Bezpečnost České pošty: Jsou pobočky ve vašem okolí zabezpečené?

ilustrační obrázek
 

Česká pošta Security přebrala 1. dubna kontrolu nad bezpečností svých poboček. Má to háček. V domnění, že odpojuje 723 poboček od stávající bezpečností agentury Alkom Security, jich odřízla 810. Téměř 100 poboček se mělo ocitnout v ohrožení.

V zákulisí jsou několikaleté, většinou neúspěšné snahy vypudit Alkom ze zakázky obrovské hodnoty. Bezpečnostní agentura Alkom Security zajišťuje bezpečnost České pošty 25 let, donedávna na téměř 3 000 pobočkách po celé republice. V posledním loňském veřejném výběrovém řízení na bezpečnostní monitorig pošt opět vyhrála. Česká pošta tento tendr v prosinci oficiálně pro nestandardní průběh zrušila a zanedlouho oznámila, že si bude bezpečnost zajišťovat sama pomocí své dceřiné společnosti Česká pošta Security.

Obě strany se navzájem obviňují z rafinovaných praktik. Více o problémovém vztahu České pošty a bezpečnostní agentury si přečtěte zde.

 

Hlavní otázkou je, zda při tomto úsilí přebrat kontrolu nad bezpečností ČP není zanedbáno to nejdůležitější, sama bezpečnost některých poboček.  

 

Zmatené předání poboček

Česká pošta Security odpojila od stávajícího bezpečnostního systému Alkomu 810 poboček. Některé pravděpodobně omylem.

Václav Růžička, ředitel bezpečnostní agentury Alkom Security,

Ředitel společnosti Alkom Security Václav Růžička obdržel pouze 723 výpovědí. "Vinou ČP Security došlo dne 31. března 2016 již v 19 hodin k odpojení a nestřežení minimálně 113 pošt. Pošta dodatečně chaoticky zasílá další žádosti o ukončení a přitom odpojuje pošty, které nikam nekomunikují. Naprostý chaos je nyní i v tom, že vedení pošty zakázalo na všech 3 000 poštách vstup našim technikům a uvedla v omyl řadu vedoucích, že již k Alkomu nejsou napojeny," uvedl šéf Alkomu.

Podle Václava Růžičky toto odpojení neproběhlo plynule a standardně podle smluvních podmínek. "Má se odpojovat jedna pobočka po druhé s předáním a osvětou zaměstnanců. Toto neproběhlo. Alkomu denně volají vedoucí s dotazy, zda jsou napojeni, kam mají volat a podobně. To se nevyřeší za týden. Zaměstnance je potřeba na nově vzniklou situaci připravit. Vedoucí pošt ještě 31. března nevěděli nic a teprve 1. dubna byli informování, že nespadají pod nás. Máme samozřejmě smlouvu o tom, jak má takové přepojení probíhat. Má jít o postupný proces zhruba tří měsíců, kdy se sejdou týmy, řeknou si jak, kdy, odkdy, proškolí se vedoucí jednou, podruhé, potřetí a systém se přepojí. Smlouvy jsou dnes cár papíru," konstatuje šéf Alkomu.

 

Měli jsme možnost slyšet nahrávku z jedné pobočky, kam dispečink Alkomu volal 1. dubna poté, co na ní zaznamenal neoprávněný vstup v půl páté ráno. Jedna ze zaměstnankyň pošty se domnívala, že už nemusí respektovat bezpečnostní opatření, které byly Alkomem nastaveny. Měla za to, že jejich pobočka není již touto agenturu střežena. Jednalo se tedy o planý poplach. Z příkladu je však evidentní špatná komunikace vedení pošt s pobočkami. 

 

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), pod kterého spadají České pošty a řešení jejich bezpečnosti

Bezpečnost pošt řeší ministr vnitra

I v poslanecké sněmovně se 14. dubna bavili o problému bezpečnosti České pošty. Poslanec Václav Horáček (TOP09) dal v této záležitosti najevo velké obavy a vyzval ministra vnitra Milana Chovance, pod kterého ČP spadá, k zodpovězení řady otázek okolo zajišťování bezpečnosti pošt.

 

Podle Chovance monitoring prostřednictvím dohledového centra společnosti Česká pošta Security plynule navázal na ukončení monitoringu ze strany společnosti Alkom Security: "Nedošlo tedy k ohrožení daných objektů, ani osob, ani majetku, které se v nich nacházejí." Ministr vnitra se také vyjádřil, že zbytek poboček by měl být odpojen během několika měsíců.

 

Jsou české pošty v bezpečí?

Václav Růžička hodnotí chování ČP Security k  bezpečnostnímu systému jako neznalé: "Podle mého ani nemají správný seznam objektů a nevědí, jak které pobočky fungují. Vypnuty byly všechny pošty, u kterých to technicky jednoduše lze, ale u dalších částí ČP to bude komplikovanější. ČP Security sice odpojila pobočky od standardních linek, ale my máme řešení ještě po mobilním telefonu. Tudíž i u těchto problémových poboček jsme schopni bezpečnost zaštiťovat dál."

