Je čas pomáhat hrdinům: GSK pomáhá seniorům, dobrovolníkům a kurýrům posilovat imunitu v době pandemie

Desetitisícům seniorů, dobrovolníků a kurýrů daruje společnost GSK balíčky vitamínů Centrum
  |  Komerční sdělení

Společnost GSK v pondělí na online tiskové konferenci představila nový projekt, kterým pomáhá v Česku a na Slovensku chránit ty, kteří to v současnosti nejvíce potřebují. Desetitisícům seniorů, dobrovolníků a kurýrů daruje společnost GSK balíčky vitamínů Centrum pro posílení jejich imunity.

Koronavirová pandemie postihla celý svět a zasáhla do běžného života každého z nás. Často se tak hovoří o prevenci před nákazou – klade se důraz na dodržování hygienických pravidel, nošení roušek na veřejnosti a posilování obranyschopnosti organismu. „Nejenom v souvislosti s koronavirovou pandemií je často zmiňována podpora naší imunity, zejména pak u osob chronicky nemocných a u seniorů. Složky imunity lze nepochybně podpořit řadou doplňků stravy,“ vysvětluje MUDr. Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze.

Proto společnost GSK vybrala šest organizací u nás i na Slovensku a rozdala mezi ně více než 35 tisíc balíčků vitamínů Centrum v různých variantách. Ty mají pomoci s posílením imunity seniorských klientů těchto organizací, imunity dobrovolníků, kteří se o ně starají, nebo také s posílením imunity kurýrů.

Svou aktivitu společnost GSK představila na online tiskové konferenci, které se na dálku zúčastnili nejen zástupci společnosti, ale také všechny zapojené organizace nebo doktor Slíva.

Pomoc pro tisíce seniorů

Podle statistik jsou nemocí Covid-19 nejvíce ohroženou skupinou obyvatel senioři. Jelikož podstatnou součástí ochrany před onemocněním je prevence a v ní hraje zásadní roli silný imunitní systém, rozhodl se farmaceutický koncern GlaxoSmithKline (GSK) darovat balíčky vitamínů Centrum, které jsou určené přímo pro seniory. „Víme, jak důležitá je prevence pro zdravotní stav každého z nás. Právě starší spoluobčané spadají do nejrizikovější skupiny a my jim chceme touto formou pomoci a udělat radost,“ dodává Richard Rehák, brand manager z GSK.

Složení těchto multivitaminů je speciálně vyvážené tak, aby splňovalo výživové potřeby seniorů a poskytovalo jim důležitou podporu v podobě vitamínů, minerálů a stopových prvků. „Jakkoli úměrně se zvyšujícímu věku postupně klesá potřeba příjmu energeticky nosných živin v kontextu pozvolna se snižující fyzické aktivity, poptávka po tzv. mikronutrientech, tj. vitaminech a minerálech, zůstává zachovaná nebo se dokonce zvyšuje. Minerály a vitamíny v našem těle zastávají celou plejádu fyziologických úloh, a jejich význam je tak pro naše zdraví neoddiskutovatelný,“ komentuje potřebu vitamínů a minerálů u seniorů MUDr. Slíva.

„Alespoň pro ilustraci uveďme např. vápník společně s vitamínem D. Nejsou důležité pouze pro zdraví kostí, jak se často traduje. Zatímco vápník je nepostradatelným iontem pro dráždivost buněčných membrán (asi nejvíce patrné je to na svalech) či přenos nervového vzruchu, nedostatek vitamínu D je často zjišťován u řady civilizačních chorob (např. cukrovka, srdečně-cévní onemocnění aj.). Z pohledu seniorů je prokázaný i vztah mezi jeho nedostatkem a vyšším rizikem pádu, a tedy i zlomenin, které mohou být pro dotyčného osudné,“ doplňuje MUDr. Slíva.

