Raftařský kanál v Jesenici: Skvělé sportoviště, nebo monstrózní projekt?

Dráha pro raftaře
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Projekt raftařského kanálu navíc k původně slíbenému golfovému hřišti a tenisovým kurtům vyvolává v Jesenici kontroverze. Části obyvatel projekt nevadí, další ho nechtějí. 

Díky velkorysému územnímu plánu, který před mnoha lety vytyčil kolem původně malé obce rozsáhlá zastavitelná území, začala v devadesátých letech masivní výstavba rodinných a bytových domů. Dnes téměř desetitisícová Jesenice získala nedávno statut města. Část pozemků v zastavitelném území byla územním plánem určena pro rekreaci a sportování. Vzniklo zde golfové odpaliště a velkorysé dětské hřiště. Na dalším volném území mezi těmito areály je plánována stavba areálu s kanálem pro raftaře.

Raftařský kanál a retenční nádrž - příležitost ke sportu a rekreaci

Jednatel společnosti Whitewater park Zdiměřice spol. s r.o. Michal Rašek se domnívá, že areál bude pro lidi zajímavý. "Jsme národ vodáků, stačí se podívat, kolik lidí vyráží v létě na vodu do Rakouska, na Vltavu nebo Lužnici. Podívejte se třeba na vodácký areál v pražské Tróji - je přeplněný. Zájem o raftování je a bude velký." Podle Michala Raška však nemá zdiměřický areál takovou kapacitu, aby ho mohlo využívat mnoho lidí najednou. Kapacita kanálu je maximálně padesát lidí na hodinu, to znamená zhruba sedm raftů nebo třicet plastových lodí.

Vizualizace projektu raftařského areálu

"U retenční nádrže a na přírodním valu se budou moci rekreovat lidé z okolí, kteří mohou přijít pěšky, na bruslích, na kole. Umělou dráhu i retenční nádrž by měla využívat především veřejnost," vysvětluje developer projektu. Myslí si, že rekreačně budou areál využívat zejména místní, protože v Praze je podobných možností dostatek.

"Na vizualizacích projektu nikde žádná pláž ani šatny nebo zázemí pro rekreaci nejsou," oponuje Pavel Karas, zakladatel občanského sdružení Jehlan.

Spolek JEHLAN- Jesenický hlas naděje, z. s., se začal formovat koncem roku 2015, protože odmítá záměr vybudovat na území Jesenice, v místní části Zdiměřice tzv. Whitewater park, tj. závodiště s umělou divokou vodou. Cílem spolku je bojovat proti všemu, co by narušilo současný ráz města Jesenice jakožto místa pro klidné bydlení.

"Je tam vodní nádrž, která by měla sloužit k napájení dráhy vodou. Jako spolek bojujeme proti tomu, aby tu nebylo nic, co by zničilo idylu bydlení za Prahou, za kterou se těch devět a půl tisíce lidí přistěhovalo k těm pěti stům původním."

Čeho se obyvatelé Jesenice bojí?

Whitewater park by měl být veřejnosti přístupný od 10 do 18 hodin, v provozu bude od května do září. O tom, jaká bude provozní doba zamýšlené restaurace, zda bude sloužit i ve večerních hodinách a celoročně, ještě není rozhodnuto. Pokud jde o počet lidí, kteří budou kromě zájemců o rafting areál navštěvovat, Michal Rašek konstatuje, že kapacita areálu omezena není.

"Nemyslím si, že je vodní park velký. Je to spíše strach z neznámého, strach lidí z toho, že ztratí komfort bydlení," říká developer, který se ale domnívá, že lidé komfort neztratí. "Jesenice je lokalitou blízko Prahy. V okamžiku, kdy se naplní kapacita zastavitelného území, kde je šest set padesát parcel, komfort ticha nebude stejný, jako když bylo zastavěno parcel dvacet nebo padesát. Hodně se zde jezdí auty, hluk zde samozřejmě bude. Osobně jsem čekal proti projektu větší odpor, odpůrců je dle mého názoru poměrně málo, v řádu desítek," říká Michal Rašek.

Cítíme se podvedeni

"Koupil jsem parcelu ve Zdiměřicích, byly k tomu takové nádherné prospekty. Propagovaly zpěv ptáků, vítr v korunách stromů, nádhernou přírodu v lokalitě kilometr od Prahy," vypráví Pavel Karas. "Věděli jsme, že v lokalitě bude tenisové a golfové sportoviště, což pro nás byla třešnička na dortu. Cítím se jako napálený klient. Developer (společnost OPTREAL Michala Raška) pozemky prodal v roce 2008 a 2009. Na prospektech byly kurty a golfová hřiště, u lesa penzion pro seniory. Jakmile bylo v roce 2009 vše prodáno, smetl plány ze stolu a vyprojektoval vodní park."

