Místo školky průmyslová zóna: Špinavý byznys, nebo křišťálově čistý záměr?

 

Každá vesnička či město se logicky snaží získat co nejvíc pro své obyvatele. Správná věc, která se však může dost často zvrtnout v práci ve svůj vlastní prospěch. Politiků, kteří si hrabali do kapes, známe více, než bychom si přáli. O peníze jde přeci až na prvním místě. Rozhodně o ně kráčí i ve sporu Trubína a Králova Dvora. Čistotu myšlenek jednotlivých stran nechť posoudí každý sám. 

Celá věc kolem pozemků v Trubíně je zamotaná. Ovšem ne zase tolik, aby se nedala rozklíčovat a celkem jasně určit, za co kdo kope. Vedení obce, která má něco málo přes čtyři stovky obyvatel, se rozhodlo pro změnu územního plánu. Na pozemcích, které úzce souvisejí s Královým Dvorem, by měla vzniknout průmyslová zóna. 

Vedení města je však proti. "Zásadně nesouhlasím s případnou změnou. Stejný postoj má i zastupitelstvo. Dostal jsem úkol zastupovat město Králův Dvůr ve věcech změn územního plánu obce Trubín. Toto pověření bylo jednomyslné napříč celým politickým spektrem a to znamená, že nesouhlasí nejen Petr Vychodil jako starosta města, ale i celé zastupitelstvo města Králův Dvůr," zní do Trubína naprosto jasný vzkaz od "sousedů".  

Dvě strany, dva názory

Obě strany hájí vlastní zájmy, dá se to pochopit. Trubín chce přilákat investory, lidi, a tím se rozvíjet. Králův Dvůr si tam možná představoval školu nebo jiné podobné zařízení. Podle Vychodila se navíc může zhoršit už tak kritická dopravní zátěž celé oblasti. "Tvrzení, že se jedná jen o 5 000 metrů čtverečních, je potřeba doplnit o ten fakt, že vedení Trubína rozšiřuje i o zhruba 3 000 metrů čtverečních stávající výrobní plochu v jiné časti obce. Ta je mimochodem vedená jako zeleň a současný majitel ji využívá již jako manipulační plochu a skládku, na což jsem paní starostku upozornil a jsem velice zvědav, jestli v této věci podnikne zásadní kroky a zastupitelstvo obce i přes tento fakt nezmění svoje rozhodnutí," vysvětluje svůj postoj starosta Králova Dvora. 

Starostka Trubína Alena Nováková však nesouhlasí. Podle ní je argumentace zvýšením dopravní zátěže přehnaná. Navíc prý zatím nikdo neví, jak bude případná změna vypadat. "Od změny územního plánu očekáváme zejména, že se jednak dá do souladu současný reálný stav a jednak že přispěje k dalšímu rozvoji obce. Změna však nebyla ještě ani zpracována, v současné době jsme se zabývali pouze požadavky jednotlivých vlastníků pozemků. Co konkrétně a kde by se mělo stavět, to zatím nikdo přesně neví."

Je to vážně jinak?

Podle našich informací je ale neoficiální verze poněkud konkrétnější. Desítky tisíc metrů čtverečních by opravdu měly padnout na vybudování velkého výrobního objektu. Spojením těchto pozemků může vzniknout fabrika obřích rozměrů, která se pak případně podepíše i na kvalitě životního prostředí. Paradoxní také je, že obyvatelé Trubína stále více poptávají místa ve školách a školkách, pro které zřejmě nemají v katastru místo. "Vedení obce neudělalo vůbec nic pro vytvoření těchto kapacit a požádalo Středočeský kraj o stanovení školského obvodu pro jejich obec," tvrdí Vychodil. 

V době, kdy vznikal tento článek, byli jak starostka Alena Nováková (Trubín), tak i starosta Petr Vychodil (Králův Dvůr) na řádné dovolené. Děkujeme jim, že i tak měli zájem se k situaci vyjádřit. 

