Maturita, nebo výuční list: Čas se krátí, jak správně vybrat střední školu?

Téměř 80 tisíc deváťáků ze 4 155 základních škol v Česku čeká rozhodnutí, kam jít dál studovat. Vybírat mohou z celkem 1 308 středních škol. Podle dlouhodobých statistik více než 35 tisíc středoškoláků studium nedokončí. Jedním z důvodů je i špatná volba střední školy. Na správné rozhodnutí a podání přihlášky na střední školu mají současní deváťáci čas do 1. března.

18.01.2019 - 08:30  
Ne každý má na to, aby denně ležel v knihách
Zobrazit fotogalerii (3)

Podle dat MŠMT přijmou každý rok střední školy více než sto tisíc studentů prvních ročníků. Většina žáků volí gymnázia nebo obory s maturitou, kolem 30 tisíc uchazečů se rozhodne studovat odbornou školu s výučním listem. Právě na středních odborných školách výrazně rostl v uplynulých pěti letech počet studentů.

"První aspekt, který ovlivňuje počet žáků, je vývoj demografické křivky. Poslední zhruba dva roky dochází opět k mírnému nárůstu počtu žáků končících základní školu, a tím logicky dochází ke zvyšování počtu žáků hlásících se na střední školy. Dalším aspektem je skutečnost, že v posledních několika málo letech dochází k posunu pohledu veřejnosti na učební obory. Tím, jak se obecně zvyšuje nedostatek kvalifikovaných a kvalitních řemeslníků, zvyšuje se jejich prestiž ve společnosti a pochopitelně i jejich finanční ohodnocení," vysvětlil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Uchazečů je více

Zájem uchazečů o střední odborné školy roste napříč obory. Největší zájem je pak o obory truhlář, malíř nebo zahradník. „Naše škola nyní nabízí 39 oborů, z čehož je 12 zakončeno maturitní zkouškou a 27 výučním listem, tím se řadí k největším středním odborným školám v Česku," pochlubil se Janeček.

V letošním školním roce na "jeho" škole studuje celkem 1 266 žáků. "V září 2018 jsme ve všech prvních ročnících školy měli celkem 487 žáků. Vzhledem k počtu zájemců o studium při našich dnech otevřených dveří se domnívám, že v září 2019 budeme mít výrazně přes 500 žáků v prvních ročnících," potvrdil růst zájmu uchazečů.

Ne každý je studijní typ

Nástup na střední odbornou školu neznamená automaticky absenci maturitního vysvědčení. Při volbě studia s výučním listem stále zůstává možnost pokračovat po vyučení v maturitní nástavbě. Při rozhodování mezi maturitním studiem a učebním oborem by měl každý zvážit své studijní předpoklady a především "ochotu" věnovat čas studiu.

Riziko, že žák stráví několik let na maturitním studiu, každý rok jen taktak postoupí do vyššího ročníku, ale nakonec nezvládne maturitu a zůstane bez vzdělání, je u některých uchazečů velké. A právě tomu je fajn předejít. 

"Pokud žák není vysloveně studijní typ, stojí minimálně za úvahu, zda není na místě zvolit cestu nejprve vyučení se a následně případné pokračování na maturitní nástavbě. Kombinace výučního listu a maturitního vysvědčení je ze strany zaměstnavatelů navíc velmi žádaná," doplnil Miloslav Janeček.