S distribucí vitamínů nejpotřebnějším pomáhá také humanitární organizace ADRA, která se zapojuje skrze 15 dobrovolnických center v celé České republice. „Vitamíny, které jsme od GSK dostali, dáváme našim dobrovolníkům pro posílení jejich imunity a balení přidáváme i ke každému nákupu, který seniorům a osobám v nouzi donášíme. Moc za to GSK děkujeme. Věříme, že pomáhat lidem v nouzi můžeme pouze tehdy, když budeme zdraví, a k tomu GSK svým darem významně přispělo,“ řekla Alžběta Kalábová z této organizace.

Stejně tak pomáhá i ADRA na Slovensku. „Vážíme si toho, že nejsme sami, kdo si to uvědomuje, a že máme partnery, kteří jsou ochotni spolupracovat, protože v tomto období víme, že pouze společně to zvládneme," říká Stanislav Bielik, ředitel humanitární organizace ADRA na Slovensku. Ta svým prostřednictvím rozdistribuuje více než 15 tisíc balíčků vitamínů, které pomohou seniorům v domovech po celém Slovensku.

Pomoci seniorům se dlouhodobě věnuje i organizace ŽIVOT 90, která rozdělí v rámci Koordinačního centra pomoci pro seniory přes 3 000 balíčků vitamínů. „Rád bych poděkoval společnosti GSK za podporu právě nyní v době pandemie, kdy stovky tisíc seniorů a seniorek zůstaly samy se svými problémy a zdravotními omezeními. Jakákoli pomoc, ať už se jedná o nákup, vyzvednutí léků, zaslání vitamínového balíčku nebo o psychickou podporu této skupiny, která se v současnosti deklaruje jako nejohroženější skupina obyvatel, je potřebná. Velice si jí vážíme," říká Jaroslav Lorman, výkonný ředitel ŽIVOTa 90.

Organizace Seniorem s radostí roznese díky svým dobrovolníkům vitamíny 13 tisícům seniorů, kterým pomáhá s nákupy, převozem k lékaři, ale i s psychologickou pomocí. „Proto děkujeme mockrát GSK, i veřejnosti za pozornost a podporu, které se starouškům dostává. Znamená to pro ně opravdu hrozně moc,“ říká zakladatelka Jana Najbrtová.

Novodobí hrdinové

GSK chtělo ocenit i nasazení dobrovolníků, kteří se rozhodli nezištně pomáhat. „Nadmíru si ceníme práce všech dobrovolníků, kteří se každý den starají o druhé. Chceme jim touto cestou poděkovat, že v těžkých časech pomáhají ostatním a povzbudit je, a to nejen slovně, ale i svými činy. Protože spolu jsme silnější,“ říká Richard Rehák ze společnosti GSK. V rámci této distribuce se GSK spojilo s už zmíněnými organizacemi nebo také s organizací Fosa o.p.s.

Nejenom v době pandemie pomáhá organizace Fosa o.p.s. lidem znevýhodněným v důsledku zdravotního (zejména mentálního) postižení. „Vitamínový dar od GSK pomůže zhruba dvaceti našim asistentům a padesáti seniorským klientům v Osobní asistenci,” říká Lenka Šumanová z organizace Fosa, která usiluje o jejich začlenění do společnosti, o zvyšování dovedností na poli soukromém i pracovním a také o to, aby lidé s postižením mohli žít život na stejné úrovni jako jejich vrstevníci.

Přes 800 taštiček s poděkováním a vitamíny věnovala společnost GSK i kurýrům z online supermarketu Rohlík.cz. Ti každý den rozvážejí nákupy do tisícovek domácností v Praze i Brně. „Jsme vděční za podporu a posílení imunity našich kurýrů, kteří v době koronaviru pomáhají zákazníkům zůstat v bezpečí domova. Obsluhují aktuálně 20 rodin/zákazníků za minutu, což je jednou tolik než v období před koronavirem,“ přibližuje vytíženost kurýrů v době pandemie mluvčí společnosti Rohlík.cz Zdeňka Svoboda.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru