Uzavře se průjezd Průhonickým parkem?

Průhonický park se snaží spojit dvě části oddělené silnicí. To však způsobí nárůst dopravy v okolních obcích.
Zobrazit fotogalerii (9)
 

Národní kulturní památku pod značkou UNESCA musíme chránit, říkají jedni. Ochranu památek není možné nadřadit ochraně obyvatel, říkají druzí. Na tahu je Středočeský kraj.

Správa Průhonického parku a vedení města Průhonice bojuje již léta za to, aby byla uzavřena krajská silnice v úseku, kde odděluje Průhonický park od Průhonické obory a spojila jej tak v jeden kompaktní celek. S tím ovšem nesouhlasí řada obyvatel z okolních obcí, jako jsou Jesenice, Dobřejovice, Modletice, pro které to bude znamenat nárůst automobilové dopravy.

Změna územního plánu

Zatím obec Průhonice zpracovává změny v územním plánu, která stanoví silnici III/3022 jako účelovou komunikaci sloužící pouze pro účely parku. Požádala proto kraj o vyřazení silnice z komunikací III.třídy a převzetí do majetku obce Průhonice.

Starostka obce Průhonice Hana Borovičková (SNK)

„Momentálně nemáme žádnou zpětnou odezvu. Další kroky jsou na straně kraje,“ řekla ČtiDoma Hana Borovičková.

Okolní obce nesouhlasí se změnou

Jesenice původně vydalo souhlasné stanovisko. Nové vedení Jesenice v čele se starostkou Radkou Vladykovou (ANO) se změnou územního plánu potažmo s uzavřením silnice nesouhlasí s ohledem na zástavbu kolem parku.

Ani obyvatelstvo v sousedních Dobřejovicích není jednotného názoru. Obecní zastupitelstvo v Dobřejovicích ale nakonec vydalo souhlasné stanovisko. Odpůrci zorganizovali petici občanů obce Dobřejovice, Modletice a  Herinku, nasbírali však pouze 70 hlasů. 

Co na to hejtman?​

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) chce silnici zavřít

Již v lednu se hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) k tématu vyjádřil: “ Průhonický park je natolik unikátní území, že bychom ho měli chránit. Problém je, že tudy vede silnice III. třídy a my bychom ji chtěli zrušit. Chápeme sice i nesouhlas okolních vesnic, ale podle nás to má význam.“ Nicméně Rada Středočeského kraje převod silnice 0032 na obec Průhonice stále ještě neschválila .

 

 

Rozvoj zástavby ohrožuje park

Starostka obce Průhonice Hana Borovičková (SNK) vysvětluje svůj postoj: „Aby komunikace III. třídy, která navíc nemá ani technické parametry této kategorie, vedla prostředkem Průhonického parku, není únosné. Od 19. století, kdy historicky vznikla, nabral vývoj dramatické obrátky. Obce kolem parku se významně rozrostly a počty obyvatel se zdvojnásobily, někdy i ztrojnásobily.

Google mapa Průhonic a okolí. Růžově označen úsek silnice, který se má stát účelovou komunikací a pro veřejnost má být uzavřen

A My si myslíme, že rozvoj zástavby by neměl mít následky na Průhonický park. Je to národní kulturní památka pod ochranou Unesca a patří mezi ty nejnavštěvovanější v celé České republice.“

 

 

Nárůst dopravy zase ohrožuje okolní obce

Starostka Jesenice Radka Vladyková (ANO) zdůrazňuje: „Ochranu památky není možné nadřadit ochraně obyvatel.“

Starostka města Jesenice Radka Vladyková (z ANO) říká uzavření silnice NE

Podle Vladykové se jedná o nenahraditelné dopravní propojení, k němuž neexistuje alternativa:„Uzavření této trasy je pro nás nepřípustné, protože by narostl silniční ruch na komunikacích Zdimeřická a Hrnčířská, které prochází obytnou zástavbou a samotným centrem obcí. Již v současné době je tato trasa dopravně zatížena."

