Svozové firmy nejednají vždy fér. Starosto, víte, na co se zeptat?

Vyhazovat peníze z okna? Proč, když nemusíte?
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Případů, kdy starosta nemá detailní představu, jak je nakládáno s obecními odpady, tedy obecním majetkem, je obrovské množství. Přitom čas od času svozové firmy rády fakturují za něco, co zkrátka neexistuje. Jasně, třeba to není příklad vaší obce. Třeba...

Za špatné hospodaření nese odpovědnost starosta. Tudíž i za to, že případně platí z poplatků vybraných od občanů něco, za co nedostává adekvátní službu, a navíc to dotuje z rozpočtu obce. Samozřejmě, že svoz stojí peníze. Jakmile ale náklady převyšují dvojnásobek nákladů na skládkování jedné tuny směsného komunálního odpadu (SKO), je dobré začít s otázkami:

  • 1. Kolik stojí odstranění jedné tuny SKO na skládce či ve spalovně?
  • 2. Kolik SKO vyprodukuje obec ročně?

I v případech, kdy "svozovka" fakturuje za manipulaci s popelnicí, tedy nikoli za tunu, ale za službu, se dá výsledku dopočítat.  A z tohoto problému vyplývají další tři otázky:

  • 3. Je svozová firma schopna oddělit výše uvedená množství jen pro vaši obec? Máte přehled o svážených odpadech?
  • 4. Je svozová firma schopna oddělit nabídnutou cenu na dvě složky, tedy na službu svozu a samotné odstranění odpadu, tedy cenu za tunu na bráně skládky či spalovny?
  • 5. Jak firma může prokázat, že sváží SKO pouze od občanů, a nikoli současně i od firem a živnostníků?
  • 6. Jak svozová firma zohledňuje ve výsledné ceně množství vytříděného odpadu?
  • 7. Podporuje svozová firma ve vaší obci moderní systémy třídění odpadů (např. sběr přímo z jednotlivých domácností)?

Svozová firma se kromě směsného komunálního odpadu stará ve většině případů i o odpad tříděný. Za ten obec dostává odměnu od společnosti EKO-KOM. Tento příspěvek je určen na placení nákladů za sběr a svoz tříděného odpadu a tak je taky využíván. Jenže vytříděný odpad má ve většině případů kladnou ekonomickou hodnotu. Dá se prodat a obec tím může získat další peníze na obecní odpadové hospodářství. Jenže se tak většinou neděje. Vytříděný odpad prodává svozová firma, které za to obec ještě platí. To není zcela v intencích hesla "dobrý hospodář". Z toho rovněž vyplývají další otázky:

  • 8. Jak nakládá svozová firma s odpady, které občané obce vytřídili?
  • 9. Zohledňuje příjmy z prodeje vytříděných komodit do ceny svozu?

Historie hovoří jasně

Otázek je samozřejmě daleko více, ale těchto devět je základem pro to, aby starosta sám sebe odhadl, zda je dobrým hospodářem a zda neplatí víc, než musí. V historii se totiž již mnohokrát ukázalo, že produkce SKO po zodpovězení těchto otázek a úpravě systému sběru a svozu komunálních odpadů může klesnout i o 50 % a to je zásadní pro rozpočet na odpadové hospodářství obce.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru