Arogance a nezájem úřadů? V Hostivici další vlaky nechtějí

Umíte si představit, že žijete jen tři metry od trati?
Zobrazit fotogalerii (9)
 

Na papíře vypadá modernizace železniční trati Praha - Kladno s napojením na Letiště Václava Havla jako docela dobrý nápad. Ale lidem, kteří mají domy kolem kolejí, se plány nelíbí.

Na trati už dnes vlaky jezdí, a i když jde spíš o ty pomalejší, domy i lidé, kteří v nich bydlí, dostávají pořádně zabrat. "Nemohu dát skleničky vedle sebe. Každý průjezd vlaku znamenal, že o sebe začaly cinkat. Ale to je asi to nejmenší," usmívá se trošku křečovitě muž, který bydlí v jednom z domů podél trati.

Říká, že na spoustu věcí se dá zvyknout, když v tom žijete tak dlouho - tak jako místní starousedlíci. Nikdy se výrazněji nebouřili, dokonce třeba i zídky podél trati nebo nájezdy na železniční přejezd si opravují ze svého. Od Správy železniční dopravní cesty se ničeho kloudného nedočkali a už to ani nežádají.

Když se dozvěděli, že by se trať měla rozšířit, a tedy se zvýšit i počet spojů, které by navíc jezdily rychleji, trpělivost jim došla. "Chápeme, že modernizovat se musí. Dokonce i to, že se vláda na poslední chvíli snaží utratit peníze z evropských fondů, o které by jinak přišla. Dobře. Ale ať s námi někdo mluví," přejí si obyvatelé Hostivic. 

Nezájem a arogance

Právě totální přezíravost ze strany odpovědných orgánů vidí jako hlavní problém. I když před několika týdny proběhlo veřejné setkání se zástupci Správy železniční dopravní cesty, nic se nevyřešilo. "Když jsme začali mít námitky, stoupla si jedna paní od nich a arogantně prohlásila, že se stavět bude i za cenu, že nám pozemky a domy vyvlastní. Co je tohle za jednání?" 

Je logické, že SŽDC "svůj" projekt vidí zcela jinak. "Ve špičce pojede vlak z Hostivice do centra Prahy každých 10 minut a na Smíchov každých 30 minut. To ocení úplně všichni, kdo jezdí do práce nebo do školy do Prahy. Navíc se vybudují i záchytná P+R parkoviště," má jasno Petr Provazník, kterému se dvojkolejná trať a kompletní elektrifikace zamlouvá. 

Hluk a to další

Obě strany se zásadně rozcházejí v otázce vlivu na život obyvatel. "Trať po elektrizaci bude výrazně tišší. Po dokončení modernizace očekáváme významné snížení hlukových emisí a vibrací pod zákonné limity. Zároveň totiž projde modernizací i železniční spodek. Bude zde položena bezstyková kolej, kdy odpadá hluk při přejezdech kol železničních vozů přes dilatační spáry. Zároveň bude muset dopravce nakoupit nové elektrické jednotky, které jsou diametrálně tišší proti dieselovým lokomotivám, které zde jezdí dnes. Dalším pozitivním krokem elektrizace je výrazné místní snížení exhalací," vypočítává mluvčí SŽDC Marek Illiaš. 

Nespokojení obyvatelé Hostivic to ale vidí jinak. Souhlasí sice s tím, že nejspíš ubude hluku, přesto mají jiné výhrady. "Místa je tu hodně. Proč to nepostaví rovnoběžně kolem dálnice nebo alespoň o pár metrů dál? Sice slibují nějaké protihlukové stěny a položení nějakých podložek, ale to je hloupost. Je tam mnoho dalších škodlivých vlivů. Existují studie, čemu všemu škodí elektrické výboje a další. Být to o kus dál, můžeme tam dát ještě třeba stromy, které toho hodně pochytají," kroutí hlavou nespokojení z Hostivic. 

Starosta nebo lidé?

Jedno vítězství si však v Hostivicích připsat mohou. Marek Illiaš totiž také tvrdí, že projekt je teprve ve fázi schválené studie. Definitivní tedy prý není vůbec nic. "Po zpracování projektové dokumentace bude následovat projednání a vydání rozhodnutí o umístění stavby a zpracování dokumentace pro stavební povolení, zajištění pozemků pro stavbu a projednání ve stavebním řízení."

Teď tedy přichází chvíle, kdy se bude jednat. "Přesně tak. Do hry vstupují místní samosprávy, které se k řízení mohou vyjadřovat. V tomto bodě jednání mohou tedy i občané, prostřednictvím svých volených zástupců, projevit své názory a uplatňovat své požadavky." Jenomže zde může přijít další výrazný zádrhel. 

V Hostivicích si totiž myslí, že radnice je na straně SŽDC. "Starosta s nimi souhlasí. Takže jen opakuji to, co jsem říkal. Chceme, aby se jednalo s námi. S lidmi, kteří tam bydlí a kterých se to týká. Nedáme se zastrašit ani koupit. Nežádáme nemožné, jen obyčejný lidský přístup a konstruktivní jednání." Nezbývá, než doufat, že tomu tak opravdu bude. 

Hostivická radnice nás ujistila, že zaznamenala ohlasy i námitky na projekt a průběžně je sděluje zástupcům investora. "V průběhu září jsme první část připomínek sdělili zástupcům SŽDC, dále bylo vyžádáno doplnění některých dalších podkladů a nyní pracujeme na kompletaci nám známých námitek a připomínek. Tento materiál bude předložen k projednání radě města a vzniklé stanovisko města bude zasláno investorovi a projektantovi," potvrdila Ivana Staňková ze srpávního odboru obce. Tak snad všechno dobře dopadne...

 


Životní styl

Zdraví