 

Otázky bezpečnostního pultu ČP Security

Technologicky je bezpečnost pošt spravována pomocí bezpečnostního pultu, který dálkově monitoruje pobočky pošty v dohledovém pracovišti. 800 poboček České pošty je nyní v dohledovém pracovišti ČP Security, 2 200 stále u Alkomu.

 

Podle „inhouse“ výjimky není veřejný zadavatel povinen zadávat v zadávacím řízení ty veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskytnutí služeb veřejnému zadavateli osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva.

Pokud ČP odpojila stovky poboček, musí mít k dispozici svůj pult. První série otázek je, kdo jim tento pult postavil, za kolik a zda vůbec proběhlo výběrové řízení. Pokud ano, nebylo veřejné. Byla opět využita  „inhouse“ výjimka. Mluvčí ČP Matyáš Vitík nám řekl: "Vaše dotazy spadají do kategorie obchodního tajemství, případně do kategorie ochrany z platných smluvních vztahů."

Generální ředitel České pošty Martin Elkán

Pokud ale generální ředitel ČP Martin Elkán mluví o snaze najít levnější a kvalitnější řešení, zřejmě půjde o něco zázračného. Alkom tento certifikovaný bezpečnostní pult vyvinul za 9,7 milionů korun. Česká pošta si nechala udělat posudek od ČVUT na cenu stejně kvalitativně hodnotného bezpečnostního pultu, jenž měla k dispozici od Alkomu.  Podle něho je obvyklá cena v průměru 95 milionů korun.

 

Certifikace

Na stole je nyní mnohem závažnější otázka, zda je vůbec nový bezpečnostní pult certifikován (podle požadavků ČSN EN norem). Ani tuto záhadu nám ČP nedokázala objasnit. Milan Chovanec ve své interpelaci na dotazy poslance Horáčka ohledně zákonných parametrů pultu sice říká: "Byl jsem ujištěn vedením pošty, že bezpečnostní monitoring prostřednictvím bezpečnostního pultu ČP Security splňuje veškeré zákonné požadavky, včetně příslušných certifikací."

Podle bezpečnostní agentury však rozhodně není možné, aby byl nový pult certifikován: "Trvá roky, než certifikaci dostanete. Musíte dlouhodobě dokazovat, jakým způsobem systém funguje."

 

Šéf Alkomu navíc přichází s odvážným tvrzením: "Doklad o shodě jednoho výrobku je vydáván za certifikaci celého systému, umístění dispečinku, certifikaci dispečerů a procesů. Je to podobné, jako by norma u výrobku čelního skla do auta byla vydávána za certifikaci celého auta, pohonných  hmot v něm, za řidičský průkaz řidiče, jeho 12měsíční praxi a ještě silnice, po kterých pojede."

 

Problematice České pošty se věnujeme dlouhodobě. Můžete si tedy dále přečíst:

Poštovní příběhy, které jste zažili

První samostatná pošta Partner se osvědčila ve Vestci

Vládne v České poště šikana?

Poštovní demonstrace ničemu nepomůže

Evoluce poštovského panáčka

Historie pošty: bez poselského patentu jste nic neposlali

 

Premiér též deklaruje, že Dohledové pracoviště ČP Security funguje prostřednictvím kvalifikovaných osob a odpovídá všem normám. Růžička ale varuje, že nejsou prováděny revize systémů na poštách. Ony kvalifikované osoby jsou prý navíc přetahovány ze společnosti Alkom.   

"Měli převzít náš systém a náš pult. Při zahájení mého trestného stíhání v listopadu 2015 ČP Security odstoupila od smlouvy a ten den ho demontovala. Bez výběrového řízení si dokončila jiný pult a tam nyní odpojené pobočky přesměrovala. My jsme podali žalobu,“ řekl šéf Alkomu.

 

Jak probíhá zajišťování bezpečnosti v terénu

Václav Růžička se nám snažil vysvětlit, proč je bezpečnost pošt v ohrožení: „S každou pobočkou jsme nepřetržitě v kontaktu. Ze zabezpečovacích systémů chodí miliony signálů denně. Drtivá signálů se vyhodnocuje programově a do koše vám padají ty zajímavé."

Od roku 2005, kdy policie zaznamenala 182 případů loupežných přepadení na finančních institucích, se podařilo snížit  počet  loupeží na pouhých 27 v roce 2015 . Alkom loni řešil 52 % těchto přepadení. "Kvalita ochrany je dnes vysoká," pochvaluje si ředitel Aklom Security Václav Růžička.

 

Zajímavý je vývoj loupežných přepadení ve finančních institucí v ČR (modrá funkce). Zlepšováním nových technologií a systému zajištění klesá počet loupeží a stoupá počet jejich odhalení.

Zdraví

Hobby