Projekt raftařského kanálu neodmítám

 

Opoziční zastupitel MUDr. Petr Tiso odpověděl na otázky, týkající se plánované výstavby areálu vodního parku s kanálem pro raftaře ve Zdiměřicích. Projekt vyvolává rozporuplné reakce. Jednoznačně se k němu nestaví ani vedení města.

Podporujete jakožto zastupitel obce projekt výstavby Whitewater parku?

Je o mně všeobecně známo, že nejsem žádný nadšený podporovatel developerských projektů, ale tento projekt neodmítám. Stejně jako principiálně neodmítám žádné projekty, které by měly sloužit občanům, ať jde o občanskou vybavenost, nebo oblast trávení volného času. Podpořil jsem takových projektů celou řadu. Whitewaterpark je areál umělého jezera s „divokou řekou“ a restaurací. Měl by vzniknout v oblasti, která je územním plánem Jesenice již mnoho let jednoznačně určena pro sport a rekreaci, má být umístěn severně od městské části Zdiměřice. V této lokalitě je již nyní vybudováno krásné multifunkční hřiště, golfové odpaliště, je zde křížení cyklostezek. Prostě zde vzniká krásná rekreačně sportovní zóna pro Jesenici.

Vyjednávalo se o konceptu projektu?

Před lety jsem měl jako městský radní možnost být u tvrdých jednání města Jesenice s investorem o tomto projektu. Znám tedy jak výslednou podobu projektu Whitewater parku, tak i jeho vizualizaci. Zakomponování areálu do terénu je finálně navrženo velmi dobře a citlivě. Díky lokalizaci zcela mimo obytnou zástavu nebude obyvatele rušit. Mimo jiné je smluvně zajištěno, že bude areál přístupný veřejnosti, existují i pravidla pro případné konání větších akcí. Doprava k areálu je navržena tak, že nepovede obytným územím. Zastupitelstvo již před léty schválilo smlouvu o spolupráci s investorem, kde je vše uvedené řešeno.

Co podle vás přinese pozitivního občanům Jesenice?

Obecně si myslím, že mnoho občanů nechce mít z Jesenice jen obyčejnou noclehárnu uprostřed polí, ale chce zde mít také možnost aktivně trávit svůj volný čas. Zmíněná vznikající zóna pro sport a rekreaci u Zdiměřic je krásným místem pro setkávání lidí z celé Jesenice a vodní park v ní bude mít své místo. To bude jednoznačné pozitivum.

Jaká vidíte negativa?

Na začátku jednání jsme chtěli potenciální negativa minimalizovat, proto jsme se jimi zabývali a vše podrobně projednávali. Otázka případné hlučnosti je vyřešena tím, že je projekt umístěn daleko od obytné zástavby. Případné dopravní problémy uvnitř města nehrozí, neboť doprava k areálu je vedena mimo obytnou zástavbu, parkování při běžném provozu je vyřešeno přímo v areálu a u nepravidelně konaných větších akcí je smluvně ošetřeno, že pořadatel zajistí parkování opět mimo intravilán. Zakomponování divoké řeky do krajiny je po našich připomínkách propracované. Areál bude obklopen nízkými zelenými valy a vzrostlou zelení, takže nebude v krajině vizuálně rušícím prvkem.

Jaký je váš názor na protesty skupiny občanů, kteří projekt odmítají?

Protesty tohoto typu jsou legitimní, žijeme přece v demokracii. Určité reakce vyvolává každý významnější projekt, ne každý člověk má stejný názor. Existuje pár lidí, kteří tento projekt odmítají, hodně lidí, kteří jej podporují a většina těch, kteří mají neutrální názor. Základem je vždy dobrá informovanost, transparentnost a komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami.