Vít Rakušan (STAN): Současná politika je udržovací. Chceme dát kraji vizi

Starosta Kolína Vít Rakušan, kandidát na hejtmana Středočeského kraje hnutí STAN (Starostové a nezávislí)
 

Jen ve Středočeském kraji má hnutí STAN (Starostové a nezávislí) na 200 starostů. Představujeme některá stanoviska progresivně rostoucího politika Víta Rakušana, kandidáta na hejtmana Středočeského kraje.

Jsou investice kraje do dopravy efektivní a spravedlivě rozdělované? Je spolupráce s Prahou dostatečná? Potírá kraj dostatečně nezaměstnanost? Kolínský starosta Vít Rakušan (STAN) říká, že nikoliv. Přečtěte si jeho návod na změnu.

Doprava

Kde vidíte priority v oblasti dopravy?

Asi jako každý vidím priority v opravách silnic. A to je právě politická zodpovědnost - říct, kde se začne, a přiznat se upřímně těm, na jejichž silnice se nedostane.

Podle nás je potřeba nechat si odbornou firmou vyhotovit, byť by to asi stálo finanční prostředky, odborný audit silnic ve Středočeském kraji. To znamená stanovit jasná kritéria, které silnice v kraji jsou na tom objektivně nejhůře, kde jsou nejrizikovější místa a nejvytíženější silnice a podobně. Když se audit do půl roku zpracuje, jsme schopni v prvním roce vytvořit závazný plán rekonstrukcí na celé další roky. Eliminujeme tak jakoukoliv politickou korupci a politický protekcionismus. Toto funguje k radosti tamních starostů například v libereckém kraji, kteří jasně vědí, kdy mohou připravit vlastní navazující investice.

Do komunální politiky vstoupil Vít Rakušan v roce 2010, protože cítil obrovské zklamání tím, co se na radnici v Kolíně dělo. Chtěl být hlučnou opozicí za „Změnu pro Kolín“ a nakonec tehdy volby vyhrál. Sliboval rozvoj přiměřený možnostem města, transparentnost a snížení dluhu Kolína. To podle voličů splnil a byl do funkce znovu zvolen 64 % preferenčních hlasů. Z 27 zastupitelských křesel získala jeho strana 20. V tomto období si dal Vít Rakušan v Kolíně za úkol zejména dokončit oddlužení Kolína, zatočit s kriminalitou a postupně pokračovat v opravách města. Jeho chloubou je koncepce pro průmyslovou zónu Kolín-Ovčáry. Na pole krajské politiky se kolínský starosta dostal minulé volby, tedy roku 2012, jako nestraník za TOP 09 a STAN. Již od loňského roku je znám jako kandidát na krajského hejtmana STAN, letos v dubnu byl zvolen prvním místopředsedou hnutí.

A druhý aspekt, který považuji za nešťastný, je, že stále ještě není navázána spolupráce s Prahou. Stále se ještě nepovedl dohodnout společný integrovaný systém. Podívejte se v Německu, jak vypadá integrovaná doprava.

Pan hejtman Petera má otázku integrace s Prahou jako jednu z priorit.

David Rath toto odmítal, dělal na svém systému. Hejtman Petera se s Prahou baví více než jeho předchůdci, ovšem výsledek stále nevidím. A trpí tím lidé. Nejde jen o synchronizaci příměstské vlakové a autobusové dopravy, ale i odstavná parkoviště, park and drive a podobně. Je to nesmírně složitý problém, který nikdy nebude úplně optimální, ale oni na to měli 8 let a nevím, proč bych měl najednou věřit, že se jim to povede.

Vedení kraje se rozhodlo, že nebude podporovat žádné jiné společnosti než České dráhy, což podle mne není legitimní, konkurenční firmy jsou ku prospěchu věci.

Středočeský kraj s Prahou uprostřed, který býval bohatý, z hlavního města absolutně neumí těžit. S Prahou chybí synergie nejen v oblasti dopravy, ale také v oblasti zdravotnictví, v oblasti školství a nespolupracuje se ani v oblasti územního plánování, což je největší průšvih. Praha si plánuje nějaké své okruhy a silnice, které zasahují na území našeho kraje, a nikdo to dohromady neprobírá. Komplexní synergický rozvoj jsem nezaznamenal.

Vít Rakušan je povoláním kantor, učil na gymnáziu dějepis a němčinu. Jazyková výuka se stala i předmětem jeho podnikání. S první manželkou má pětiletou dcerku Agátu a nedávno se na Kolínské radnici znovu oženil. Rád cestuje, chodí po horách se svými přáteli a aktivně sportuje. Hrál leta závodně basketbal, v současnosti občas běhá. Je to charismatický, trochu ješitný (což sám přiznává), verbálně velmi zručný politik. Nemá rád komunisty, snad hlavně proto, že si na dobu temna i přes své mládí (ročník 78) pamatuje.

Školství

Kraj je zřizovatelem středních škol a vy sám jste učitel. Jak byste jako hejtman koncepčně řešil školství?

