případech může jít o varianty jména převzatého z jiného jazyka.

Typickým příkladem je jméno Jan. Z toho časem mohla vzniknout příjmení jako Janek, Janovský či Janoušek. Z německé podoby Johann pak vznikl Hans, z něhož se objevil Honza či Honzík, ale i Hanzlík. Původ mnoha jmen ale může pocházet ze staré češtiny, a to ze slov, která se nedochovala, a tím pádem se těžko hledá jejich skutečný význam a původ. Některá příjmení mají i několik variant původu. Příkladem může být období přelomu 12. a 13. století, kdy k nám přišli němečtí kolonisté. Jména tak mají původ z němčiny. Třeba takový Fišer je původem Fischer, což je rybář. Časem se z podobných příjmení vytvořily i zdrobněliny a odvozená jména.

Co vše se můžete o svém jménu dozvědět?

Umístění vašeho příjmení mezi nejrozšířenějšími, jeho pořadí od prvního písmene, počet nositelů vašeho příjmení v ČR, kolik na vás připadá Nováků, kdo známý a slavný se jmenuje jako vy? Zdroj: Vladimír Mates

Víte, kolik lidí má vaše příjmení?

Pokud vás zajímá, kolik příjmení, jako máte vy, má v občanském průkazu zapsáno lidí v České republice, je pro to zajímavý i web www.nasejmena.cz. Co na těchto stránkách naleznete? Kromě příjmení i četnost jmen a příjmení v oblastech, okresech, krajích, ročnících narození.

Najdete tu i význam jmen, což pro vás může být jistě zajímavé; v neposlední řadě portál obsahuje i skupiny jmen a příjmení se společnými vlastnostmi. Pokud vás zajímá váš rodokmen, najdete tu pomocníka, který vám s tím poradí. Na web píší také konkrétní osoby, které hledají své příbuzné nebo nositele stejného příjmení.

Okresní archivy mají knihy o příjmeních

Pokud vyznáváte takovou tu badatelskou práci postaru, není nic jednoduššího než navštívt okresní archivy, kde vás při pátrání nejen po původu vašeho příjmení navedou.

"V archivu máme celou řadu knih o původu příjmení. Lidé sem často kvůli tomu docházejí, když pátrají nejen po původu svého příjmení. Zájem veřejnosti o tom dozvědět se něco o svém původu je poměrně velký a my jim rádi pomůžeme," říká ředitelka příbramského okresního archivu Věra Smolová. Ta nad rámec svých povinností svými aktivitami dokázala neuvěřitelným způsobem rozšířit počet zájemců o regionální historii a přiblížit ji poutavým a často zábavným způsobem všem věkovým kategoriím.