Bude středočeský brexit? Odpojí nový hejtman kraj od Prahy?

Martin Kupka
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Za čtyři měsíce bude mít Středočeský kraj nového hejtmana. Určí i nové směřování kraje? Napojí jej na Prahu, nebo naopak udělá ze středních Čech samostatný a nezávislý celek?

Voliči ve Velké Británii se rozhodli opustit Evropskou Unii, a tak se celek, který se zdál poměrně jednotný, možná začne pomalu rozpadat. Česko má 14 krajů, každý z nich má jistou míru autonomie, ale také je závislý na centrální vládě. To se jen tak nezmění, protože na to má každý hejtman malé pravomoci. O kvalitě života v kraji ale také vypovídá fakt, jak jsou kraje napojené na sebe navzájem.

Středočeský kraj a Praha by logicky měly tvořit jeden celek, vždyť hlavní město je přímo ve středu Čech. Kraje by měly být propojeny systémem dopravy, zdravotnictvím, školstvím - to vše usnadní lidem život. Uvědomují si tento fakt i kandidáti na hejtmana? Nebo je možné, že Středočeský kraj bude fungovat sám pro sebe?

Nelze reálně přepodkládat, že by Středočeský kraj něco takového opravdu chtěl. Přeci jen je to ale teď (kdy jindy, že?) otázka, která může přijít na stůl. Samozřejmě "vážně nevážně" se dá hrát jen do určité míry a záleželo na každém politikovi, jak k jednotlivým otázkám přístoupí.   

1. Čistě teoreticky: Umíte si představit, že by Středočeský kraj rozhodoval samostatně bez centrální vlády?
2. Má Středočeský kraj nějaké vazby na Londýn a nastanou podle vás problémy?
3. Jaký je vás názor na brexit a odchod Velké Británie z EU?


František Kopřiva (Piráti)
1. Představme si tedy situaci, že proběhne SČEXIT (SčK vyhlásí nezávislost na ČR): Burza se hroutí, koruna se propadá, další kraje a dokonce některé vesničky začínají vyhrožovat exitem. Stoupenci exitu jásají, že se zbavili okovů autoritářské ČR a hlavně pak té zlé Prahy, kde papaláši žijí úplně odtržení od reality. Začíná dlouhé vyjednávání, které musí upravit vztahy SčK a ČR po exitu. Sice jsme se zbavili okovů, ale pořád chceme volně cestovat, nakupovat a vůbec požívat všech výhod. To nám ČR samozřejmě dovolí, ale jen za cenu toho, že budeme nadále přijímat nejrůznější regulace a a řídit se pravidly ČR. V českém parlamentu SčK ztratil své zástupce a de facto ztratil možnost se na tvorbě těch pravidel podílet. S odstupem času si stoupenci SČEXITU s hořkým úsměvem začínají uvědomovat, co SČEXIT vlastně znamená.

2. Teď už tedy vážně. Středočeský kraj takové vazby přímo nemá. Ale jsme ČR a ta je součástí EU, kterou brexit také značně poznamená. Pokud občané EU nějaké problémy pocítí, pak podle mě budou všude stejné, ať už ve Středočeském kraji nebo v Bavorsku. Je teď na představitelích EU, aby se s brexitem vypořádali.

3. Na dopadech brexitu se nemohou shodnout ani experti, tak si netroufám věštit budoucnost. Brexit bude podle mě mít zřejmě řadu negativních dopadů hlavně na Spojené království samotné. Myslím, že argumenty stoupenců odchodu byly často zavádějící a útočící na emoce. Celé referendum vnímám jako velmi nešťastné řešení. Nechť je brexit "varovnou fackou" pro EU, ale podle mě tím Britové poškodili v první řadě sebe. EU není v nejlepší kondici a je potřeba reformovat, ale rozhodně má budoucnost a jsem přesvědčen, že členství v EU přináší a přinese spoustu výhod.


Jaroslava Jermanová (ANO)
1. Nemyslím si, že takový stav může nastat, ani teoreticky. Tato otázka je absurdní.

2. O "přímých vazbách" jako takových nevím, nicméně "vazby nepřímé" (například ve formě obchodní, ve formě kantorů z Velké Británie působících ve středočeských školách apod.) samozřejmě existují. Nemyslím si, že by měly nastat "problémy", ale dopady brexitu ukáže samozřejmě až čas.