Další sousední obec Dobřejovice se nachází v trojúhelníku mezi D1 a R1 a spousty řidičů si tudy zkracuje cestu.  Mezi Průhonicemi a exitem 8 dálnice D1 se uvažuje o výstavbě komerční zóny a nové pobočce Ikea. Obyvatelé tak předvídají zhoršení dopravní situace. “Mělo by tu být vytvořeno zhruba 3 000 nových parkovacích míst a s tím souvisí nárůst dopravy. Je naprosto zřejmé, že uzavřením silnice v Průhonickém parku dojde k zásadnímu zásahu do života občanů Dobřejovic a přilehlých obcí,” varuje Martin Sklenář, zastupitel za Moderní Dobřejovice.

 

Proč zavřít silnici?

Miroslav Vosátka, ředitel Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích

„Rozdělení Průhonického parku silnicí na dvě části narušuje celkovou kompozici parku, možnosti ochrany a kvůli stále se zvyšující automobilové dopravy přímo ohrožuje park a především vodní tok Botič. Dalším důvodem naší snahy uzavření je i  bezpečnost návštěvníků. Mnoho let se potýkáme s krádežemi vzácného rostlinného materiálu, devastací, černými skládkami ve druhé části parku, autohaváriemi (dokonce i cisterny s palivy), které ohrožují park,“ začíná výčet argumentů Miroslava Vosátky, ředitele Botanického ústavu AV ČR, který je iniciátorem celého záměru.

Závada pro značku Unesco

„Významným důvodem, proč o změnu usilujeme je i fakt, že existence silnice je v našem oficiálně UNESCO schváleným Management plánu památky Světového dědictví klasifikována jako vážná závada a je doporučováno její odstranění,“ řekl ČtiDoma Miroslav Vosátka a pokračuje: „Silnice byla 2 roky uzavřená a nikdy nedošlo k žádnému dopravnímu kolapsu a i to je důkazem zbytnosti této komunikace.

S tím nesouhlasí starostka Jesenic. „…Zmíněná silnice v době uzavření našim obyvatelům významně chyběla, zejména v dopravní špičce.“

Nepohodlí nebo znemožněná cesta ven?

Vosátka podotýká: “Myslím, že rozumnému obyvateli této lokality by mělo být jasné, že obětování malého osobního nepohodlí (i já jsem si touto silnicí léta zkracoval cestu do práce a okolí) ve prospěch tak významné památky stojí za to.“

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu dopravnímu zatížení obce Dobřejovice a jejího blízkého okolí je podle petice místních občanů silnice III/0032 při dopravním kolapsu, který v tomto úseku bývá velmi častý, jediným nouzovým řešením pro bezpečné a rychlé spojení s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Krči a Prahou (nejen pro občany Dobřejovic, ale i přilehlých obcí).

Celé znění petice proti uzavření silnice si můžete přečíst zde.

 

Cyklotrasy v Průhonicích

Po silnici vede Cyklostezka

Ptali jsme se, zda tudy nadále budou cyklisté moci projet a jak.„Cyklostezku a možný průjezd cyklistů bychom rádi zachovali. Právě podáváme projekt na to, abychom u uzavřené silnice mohli vybudovat pro návštěvníky parkoviště, nový vchod, počítáme i se sezonním občerstvením, hřištěm pro děti a úschovnou kol. Projekt podáváme na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu IROP, který je zaměřen na obnovu a zlepšení infrastruktury památek,“ řekl ČtiDoma Miroslav Vosátka, ředitel Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích.

Podle starostky Průhonic se ještě s vedením Průhonického parku musí dořešit vstup pro cyklisty, pravděpodobně by museli mít kartu nebo vstupenku do parku, se kterou by si otevřeli elektronický vstup.

 

 

 


Životní styl

Hobby