Strach z hluku a ucpaných silnic

Odpůrci výstavby vodního parku se domnívají, že je umístěn příliš blízko obytné zástavby. Počítají s tím, že areál budou navštěvovat tisíce lidí. "Lidé přijedou, zůstanou v areálu, budou jich zde tisíce," myslí si Pavel Karas, který srovnává projekt s jinými, již fungujícími evropskými areály. Sdružení JEHLAN organizuje zájezd do podobného vodního parku v Německu. Chtějí se na vlastní oči přesvědčit, jaký je v něm skutečný provoz.

V německém Markkleebergu se chtějí podívat na množství návštěvníků a počty aut, chtějí natáčet a dokumentovat. "Máme informace, že v Německu navštíví areál tisíc pět set až dva tisíce lidí za víkend. Jdou raftovat, s nimi jsou další známí. Čekám, že ve Zdiměřicích bude šrumec a frmol. Pro místní je vhodný spíše golf a tenis. Není sportoviště jako sportoviště," dodává Karas, jenž vodní park s kanálem vidí jako monstrum, továrnu, obrovskou atrakci, která není ani na Matějské.

Provoz menší než doprava dětí do škol

"Lidé se bojí, že bude příliš velký provoz. Ale ve Zdiměřicích jezdí stovky aut denně, jsou zde školy, gymnázium, mateřské školy," říká developer. "Park bude otevřen od deseti do šesti a lidé pojedou do areálu opačným směrem než jeseničtí občané jedoucí do škol a do zaměstnání. Dříve než byla podána dokumentace pro územní řízení na stavební úřad, bylo řízení o potřebě vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí), v rámci kterého se dokládá hluková studie. Studií bylo zjištěno, že vše je zcela v normě. V diskuzích bylo zmiňováno, že studie nezohlednila zvuk hlasů raftařů. Nechali jsme si tento hluk změřit v podobných areálech a hlasy jsou slyšet jen v malé vzdálenosti od kanálu," konstatuje Michal Rašek. Říká, že areál funguje od deseti do šesti do večera, pak je ticho. Myslí si, že šumění vody je příjemnější než zvuk kamionů z okolních komunikací.

Co na to říkají radní?

Podporu současného vedení obce Michal Rašek příliš necítí, i když otevřeně projekt nekritizují. Projekt je v současné době na konci projednávání územního řízení, mělo by být vydáno územní rozhodnutí. Chybí pouze vyjádření silničního a správního úřadu města Jesenice. V současné době probíhá územní řízení, v němž obdržela společnost zamítavé stanovisko správy silnic kvůli komunikaci kolem areálu, která má nedostatečnou šířku.

"Domníváme se, že bylo rozhodnuto protiprávně, v projektu je počítáno s rozšířením celé komunikace," komentuje rozhodnutí úřadu developer.

V roce 2013 podepsalo tehdejší zastupitelstvo obce Jesenice Smlouvu o spolupráci, týkající se projektu výstavby rekreačního areálu s umělou dráhou - divokou řekou pro raftaře, retenční nádrží pro rekreaci, parkovištěm a restaurací. "Tuto smlouvu současné vedení obce nedodržuje," konstatuje Michal Rašek.

 

"Vedení obce je názorově rozděleno, bývalé zastupitelstvo podepsalo Smlouvu o spolupráci. Nové zastupitelstvo vše znovu projednává a vše se naštěstí posouvá," popisuje stávající situaci Pavel Karas. Stavební komise zastupitelstva Jesenice předložila námitky k projektu, které by měla společnost Whitewater park vyjasnit.

Na otázky týkající se budoucnosti projektu jsme od starostky obce Bc. Radky Vladykové (ANO 2011) odpověď prozatím neobdrželi. Odpověděl nám současný opoziční zastupitel MUDr. Petr Tiso. "Je o mně všeobecně známo, že nejsem žádný nadšený podporovatel developerských projektů, ale tento projekt neodmítám. Měl by vzniknout v oblasti, která je územním plánem Jesenice již mnoho let jednoznačně určena pro sport a rekreaci, má být umístěn severně od městské části Zdiměřice. V této lokalitě je již nyní vybudováno krásné multifunkční hřiště, golfové odpaliště, je zde křížení cyklostezek. Prostě zde vzniká krásná rekreačně sportovní zóna pro Jesenici," uvádí Tiso.
Přečtěte si celý rozhovor se zastupitelem města Jesenice Petrem Tisem.


Zdraví a styl

Osobnosti