Rozvoji lokální ekonomiky se dá pomoci tak, že kraj bude poskytovat kvalifikovanou pracovní sílu. Kraj by měl být koordinátorem, který se bude bavit s úřadem práce o struktuře nezaměstnanosti, a tomu by měl přizpůsobit otevření jednotlivých studijních a učňovských oborů středních škol. Ne bezhlavě povolovat nové školy v oblastech, které v současné době nejsou žádoucí a kde žáci nenacházejí uplatnění na trhu práce.

Kraj by měl finančně podporovat a motivovat otevření oborů, které ve středních Čechách chybí. Navíc řada firem je schopna financovat obory, které budou napasovány na jejich výrobu. Kraj o nich má mít minimálně přehled a bavit se s řediteli škol, proč takový obor neotevřou.

zdroj: archiv VR

Bylo by dobré bavit se s nimi také o tom, jestli ty střední, zejména průmyslové, školy vypouštějí studenty 21. století, kteří jsou konkurence schopní. Protože současní absolventi o metodách starých 5-10 let nikdy neslyšeli, učí se na starých strojích technologické postupy, které nejsou aktuální. Tohle školství neuvěřitelně zaspalo. Máme tady školy, co něco učí 1 300 000 lidí ve středních Čechách, ale nejde to do sebe s požadavky firem, které je mají zaměstnat.

Kam má kraj směřovat?

Co byste vytknul současnému vedení Středočeského kraje?

Pokud se má město nebo kraj vyvíjet, existují určité stupně, které odjakživa fungují. Musí být formulovaná vize a následně definované strategie s konkrétními plány v jednotlivých oblastech. To náš kraj prostě nemá. Já opravdu doteď nevím, jaká je vize Středočeského kraje, kam směřuje a kde si současné vedení představuje, že by ten kraj měl být v roce 2030. Já tu představu mám.

Současná politika je udržovací a silně se projevuje protekcionismus (upřednostňování obcí se správnou partají). Náš kraj se propadá, je druhý nejzadluženější a třetí nejhorší v čerpání z evropských peněz. Ambice má být: „chceme být nejlepší“.

Středočeský kraj má Prahu uprostřed, kulturu, rozvinutý průmyslovou, dobrou síť škol, dopravní infrastrukturu oproti jiným krajům pořád ještě slušnou a poměrně dobrou dostupnost jednotlivých regionů. Tak mi řekněte, proč vyšlo, že po Ústeckém kraji se tady lidem žije nejhůře v republice. Musí jít o nějakou systémovou chybu.

Skutečné koncepční věci se neřeší, alespoň ne na zastupitelstvu. Až v dubnu 2016 nám například byla předložena koncepce zdravotnictví pro roky 2014-2020. A to jenom proto, aby se mohlo požádat o dotace. Kromě toho, že tato pozdní strategie o 180 stránkách je spíše popisem současné situace, kraj za ni zaplatil 1 milion 800 tisíc.

Na zastupitelstvu někdy i hlasujeme pro dílčí záležitosti. Ale absolutně postrádám směřování kraje.

Řekl jste, že víte, jak by měl vypadat kraj v roce 2030.

Já sice tu představu mám, ale musí proběhnout ryze odborný proces, který stanoví cíle a vize, ne jak má vypadat Středočeský kraj za 4 roky na konci volebního období, ale jak má vypadat v roce 2030. V Čechách jsou velmi progresivní kraje, ať je ovládá kdokoliv, které k tomu tak přistupují, kde je vize daná. A z těch bychom si měli vzít příklad, například Liberecký kraj, kde je hejtmanem Martin Půta (STAN). Náš kraj si tak nějak žije. Ale pokud má náš kraj existovat, není ho možné spravovat záplatami.

Pojďme se bavit o územním rozvoji, což je plán na 30 let, ne na jedno volební období, určit, kde budou umístěné inovační parky, kde expanze univerzitní, určeme oblasti čistě turistické, rozvojové plochy pro případné investory a pak na to logicky navažme dopravní sítě. Ale to opravdu není práce na jedno volební období. Ty 4 roky se musí věnovat racionalizaci všech procesů a vytvoření základních rozvojových strategií.

Transparentnost a výběrová řízení

Snížil jste dluh v Kolíně. Středočeský kraj je jeden z nejzadluženějších. Máte nějaký návod, jak to změnit?

Je potřeba se zamyslet nad tím, jak velký je úřad, kolik stojí jeho provoz a jestli se tyto peníze vydávají efektivně. Průměrný plat úředníka ve Středočeském kraji je 34 tisíc, což je nejvíce v republice a více jak na ministerstvech.

Primárně je potřeba prověřit dodavatelské smlouvy, které má kraj, například takové nesmysly, jako analýzy za 1 800 000 korun. Kraj po našem ataku začal zveřejnovat své výdaje na internetových stránkách. Ale myslím si, že černou dírou jsou stále ještě výběrová řízení u podlimitních zakázek, kde zákon nepředepisuje žádná přísná pravidla.

