Dokonalost střešního okna: Dívejte se z postele na hvězdy

Střešní okno už je v dnešní době obvyklou součástí staveb
  |  

Ještě zhruba před padesáti lety byl vikýř jedinou možností, jak přivést do obytného podkroví světlo a čerstvý vzduch. Dnes ale moderní střešní okna, která prošla desetiletími vývoje, vikýřům zdatně konkurují a přisuzují jim roli víceméně estetickou.

V tomto směru si střešní okno tak velké ambice nečiní, na druhou stranu ale také žádný dům architektonicky neznehodnotí. Přednosti střešního okna spočívají v lepších světelných podmínkách a nevytváří, tak jako vikýř, ochlazující plochu, která vystupuje z kompaktní roviny střechy. Je tedy energeticky výhodnější a investičně méně nákladné.

Důvody, proč si střešní okno namontovat?
Základní funkcí střešního okna je především prosvětlit a provětrat interiér. Neméně důležitý je ale i výhled z okna, a tedy i jeho správné umístění ve střeše. Dále je to otázka materiálu okna a typu zasklení v závislosti na potřebných tepelně-technických parametrech. V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na bezchybnou funkci okna bez nežádoucího rosení, zatékání či protahování.

"Aby byl interiér správně osvětlen a nikde nevznikaly tmavé kouty, je lepší použít více menších oken než jedno velké. Výška okna pak ovlivňuje, jak hluboko do místnosti se světlo dostane. Výškové umístění okna ovlivňuje nejen prosvětlení místnosti, ale i naši psychiku. Je však třeba si uvědomit, že okno bude ovlivněno výškou nadezdívky a užitností podkroví," doporučuje specialista montážní firmy na střešní okna Martin Tichý.

Dřevo nebo plast?
Materiál střešních oken se nijak neliší od materiálů, ze kterého jsou vyrobena okna fasádní, tj. převážně dřevo nebo plast. Z materiálů se běžně uplatňují lepené dřevěné, obvykle borovicové europrofily, eventuálně i v kombinaci s hliníkem, mědí či titan zinkem z venkovní strany. Druhou možností je plast, případně kombinovaný z vnějšku se dřevem a vhodný zejména do místností se zvýšeným objemem vzdušné vlhkosti.

Za standard se dnes považuje střešní okno s dvojsklem, jehož vnější tabuli by mělo tvořit kalené sklo a spodní tabuli sklo s ochrannou fólií proti vysypání. Také u střešních oken se na jejich celkové kvalitě výrazně podílí montážní detail. V tomto případě je jím lemování a oplechování zajištující spolehlivý odvod dešťové vody a také úprava vnitřního ostění. 

Přehřívání a zastínění pomohou žaluzie a roletky

Všechna střešní okna mají v letním období problém s přehříváním. Obzvláště pak okna umístěná směrem na jih a západ. Přestože jsou okna vybavena vrstvami, které prostupu sálavého tepla zabraňují, jedinou jistotou je umístění rolet na exteriérové straně okna. Okno do nebe se tedy v žádném případě neobejde bez možnosti vnitřního zastínění pomocí žaluzie nebo zatemňovací roletky.

S ohledem na bezpečnost se rozhodně doporučuje přídavný zámek, který zabrání násilnému vniknutí i nežádoucímu otevření a umožní nechat okno pootevřené i v nepřítomnosti. K samozřejmému vybavení naopak musí patřit aretační klapka, s jejíž pomocí se dá okno v přetočené poloze zafixovat a bezpečně umýt také jeho vnější stranu.

Radiátor pod oknem - recept proti zamlžování
Nezapomeňte na osazení radiátoru pod každým střešním oknem, to by mělo být součástí dodržení zásad správné montáže. Důvod? Teplý vzduch stoupající z radiátoru osušuje trvale vnitřní plochu skla a napomáhá k zamezení kondenzace vodních par na skle.