Příběhy zatopených míst českých přehrad. Kostel, který musel ustoupit vodní nádrži s děsivou pověstí

Vodní nádrž Orlík
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Na mši do kostela jedině v potápečském vybavení. Osudy několika vesnic ukončila stavba vodní nádrže Orlík. Většina budov byla zdemolována, ale pod hladinou je možné naleznout i nějaké výjimky. Jedním z mála míst je kostel sv. Štěpána v dnes již neexistující vesnici Těchnice.

Vodní nádrž Orlík získala své jméno podle zámku, který se zde čněl vysoko nad hladinou Vltavy a dnes už ho od úrovně řeky dělí jen pár metrů. Přehrazení nejdelšího toku na našem území zásadně proměnilo ráz krajiny a několika obyvatelům přilehlých vesnic osudově zasáhlo do života. 

Vodní nádrž Orlík zadržuje nejvíce vody v České republice. Jezero plní 717 milionů metrů kubických vody.

Stavba nádrže

Projekt se odstartoval přípravnými pracemi již v roce 1954, přestože tehdejší vláda nevyslovila nutné povolení. Očekávané schválení přišlo záhy, a tak se mohlo každý den na stavbě vystřídat až 1 500 dělníků. Přehrada byla dokončena v roce 1961 s předstihem osmi měsíců před původním plánem. Orlická přehrada je největší, nejvyšší a také nejmohutnější nádrží na toku Vltavy.

Potápěčský ráj

Přehrada se však velmi zásadně podepsala do osudu několika místních obyvatel. Uměle vytvořenému jezeru muselo ustoupit až 650 obytných a hospodářských staveb. Většina z nich se musela nekompromisně zbourat. Výjimkou je kostel sv. Štěpána, který je dnes velmi oblíbenou atrakcí pro potápěče. “Podvodní” kostel na svém místě zůstal a jediné, o co přišel, byla střecha, strop a krovy, včetně pravidelných návštěvníků nedělních mší. Poslední bohoslužba se zde konala v roce 1957.

Zatopené vesnice: Orlické Zlákovice, Zbenické Zlákovice,Těchnice, Korce, Lavičky, Podskalí, Radava, Velký Vír, Žďákov, Letoštice

Záchrana kostela

Velmi zajímavý je příběh kostela svatého Bartoloměje, jehož románský původ se datuje už od roku 1190. Ten byl z dnes již neexistující vesnice Červená rozebrán a znovu postaven mimo zaplavenou oblast u osady Vůsí, které se symbolicky říká Červená II. Podobným osudem si prošel empírový řetězový most v Podolsku, když byl v roce 1960 rezebrán. Nové místo se mu však našlo až za patnáct let ve vesnici Stádlec nad řekou Lužnicí.

Pachuť krve

Orlická přehrada je spojována ještě s jednou nechvalnou skutečností. Mrtvoly v sudu vhozené ze Žďákovského mostu jsou dnes již neodmyslitelně spojené s touto vodní nádrží. Orličtí vrazi se postarali o “popularizaci” místa, ale jejich sudy jsou již z nádrže vylovené a pod hladinou zůstalo jen několik vesnic, jejichž pozůstatky můžete odhalit v potápečské výstroji.

Zatopená místa našich přehrad. Svatojánské proudy jsou už pouhou minulostí. Více čtěte zde.
Klíčová slova: