Zapomněli jste na kontrolu kotle? Nečekejte, až vás nahlásí soused, pokuta může být tučná

Spousta lidí si neuvědomuje, že za zvýšeným obsahem škodlivin může být i sazemi zanesený kotel
Zobrazit fotogalerii (3)
18.11.2019 - 14:00  

Máte zkontrolovaný kotel? Jednou za tři roky je to povinnost. Zákon začal platit od konce roku 2016, resp. jeho novela z roku 2018. Ale jsou mezi námi jistě i majitelé nových domů, které tato povinnost čeká poprvé. Zrovna tak se určitě najdou ti, kteří na to zapomněli. Hrozí jim nějaké sankce?

Je otázkou, zda kontrola kotle přispěje k lepšímu ovzduší, když technik nakoukne do vaší kotelny a bude kontrolovat něco, co má své technické parametry dané už výrobou. Zrovna tak vás asi za jednu návštěvu nenaučí topit tak, aby váš kotel vypouštěl správným spalováním do ovzduší co nejméně škodlivin. Ale zákon je zákon. Jinak vás může postihnout pokuta.

Doklad o revizi může chtít obecní úřad

Novela zákona vstoupila v platnost už v roce 2012 a na ni pak navazují další povinnosti. V lednu 2014 skončil prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy a následovala právě povinnost od ledna 2017 předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva.

Co se vám stane, pokud nemáte provedenou kontrolu, tedy revizi kotle? Doklad po vás může chtít třeba váš obecní úřad, a to klidně na základě stížností sousedů, kteří si na úřadu budou stěžovat, že topíte neekologicky. Laicky řečeno - váš kouř ohrožuje obyvatele a zamořuje okolí. Pokud neprokážate dokladem, že máte platnou revizi, může vás vyjít pokuta až na 20 tisíc korun.

Co vlastně říká zákon?

Na koho se vztahuje povinnost nechat si zkontrolovat kotel? Týká se každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Jednou za dva roky, jak jsme už uvedli, je provozovatel povinen zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou. Co technik kontroluje, aby vám mohl vystavit dokument, že je kotel v pořádku?

Spousta lidí si třeba neuvědomuje, že za zvýšeným obsahem škodlivin může být i sazemi zanesený kotel. Ale většina lidí ho prý před revizorem vyčistí. Kontrola dále spočívá i v zjišťování, čím lidé topí a jak mají palivo uskladněné. Častým prohřeškem pak bývá podle kontrolorů třeba prasklý rošt nebo nefunkční pojišťovací ventil. To vše může technik při kontrole opravit, což se pak odrazí v ceně revize. Cena není dána zákonem a závisí na technikovi, který kontrolu provádí. Bude se také pochopitelně lišit podle typu zdroje nebo dojezdové vzdálenosti.

Kontrola se týká i rekreačních objektů

Měli byste také vědět, že zákon neuvádí jakoukoli výjimku a týká se i rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy. Pokud je v takovém objektu umístěný zdroj splňující výše uvedené podmínky (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, připojitelnost na teplovodní soustavu ústředního vytápění), má provozovatel povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu.

Co bude následovat?

Novela zákona má pokračování do dalších let. V lednu 2018 byl ukončen prodej kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy a v září 2022 budou muset domácnosti prokázat, že jejich kotel splňuje právě podmínky minimálně 3. emisní třídy. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč.