Školení řidičů je vhodné rozšířit o prohlášení o způsobilosti zaměstnance

Dříve bylo poměrně složité tato školení organizovat. E-learning vše změnil
  |   zajímavost |  Komerční sdělení

Zaměstnavatelé mají povinnost školit řidiče. Problematika však není zcela jednoduchá. Není totiž řidič jako řidič a rozlišují se školení řidičů referentů, školení řidičů profesionálů a dále též probíhá zdokonalování odborné uzpůsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti. Jak ale zajistit, aby práci nevykonával zaměstnanec, který z jakéhokoliv důvodu přišel o řidičský průkaz? K tomu nově slouží prohlášení o způsobilosti zaměstnance, které je součástí e-learningových kurzů firmy PREVENT.

Online kurzy se staly velice populárními a zaměstnavatelé je s oblibou využívají i pro zajišťování povinných školení například v oblasti BOZP a PO. Jedním z povinných školení je též školení řidičů. To stanovuje zákonný předpis § 103 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce.

Jak na školení řidičů?

Školení řidičů související s řízením motorových vozidel se dělí na školení řidičů referentů a školení řidičů z povolání. Kdo je kdo? Řidič referent je ten zaměstnanec, který řídí vlastní či služební automobil při svých pracovních cestách. V své pracovní náplni však přímo řízení vozidla nemá a nejde tedy o sjednaný druh práce. Řidič z povolání je pak ten řidič, který vůz řídí v rámci pracovněprávního vztahu a je tedy jeho pracovní náplní.

Tato školení se musí provádět ihned při nástupu zaměstnance do práce, a ještě před zahájením činnosti. Periodu opakování určuje zaměstnavatel, ale doporučuje se jednou za rok. Kdo má být školitelem, zákon nestanovuje, ale vhodnými bývají odborně způsobilá osoba nebo instruktor autoškoly.

E-learning i pro školení řidičů

Dříve bylo poměrně složité tato školení organizovat. Byla náročná na organizaci, čas, personál i finance. E-learning vše změnil. Díky platformě INSTRUCTOR od firmy PREVENT je dnes možné provádět online školení, která jsou levnější, mají vhodnou výstupní dokumentaci a nově umí nabídnout i prohlášení o způsobilosti zaměstnance. Firemní vzdělávání mají firmy možnost realizovat ještě sofistikovaněji, a to díky druhé platformě PREVENT – EDUNIO.

Co je prohlášení o způsobilosti zaměstnance?

Firma PREVENT doplnila své e-learningové kurzy školení řidičů o prohlášení způsobilosti zaměstnance. V něm zaměstnanec potvrzuje, že je držitelem platného řidičského oprávnění a současně potvrzuje zdravotní způsobilost pro řízení. Tímto prohlášením si zaměstnavatel ověřuje, zda zaměstnanec splňuje základní požadavek pro řízení motorového vozidla. Jde o efektivní nástroj s digitálním ověřováním, který zaměstnavatelům dává větší právní ochranu. Jestliže zaměstnanec nemá řidičské oprávnění, či o něj z jakéhokoliv důvodu přišel, je vyzván k okamžitému informování zaměstnavatele a k přerušení školení.


Životní styl

Zdraví

V obraze