Nacistický kat v Praze: Za vraždy chtěl tučný důchod

Alois Weiss byl profesionální popravčí. Pod jeho gilotinou zemřelo 1 075 lidí
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Za spolehlivého a výkoného byl považován jeden z nejbezcitnějších vrahů v naší historii. Německý kat Alois Weiss během dvou let popravil 1 075 lidí, z toho 155 žen. Jeho gilotina v pankrácké věznici, tzv. sekyrárna, ukončila život všem nepohodlným občanům tehdejšího protektorátu. O to víc je šokující, že Alois Weiss po válce žádal odškodnění na důchod. 

Pankrácká sekyrárna dnes slouží jako pietní místo, z kterého jde mráz po zádech. Poctivě zrekonstruovaná katovna s původní gilotinou a dřevěnými rakvemi vás zavede na cestu do krvavé historie našeho národa. Od roku 1943 zde probíhaly popravy v nacistickém režimu. Končili zde většinou čeští vlastenci, odbojáři a lidé, kteří prováděli kriminální hospodářskou činnost. Všechny popravené má na svědomí jen jeden člověk se třemi spolupracovníky. 

Na konci války se nacisté chtěli zbavit pankrácké gilotiny. Rozebrali ji na součástky a hodili do Vltavy. Díky svědkům, kteří vše viděli, se po válce několika pražským potápěčům podařilo součástky gilotiny vylovit. Dnes slouží jako memento krutého nacistického vraždění v původním místě na Pakráci. 

Svědomitý Alois Weiss

Všechno "pinktlich"! Nacisté svoje kruté jednání za druhé světové války schopně doplňovali precizní organizací veškeré vykonané práce. Od masových vražd v koncentračních táborech až po popravy v pankrácké sekyrárně.

Jendím z těch, který s ledovým klidem odváděl svoje krvavé povolání, byl Alois Weiss. Ten byl povolán z mnichovského popraviště, aby svoje zkušenosti využil v Praze. Vyžádal si tři spolupracovníky, kteří byli české národnosti.

Tento smutný fakt zrady byl po skončení války osudný jen jednomu z nich. Antonín Nerad, který byl původně odbojářem, se rekrutoval v nacistického konfidenta (agenta provokatéra) a zavinil tak smrt stovek lidí. Jeho poslední povolání na popravišti se nakonec stalo i místem jeho vlastní popravy. Byl však jediný, kdo byl z této party potrestán. Ostatní uprchli do Německa včetně Alois Weisse. 

Přispějte mi na důchod!

Poctivý kat byl ve své práci opravdu unikátním případem. Jeho evidence poprav jsou strojově přesné a celý proces od jedné popravy k druhé trval, včetně uskladnění mrtvého těla do dřevěných rakví, jednu až dvě minuty.

Katova kniha se zápisy o vykonaných popravách se zachovala zcela v pořádku. Byl opravdu spolehlivý úředník.

Po válce se Alois Weiss dostal do sovětského zajetí, odkud byl následně propuštěn do Německa. Zde se bezpečně usadil bez hrozby odnětí svobody a rozhodl se o jeden z nejtroufalejšších činnů. Správnímu soudu v německém Straubingu zaslal úřední dopis, kde vysvětluje svoji situaci. 

V dopise konkrétně uvadí, že kvůli zrušení rozsudku smrti v Německu nemůže dále vykonávat svou práci. Reálně jeho povolání nikdo neukončil, a tak si nárokoval odpovídající mzdu a příspěvek na důchod. Tato drzá žádost o vyplacení nemalé finanční částky za 1 075 poprav byla zcela logicky odmítnuta. České úřady na základě dopisu vyzvaly německou stranu, aby celý případ prošetřila.

Německé úřady však vyšetřování odmítly se slovy, že Aloise Weisse nepovažují za nacistického zločince, ale pouze za úředníka. Ten tedy v klidu a bez trestu umírá v roce 1969 v Bavorsku. Jeho osud je z jedné strany příkladem krutosti nacistického režimu a na druhé straně až neskutečně troufalým důkazem úřednické preciznosti. 

Dnes je pankrácká sekyrárna otevřena veřejnosti jako pietní místo, kde se můžete dotknout historie a připomenout si někdy těžko uvěřitelné příběhy druhé světové války. 


Životní styl

Zdraví