Kácení stromů jde i bez povolení. Jak postupovat správně a co když mi vadí cizí nebo památný strom?

Pokácet vše, co vám stojí v cestě? Tak to naštěstí nefunguje a není to možné
 

Stromy prochází během roku dvěma obdobími. Na jaře začíná vegetační fáze, kterou na podzim vystřídá vegetační klid. Právě na podzim a v zimě se stromy kácí nejčastěji. Je ovšem nutné si obstarat různá povolení, která závisí na konkrétní situaci. 

Co tedy dělat, pokud vašemu domu stíní starý smrk, nebo máte podezření, že by buk v blízkém parku mohl být nebezpečný svému okolí? Povinností nemáte zrovna málo. V případě pochyb neváhejte obrátit se na odborníka. Je to vždycky lepší než pak řešit mnohdy docela tučné pokuty a další nepříjemnosti.

Kdy stromy kácet?

Vhodné je právě období přibližně od listopadu do konce března. „Stromy se nachází v období vegetačního klidu, což znamená, že se proudění mízy zpomalí a listnaté stromy ztratí svou zelenou korunu,“ vysvětluje Jaroslav Kolařík, arborista společnosti Safe Trees.

Důležité je podle něj také to, že v této době nehnízdí ptáci a většinu času své mladé neodchovávají ani veverky. „Pokud skácíme strom, nezahubíme mláďata. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je například strom vážně poškozený a hrozí nebezpečí, že na někoho spadne. V tom případě jde provést jeho skácení i mimo vegetační období.“

Jakými pravidly se řídit?

Pro kácení stromů platí určitá pravidla, kterými se musíte řídit – a to dokonce i když strom roste na vašem pozemku. Jakmile je obvod kmene větší než 80 centimetrů, musíte si zajistit povolení městské části. Teprve poté lze sáhnout po pile či sekyře.

„Bez omezení můžete na svém pozemku kácet pouze ovocné stromy, tedy například planou jabloň či starou hrušeň, ale to pouze v intravilánu obcí,“ říká Kolařík. V některých případech stačí kácení pouze oznámit, většinou je ale třeba si vyřídit povolení orgánu ochrany přírody, který současně nařídí i provedení náhradní výsadby.

Jak si vyřídit žádost?

Žádost o kácení je úřední postup, rozhoduje se o ní ve správním řízení. Každé rozhodnutí musí obsahovat zdůvodnění a lze se proti němu odvolat. Samotná žádost má několik formálních požadavků, které musíte splnit.

„Kromě jména a bydliště musíte označit parcelu a přidat popisek umístění dřeviny, doložit vlastnické právo, informovat o tom, jaký je obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí, popsat samotný strom a svou žádost ke skácení řádně zdůvodnit. Nezapomeňte také označit, na koho se obracíte, a celou žádost podepsat.“

Co když se jedná o památný strom?

Všechny stromy jsou ze zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to pod hrozbou vysoké pokuty. Speciální status mají památné stromy nebo stromy osídlené chráněnými organismy. Ochrana se může týkat také vybraných vzácných druhů, například tisu červeného, rostoucího v přirozených porostech. Stejně tak může být chráněná velmi stará lípa či dub.

„Stromy tohoto typu se obvykle nekácí. Jejich hodnota je natolik vysoká, že je vhodné podniknout jakékoli kroky k jejich záchraně včetně náročných stabilizačních zásahů. Pokud je i tak strom ve stavu, který lze řešit pouze kácením, je nutné nejprve zrušit ochranný režim, případně vyřídit výjimku ze zákazu. Tu může dát jen pověřený obecní úřad nebo správa národního parku či chráněné krajinné oblasti. Čeká vás správní řízení, ve kterém uspějete jen tehdy, když prokážete, že je veřejný zájem na skácení větší než zájem ochrany přírody a krajiny,“ uvádí Kolařík.

Kdy se neobejdete bez odborníka?

V prvé řadě se nebojte zeptat už ve chvíli, kdy váháte, zda strom pokácet. Schopný arborista vám poradí, kdy už je nutné strom odstranit a kdy se ještě dá pomocí různých opatření zachránit. Pokud hodláte kácet, nebojte se obrátit na odborníky i s dotazy na úřední postup. „Někdy můžete kácet pouze na základě vlastního zvážení, jindy vám stačí kácení oznámit, ale většinou musíte dostat povolení. U výše zmíněných chráněných stromů dokonce potřebujete výjimku.“

Vyplatí se tedy podání žádosti konzultovat a s odborníky si projít všechny její náležitosti. „Bez rizika ovšem není ani samotné kácení. Laik často nedomyslí, jaké komplikace jsou s ním spojeny. Je proto lepší a bezpečnější najmout si na kácení odbornou firmu.“

Co dělat, když chcete skácet strom, který vám nepatří?

Všimli jste si během procházek, že lípa vysazená na náměstí je čím dál víc nakloněná a patrně ji napadla nějaká houba? Máte strach, že strom ohrožuje okolí? Jednat můžete i v případě, že nejste vlastníkem stromu.

„Oficiální cestou upozorněte příslušný úřad, tedy samosprávu města či obce. Žádost o skácení totiž může podat jen nájemce nebo vlastník pozemku, kde strom roste. V tomto případě tedy obec,“ zdůvodňuje Kolařík. Poté, co obdrží upozornění, má obec povinnost jednat a stav stromu prověřit. Za dobrý a bezpečný stav mimolesní zeleně totiž zodpovídají právě příslušné odbory měst a obcí.

Nezapomeňte na výsadby

Kácení stromů je většinou třeba kompenzovat provedením nových výsadeb. „V případě povolení je předpis náhradních výsadeb obsahem vydaného povolení a optimální je vybrat pro výsadby místo v blízkosti odstraňovaného stromu. Výsadby jsou vždy předepisované po konzultaci s vlastníkem pozemku. Zásadní roli má i následná kvalitní péče o vysazené stromy.“

Ty totiž nestačí pouze zalévat, aby přežily, ale zásadní roli pro jejich budoucnost má i odpovídající výchovný řez. „Ten rozhoduje o tom, zda bude mít vysazený strom v dospělosti stabilní strukturu koruny nebo jestli se předčasně rozpadne. Opět je tedy vhodné konzultovat prováděné výsadby s odbornými arboristy,“ dodal odborník.

KAM DÁL: Máte malý byt? Stísněné prostory se dají opticky zvětšit, existují na to spolehlivé triky.