Pes jako domácí lékař - rozpozná cukrovku, rakovinu i epileptický záchvat

U lidí s handicapem nebo vážně nemocných dokáže být pes neocenitelným pomocníkem
  |  

Cvičený pes je skvělým průvodcem a společníkem lidí s handicapem. Pomáhá těm, kterým neslouží zrak, sluch nebo řeč. Umí působit i pozitivně na psychiku u seniorů i dětí, kde je využíván při canisterapii. Dokáže ale upozornit i na přicházející epileptický záchvat. Někteří psi umí rozpoznat diabetes a dokonce i rakovinné onemocnění.

U epileptiků přítomnost psa v první řadě silně posiluje pocit bezpečí. Nenásilně a spontánně potlačuje u lidí s tímto onemocněním strach z jeho zdravotních problémů, hlavně z nového obávaného záchvatu. Časové intervaly mezi jednotlivými záchvaty se mohou v důsledku příznivého efektu canisterapie podstatně prodloužit. Někteří psi však dovedou ještě mnohem víc. Mají schopnost rozpoznat blížící se epileptický záchvat a včas na něj zřetelně upozornit.

Jak pes reaguje na epileptický záchvat?

Svého pána varují psi před přicházejícím záchvatem epilepsie všelijak. Začnou se chovat náhle zcela jinak než obvykle. Může to být třeba více než čtvrt hodiny nebo dokonce až několik hodin před samotnou atakou epilepsie. Někteří psi začnou neodbytně kňučet, silně šťouchat čumákem do pánovy ruky a a olizovat ji, jiní psi člověka postiženého epilepsií neklidně obíhají v kruhu a jakoby chrání před nechtěným pádem. Časem se z tohoto chování stane vlastně takový vzájemně smluvený signál mezi chovatelem a psem. Takové chování vykazuje asi šestina psů zcela přirozeně. Určití psi mají dokonce a podle toho přizpůsobit podobu svojí varovné reakce.

Pes jako pomocník diabetika

Podobnou službu jsou talentovaní psí jedinci s adekvátním výcvikem schopni prokázat také lidem s cukrovkou. Tito psi umí spolehlivě identifikovat výrazný pokles hladiny cukru v krvi a dát to svým chováním najevo. Tím mohou svého pána ušetřit případných zdravotních komplikací a závažných rizik. S použitím speciálně vycvičeného psa může člověk s diabetem získat větší nezávislost a pocit bezpečí.

Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické látky, které mají svůj typický pach. Pes se správným výcvikem je schopen reagovat na tyto chemické změny daleko dříve, než se projeví nežádoucí zdravotní účinky, a na tyto změny upozorní postiženého, v případě malých dětí pečující osobu. Postižený nebo pečující osoba je pak schopna zkontrolovat hladinu cukru v krvi a přijmout vhodná opatření.

Kromě signální práce jsou tito psi vycvičeni v případě potřeby podat inzulinové pero, láhev s pitím či přivolat pomoc.

Pes může být i onkolog preventista

Asi největší pozornost speciálních psích signalistů přitahuje dovednost některých z nich diagnostikovat rakovinné onemocnění. Dokonce v tak brzkém stadiu, v němž ho nedokážou zachytit ani ty nejcitlivější zdravotnické přístroje. Byla zaznamenána řada případů, kdy chovatelé psů líčili zdánlivě nepochopitelné jednání svých mazlíčků, kteří náhle projevovali nečekanou pozornost a nervozitu v souvislosti s určitým místem na těle svého pána. Později byla těmto lidem diagnostikována rakovina s nádorovým ohniskem právě v místě, na které je předtím upozorňoval jejich pes.

V reakci na tyto výpovědi již proběhlo několik medicínských výzkumů, které měly potenciální schopnost diagnostiky rakoviny ze strany psů zkoumat a potvrdit či vyvrátit. Výzkumy zatím proběhly ve Velké Británii a USA. Vědci se zaměřili na možnosti psů při diagnostice rakoviny plic a rakoviny prsu. Výsledky odborného zkoumání byly více než povzbudivé. Bylo prokázáno, že psi skutečně disponují dovedností určit nadmíru úspěšně přítomnost rakovinných buněk v drtivé většině reálných případů.

Jak pes rozpozná rakovinu?

Během závažného onemocnění probíhají v těle člověka procesy, které se od normálního stavu liší odlišným poměrem některých chemických látek. Psi dokáží tyto rozdíly a na ně vázané nové pachové vjemy rozpoznat. Dosavadní zkoumání potvrdila, že někteří psi dokáží svým vysoce citlivým čichem rozlišit změny v těle člověka, které probíhají na chemické bázi, a upozornit na ně.