Obec Psáry prohrála soud s odvolanou ředitelkou, dvojvládí na základní škole trvá

Spor mezi ředitelkou Milenou Trůblovou, školou a obcí Psáry skončil. Jiný spor začíná.
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Základní a mateřská škola Psáry má stále dvě ředitelky. „Jedna neprávem odvolaná, která funkci fakticky nevykonává a druhá neprávem dosazená, která funkci vykonává,“ takto shrnuje situaci právník Josef Podlaha, odvolaný předseda kontrolního výboru

V současné době zastávají z právního hlediska funkci ředitelky dvě osoby, Irena Vejsadová a Milena Trůblová, což je nezákonné, přestože v praxi funkci ředitelky vykonává pouze paní Vejsadová. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu je odvolání původní ředitelky neplatné a k rozvázání pracovního poměru s ní tedy stále nedošlo. Škola bude pravděpodobně muset ředitelce zaplatit mzdu za čtyři a půl roku zpětně. Záleží, jak a jestli vůbec se podaří dohodnout s ředitelkou mimosoudní cestou. Náklady půjdou ve výsledku na vrub Obce Psáry, tudíž místních občanů.

 

Rychlé odvolání z funkce

Koncem května 2011 byla Milena Trůblová z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Psáry zastupitelstvem a radou obce odvolána. Následně ji byl zrušen pracovní poměr zaměstnavatelem, tedy školou, z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, s čímž se dost špatně hledá další zaměstnání. Své důvody zastupitelé tehdy postavili na výsledcích veřejnosprávní kontroly ve jmenované škole. „Výsledek kontroly byly pouhou záminkou pro odvolání ředitelky Mileny Trůblové, a to již šest dní po jejím provedení,“ říká Josef Podlaha na zasedání zastupitelstva, který byl v inkriminované době předseda kontrolního výboru obce (v roce 2011 byl z funkce zastupitelstvem obce odvolán).

Mgr. Trůblová v pracovním o letních prázdninách 2005 (vlevo), kdy se spolu s výtvarnicí (uprostřed) a jednou z učitelek (vpravo) dávají do zvelebování interiérů staré školy

Pochybná veřejnosprávní kontrola

Problémy veřejnosprávní kontrola spatřovala především ve vedení účetnictví, kdy účetní doklady neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti. (Například místo úplného názvu „Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha –západ“, bylo v hlavičce pouze MŠ a ZŠ Psáry.) Dále zjistila zastaralé interní směrnice s odkazy na neplatnou legislativu a nedostatečné zajištění finanční kontroly. Proti tomu vznesla ředitelka Trůblová námitky, které podle Josefa Podlahy tvrzení této kontroly vyvrátily,  přesto nebyly brány dostatečně v potaz. Naopak, na základě námitek byl vypracován ještě 1. dodatek kontroly. „Vůči němuž nedostala ředitelka příležitost se vyjádřit,“ říká Jiří Janata, bývalý starosta obce Psáry. Za jehož působení nastoupila paní ředitelka v roce 2005 do funkce.

Jiří Janata, bývalý starosta obce Psáry; foto: Kateřina Pavlíčková

„Navíc si myslíme, že kontrola byla účelová. Provedla ji soukromá firma DILIGENS s.r.o. bez výběrového řízení, přestože náklady přesahovaly 20 000,- Kč. Časová posloupnost mezi rozhodnutím o provedení kontroly, výběrem firmy a jejím zahájení neuběhlo ani 24 hodin,“ říká Josef Podlaha. „Dost nestandartní také byl neohlášený způsob a časový úsek kontroly - trvala dva měsíce,“ dodává Jiří Janata.

 

Odvolání bylo neplatné, říká Nejvyšší soud

Milena Trůblová se rozhodla hájit soudní cestou. Téměř po čtyřech a půl letech, dne 24.8.2015, nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu, na jehož základě je odvolání Mileny Trůblové z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Psáry definitivně neplatné. Soud shledal veřejnosprávní kontrolu, tak jak byla provedena, za formálně nesprávnou, tudíž neplatnou. Pro odvolání ředitelky proto neexistuje důvod.

Již Okresní soud, kde spor začal, označil v roce 2012 kontrolu za formálně nesprávně provedenou. Obec Psáry se tehdy odvolala u Krajského soudu, který rozhodnutí Okresního soudu zrušil, s tím, že by se měla projednávat věcná stránka odvolání. Soudní peripetie skončila u Nejvyššího soudu, který rozsudek Okresního soudu opět potvrdil.  

 

Odborné posudky

 

V létě 2011, bezprostředně po provedené kontrole, nechala bývalá zástupkyně školy pro ochranou svou a ředitelky Trůblové vypracovat posudek od soudního znalce Pavla Švarce v oboru účetnictví. Na základě tohoto posudku o závažnosti kontrolních zjištění, který se nám dostal do ruky, ani jedno z tvrzení nekonstatuje neoprávněné či nehospodárné použití veřejných prostředků, ani nedostatečné fungování kontrolního systému. Označení neprůkaznosti faktur z titulu absence přesného označení školy není pravdivé. Kontrolovaná osoba tedy podle Švarce nevedla účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví.