V reálu to tedy znamená, že děti z Trubína budou docházet do škol v Králově Dvoře. "Osobně jsem před několika lety kontaktoval vedení obce Trubín s návrhem na vytvoření svazku obcí a společné budování a financování stavby nového pavilonu školy. Bohužel bez odezvy. Chápu, že malé obce nemají dostatek finančních prostředků. Ale například Trubín s rozpočtem zhruba 3,9 milionu zaplatí více jak milion na úhradu nákladů na vedení radnice včetně platu starostky, což je téměř 30 procent, přičemž by z těchto peněz za jedno volební období mohla být postavena například školka." 

Podle starosty Králova Dvora je to nespravedlivé. Pocit křivdy je zřejmý. "Dám vám příklad. Budete šetřit dva roky na vybudování nové koupelny, nepojedete na dovolenou, nekoupíte si nové auto a ještě si novou koupelnu sám vlastními silami vydlaždičkujete. Váš soused si koupí Mercedes, pojede na dovolenou, a pak najednou zjistí, že se nemá kde koupat, tak si napíše na Středočeský kraj s žádostí o možnost koupat se ve vaší nové koupelně. Takto se nyní cítíme v Králově Dvoře."

Starosta Králova Dvora se už prý dohodl s několika desítkami obyvatel Trubína na tom, že budou spolu vyvíjet veškerý legitimní tlak na starostku.  

Ano, je evidentní, že pozemky, o které tu běží, by se daly využít na stavbu v podstatě jakéhokoli sociálního zařízení, nebo právě té školky. Na druhou stranu, lze klást obci velikosti Trubína za vinu, že si prostě chce přilepšit a "dostat se na mapu"? Asi těžko. "Při zpracování změny územního plánu se budeme samozřejmě zabývat všemi připomínkami dotčených orgánů, kteří měly možnost se vyjádřit k návrhu zadání. Připomínky sousedního Králova Dvora vnímá naše obec rovněž a má je na zřeteli," slibuje starostka Alena Nováková. 

Rodinu si nevyberete

Tady bychom vlastně mohli skončit. Říct si, že dva kohouti se ještě párkrát klovnou a pak se snad nějak domluví. Z logiky věci vyplývá, že Trubín si nebude chtít rozházet "Velkého bratra" a nakonec kývne na nějaký kompromis. Jenže jsou tu ještě minimálně dvě neznámé. Za prvé je to rozpor v tvrzení obou zúčastněných stran. "Stávající územní plán je v platnosti již od roku 2009. Prvotní impuls k jeho změně vzešel od vlastníků pozemků," vynáší zdánlivý trumf Nováková.

Město Králův Dvůr se sice bude snažit o zrušení celé etapizace, ale zřejmě nemá příliš šancí uspět. Záležet tak daleko více bude na samotných obyvatelích Trubína, zda vyjádří svůj souhlas či nesouhlas.

To by znamenalo, že celé tohle hašteření je zbytečné, protože je od roku 2009 situace stejná. Jenže: "Je to uvedeno ve výpisu usnesení zastupitelstva Trubína z 28. 7. 2016. Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu z bydlení na výrobu. Komu mám tedy věřit? Zápisům z jednání na jejich webu, nebo paní starostce? Podle ní nikdo nezná podobu budoucí změny. Ale zastupitelstvo Trubína už ji přeci odsouhlasilo!" kontruje Vychodil s tím, že podle informací od občanů Trubína, kteří se zúčastnili tohoto veřejného jednání, ani nepřečetla námitky města Králův Dvůr, které byly již podány.

A pak je tu ještě jedna zajímavost. Jak se nám podařilo zjistit, většinu pozemků, které jsou jádrem sporu, vlastní rodina (a také budoucí rodina) jednoho z trubínských zastupitelů. Možná je to jenom náhoda, možná také není. Buď jak buď, v Trubíně zatím nepředložili jediný pádný argument k tomu, proč chtějí měnit územní plán. Chybí například kalkulace případných zisků pro obec, jak eventuální průmyslová zóna lidem prospěje a co jim přinese. Proto to vypadá všelijak, i když záměry mohou být klidně křišťálově čisté.