3. Brexit je výsledkem demokratického referenda a odráží názor, resp. rozhodnutí většiny Britů. Naprosto tuto skutečnost respektuji, i když mě odchod Velké Británie z EU mrzí.

Jak se kandidáti na Středočeského hejtmana dívají na kauzu letiště ve Vodochodech?

Zdeněk Štefek (KSČM)
1. Středočeský kraj rozhoduje samostatně bez centrální vlády, tedy v rámci svých kompetencí. Pokud by rozhodoval o všem (a měl by k tomu i nástroje včetně přímého transferu vytvořených příjmů z daní atd. do rozpočtu kraje), byl by samostatným útvarem. Dovedu si hypoteticky představit takovýto model, ale nemá v naší zemi a v dnešním globalizujícím se světě logiku.

2. V Anglii se nenachází žádný partnerský region kraje, Středočeši využívají samozřejmě i mnoha dalších vazeb, třeba výměnných vzdělávacích nebo pracovních pobytů. Jejich budoucnost závisí ale na nastavení vzájemných vztahů s Londýnem, a to samozřejmě nejen ČR, ale i EU.

3. EU sklízí, co zasela. Byrokratické a direktivní řízení z Bruselu, demokratický deficit při rozhodování, omezování pravomocí států má daleko do rovnoprávné spolupráce a integrace, která je logickým a přirozeným jevem. Brexit bude určitě dalším kamínkem k podnícení rozsáhlé diskuse o smyslu a formě Evropské unie. Zda lze EU „transformovat“ do přijatelnější podoby, o tom mám ale v současných podmínkách vážné pochyby. Sjednocující se Evropa musí vzniknout zdola. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou Evropu sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní a mírovou politikou všech azimutů. Trváme na systémové změně v EU při posílení pravomocí Evropského parlamentu a národních parlamentů na úkor rozhodovacích pravomocí orgánů a úředníků EU, občany nevolenými. A na transparentním projednávání Transatlantického partnerství o obchodu a investicích (TTIP) a zablokování jejího vnucování při ratifikaci v národních parlamentech zamezit nerovnoprávnému postavení států uvnitř EU a EU vůči USA.

Co si kandidáti myslí o stavbě hal Goodman ve Zdibech?

Petr Tiso (TOP 09)
Lídr Top 09 se omluvil za nedostatek času a poskytl nám toto vyjádření: Rozhodnutí Velké Británie odejít z EU mě zklamalo. Jak to v takových hlasováních bývá, o Brexitu rozhodly více emoce než rozum. Čeští euroskeptici slaví a budou teď na koni. Malé Česko však není Velká Británie. Postavení ČR ve středu Evropy bude mnohem silnější v rámci EU než v mocenském vakuu, ve kterém by se ocitla po případném Czexitu. Toto vakuum by jistě obratně vyplnila jedna rozpínavá východní mocnost. A poté bychom ještě s láskou vzpomínali na staré dobré časy naší svobody a prosperity uvnitř té "strašné" EU.

 

Martin Kupka (ODS)
1. Nedovedl. Role státu a role kraje je jiná. Nejsou vzájemně zaměnitelné. Pokud ta otázka směřuje k porovnání pozice kraje a národní vlády na jedné straně a pozice státu a Evropské unie na druhé straně, pak říkám jasně, že takové srovnání také nepřichází v úvahu. Evropská unie nesmí mít nikdy charakter státu nebo federálního státu. Pokud k tomu nějaké úvahy současných evropských elit směřovaly, brexit dal jasný signál, že další tlak na větší a větší integraci může Evropskou unii spolehlivě rozložit.

2. Kraj by na tom neměl být jinak než zbytek Evropy.

3. Osobně jsem si brexit nepřál. Odmítám ale hodnocení, že je to tragédie nebo dokonce osudová chyba Britů. Je to výsledek špatné politiky Evropské unie, která stále vrší předpisy a nejrůznější regulace, usiluje o kompetence, které příslušejí jen národním státům, a sama není schopná rychle řešit vážné problémy.


Životní styl

Hobby