Pomohla by větší transparentnost i u příspěvkových organizací zřízených krajem, které by měly mít povinnost své výdaje zveřejňovat. Například nemocnice si hospodaří po svém. Přitom jenom do provozu nemocnice dává kraj 260 milionů ročně navíc, aby se uživily.

Efektivněji by se měly přerozdělovat i peníze v rámci rozpočtu a nerozhazovat za zbytečnosti. Čímž jsme tady v Kolíně začali. Žádná megalomanie, ale cílené investiční projekty, co nejblíže lidem. Středočeský kraj teď nemá na to, kupovat nové hrady, zámky, nová muzea a kulturní instituce. Ale má na to, aby se řádně staral o současné objekty. Kraj by se měl naučit hospodařit se svým vlastním majetkem.

Vít Rakušan na kolínské radnici

Dají se prověřit úvěrové smlouvy a bavit se s bankami na lepších podmínkách, případně některý ten z úvěrů splatit předčasně. Je potřeba udělat i audit skrytého zadlužení.

Co by měl dělat kraj pro obce a města?

Jezdím po kraji a bavím se se starosty. Oni říkají, že vlastně po kraji nic moc nechtějí. Přejí si, aby se kraj dobře staral o svoje silnice, stejně jako se o to pokouší oni v obcích, chtějí, aby bylo bezpečno, aby byla dostupná zdravotní péče a aby byly kvalitní školy. A možná by se jim hodil nějaký servis informační a vzdělávací. To je vlastně všechno, co od toho kraje potřebují.

Prozradíte nám program vašeho hnutí STAN?

Základem našeho programu je pocit bezpečí. Ten se táhne jako červená nit celým našim programem. My se primárně nebavíme o bezpečnosti. Bezpečí je širší pojem. Já vnímám bezpečnou rodinu, bezpečnou školu, bezpečné silnice, dostupnou rychlou záchrannou službu, vnímám adresnou i dobrou sociální péči. Cítit se bezpečně je v Maslowově pyramidě ta primární potřeba lidí.

Priority programu jsou hospodaření kraje, doprava, vzdělání, zdravotní péče, bezpečí a pořádek, životní prostředí, kultura a sport.

(pozn. redaktora: Konkrétní řešení si STAN nechával dlouho pro sebe, prý se opisuje nejen ve škole, ale i ve volebních programech. Vy si ho nyní můžete prohlédnout zde.)

 

Preference a volební kampaň

Preference hnutí STAN zatím nejsou dle výzkůmů nikterak závratné. Váš předseda již loni sliboval dvouciferná čísla. Stihnete to do voleb?

Statistik si nevšímejte. Pokud byste lidem ve městech, kde kandidují naši starostové, položila otevřenou otázku „Budete volit vašeho starostu?“, preference budou vypadat úplně odlišně. Na STAN jako na samostatnou značku si zatím vzpomene málokdo, ale to se brzy změní.  Dlouhodobě jsme byli spojováni s TOP 09, což už neplatí.

Proč kandidujete zvlášť, TOP 09 a STAN?

S úctou k tomu, co se společně podařilo, to vnímám jako správný a přirozený krok. Starostové jsou odlišnou silou než především pražská TOP 09. Máme společný pohled na lidsko-právní témata, demokracii, svobodu médií, svobodu projevu. Ale my jsme především silou vycházející z lokální politiky, podporující rozhodování co nejblíže lidem. Jsme zvyklí spíše než na dlouhé debaty hledat konkrétní řešení.

Jak bude vypadat vaše kampaň a jak budete komunikovat s občany?

Spoléháme na efekt starostenství, což je náš největší bonus.

Velké strany přicházejí s celostátním tématem. A v krajských volbách mají témata jako poplatky u doktora. My jdeme obráceně. Nemáme jeden paušální program pro Středočeský kraj, protože je neuvěřitelně odlišný od jiných krajů i v rámci svého vlastního prostoru. Jsou tady regiony nadprůměrně bohaté, táhnoucí ekonomiku ČR v okolí Prahy, a pak jsou zde regiony extrémně chudé bez ekonomických příležitostí. Budeme mít 60 mikrokampaní, za které budou ručit konkrétní lidé.

Také je potřeba nelhat a říkat lidem, co kraj reálně může a nemůže ovlivnit. Když vidím, že ANO slibuje z pozice kraje nesplnitelné věci, je mi občanů líto. Zase obelháni a zase budou zklamáni. To je zákonité.

Kolik máte ve Středočeském kraji starostů a kandidátů?

Jen ve středočeském kraji máme asi 200 starostů.

Naši kandidáti jsou lidé se zkušenostmi, kteří si důvěru projevenou ve volbách hlasem mnohdy opakovaně zasloužili. Tito lidé se ve svých oblastech denně setkávají s konkrétními regionálními problémy a mají nápady, jak je vyřešit. To znamená, že my nenabízíme kandidáty vytažené z klobouku jako některé jiné strany.

Nejsme sice ve vedení všech velkých měst, ale máme starosty a zastupitele ve všech oblastech Středočeského kraje. A tak jsme také koncipovali kandidátku. Myslím si, že to může fungovat.