Soud se často rozhoduje na základě znaleckých posudků. Milena Trůblová u soudu použila posudek školy. V roce 2012 si i obec objednala znalecký posudek ke správnosti výsledků veřejnosprávní kontroly. Provádlěla ho známá Firma BDO Appraisal services, bohužel to podle Josefa Podlahy nestihla v termínu soudního líčení na okresní úrovni, kde tedy nebyl využit.  

Znalecký posudek ke správnosti provedení veřejnosprávní kontroly provedla Firma BDO Appraisal services. BDO je velká auditorská společnost, jistě bezúhonná. Zvláštní je ale paralela s jinou školní kauzou. Podobný záměr jako před čtyřmi lety, totiž odvolat ředitelku školy, měli nedávno i v Řevnicích. K auditu školy povolali právě společnost BDO, která překvapivě výsledek auditu nepředala auditovanému - tedy škole, ale objednateli, tedy obci (zřizovateli školy). V Řevnicích bylo pikantní i to, že rada obce audit pustila mezi zastupitele dříve, než ho dala škole a než byl audit samotným auditorem korigován ve prospěch školy. Jde o náhodnou shodu? 

 

Veškeré dokumenty k této záležitosti jsou zveřejněny na webových stránkách obce Psáry. Chybí pouze posudek o správnosti veřejnosprávní kontroly, který si nechala zpracovat škola.

 

Nepoddajná ředitelka?

Starosta Milan Vácha odůvodňuje kroky tehdejšího zastupitelstva: „Zajímala mě tehdy inventarizace majetku. A paní ředitelku jsem na plánovanou kontrolu připravoval.

Milan Vácha je starostou obce Psáry již druhé období; zdroj: facebook

 

Po kontrole jsme si paní Trůblovou pozvali, ale nechtěla spolupracovat,“ stěžuje si při zářijovém zasedání zastupitelstva na špatnou koordinaci tehdejší ředitelky ZŠ a obce starosta Vácha.
„Firma BDO Appraisal services, která zpracovávala znalecký posudek k veřejnoprávní kontrole v ZŠ a MŠ Psáry a její názor pro mě byl směrodatný,“ říká starosta Milan Vácha a pokračuje: “Nemohli jsme tehdy opravdu dělat jinak, než paní Trůblovou odvolat.“

 

Chyběla vůle

A my se ptáme, zda to opravdu nešlo jinak? Proč se nenašla vůle dát paní ředitelce šanci uvést účetnictví do pořádku, upravit směrnice, případně jí s účetnictvím a finanční kontrolou pomoct či lhůtu na vyřešení situace? I podle způsobu provedení veřejnosprávní kontroly vyvstává jen jedna odpověď, někomu, kdo dostal po volbách moc, nebyla pravděpodobně po chuti. Podle svědků proti Mileně Trůblové krom některých nespokojených učitelek bojovala zastupitelka Štěpánka Nezmarová (ODS) ještě před volbami 2010, a to i v tištěném regionálním plátku. Její manžel Luděk Nezmar (ODS) byl po volbách místostarostou.

z diskuze na webu o odvolání ředitelky Trůblové: "Po příštích volbách bude asi zase změna, neboť každý si chce kolem sebe dosadit své lidi. Měli bychom si na to zvyknout?!"

 

Škola v područí obce

Na podobné problémy jsme narazili i v jiných obcích v okolí Prahy. Například v Řevnicích, kde byla také odejeta ředitelka, v Jesenici, a ani černošická škola nezažila pěkný rok.

„Školy mají strašně nevýhodnou pozici, jsou víceméně v pravomoci obce. Dříve spadaly plně pod ministerstvo školství, nyní je zřizovatel obec, která platí provoz (platy hradí stát). Zřizovatel však často neadekvátně mluví do provozu a pedagogických záležitostí školy, které by měla mít na starosti školská inspekce, “ hodnotí situaci a časté politikaření na českých školách Jiří Janata.

 

Příště se dočtete o podrobnostech odvolání paní ředitelky Mileny Trůblové, a jak byla místo ní dosazena ředitelka nová

Také vás budeme v této souvislosti informovat o narůstajících nákladech školy, které půjdou ve výsledku na vrub obce Psáry.

 

Dále by Vás mohlo zajímat:

Psáry zaplatí odvolané ředitelce miliony

O plánu obce Psáry postavit novou školu

Kontroly v jesenické škole odhalily závážná pochybení

Jesenice kupuje pozemek na novou školu

O rekonstrukci dobřichovické školy, která se stala stavbou roku

Budou kapacitně stačit školy a školky v Lipencích?

Jak rozděluje magistrát finance městským částem hl.m.Prahy

 


Hobby