Volby do obecního zastupitelstva. Zavane do Drahelčic čerstvý vítr?

Sdružení nezávislých kandidátů Restart

Restart je uskupením nezávislých kandidátů, kteří chtějí sjednotit Drahelčice. Až na výjimky nemají s vedením obce zkušenosti. "To neznamená, že nemáme znalosti,“ zdůrazňují a berou svou politickou čistotu jako přednost, zvlášť v případě rozhádané vesnice.

reklama

Mottem nezávislých kandidátů kandidujících v Drahelčičích je dívat se dopředu, neřešit to, co bylo, ale co bude. Chtějí obec bez konfliktů, pěknou k životu pro děti i seniory. Chtěli by více zapojit do rozhodování obyvatele a zvýšit jejich angažovanost. Řízení by podle nich mělo být více transparentní a informování občanů otevřenější. Podporu mají i od dlouholeté starostky paní Holanové.

Na červnovém setkání v parku Na Kamenné hrázi se kandidáti Restartu představili a prezentovali své plány v jednotlivých klíčových oblastech pro Drahelčice. Také se v případě svého zvolení budou snažit o zvýšení občanské vybavenosti (například chybějící školka, obchod, lékař atd.), řešení dopravní vytíženosti hlavní komunikace a dokončit územní plán.

"Vzhledem k tomu, že jsme na poli potenciálních zastupitelů "nováčci", nemáme k dispozici všechny důležité informace, které by nám umožňovaly zaujmout stanovisko k řešení některých problémů. Máme nápady a vize, ale neříkáme, že je to všechno realizovatelné,“ prohlásil na úvod Jakub Odlas, tvář Restartu.

Pro dokreslení, Jana Šindelářová již v zastupitelstvu působila a jednička na kandidátce Jakub Odlas i Jakub Chalupa byli v kontrolním výboru. Ivana Dostálová pracuje na úřadě jako administrativní pracovnice. Něco málo tedy o chodu obce jistě ví.
 

50 dětí v obcí a školka stále nestojí
Velkým tématem je chybějící mateřinka. "V první fázi bychom chtěli kontaktovat všechny školky v okolních obcích a na základě smluvního ujednání umístit co nejvíce dětí z naší obce. Maximálně budeme podporovat výstavbu mateřské školy, slíbené investorem, která je reálná již v roce 2017. Rádi bychom měli i záložní plán,“ říká Jakub Odlas

"Mohou tu vzniknout i nějaké dětské skupiny, které se dají financovat pomocí dotací. Museli bychom případně sehnat prostor nebo pozemek, kde plán uskutečnit, například odkoupením,“ popisuje další možnosti Ivana Dostálová. Dále by se Restart pomocí dotací pokusil o celkovou rekonstrukci volejbalového a basketbalového hřiště.
 

 


Restart trápí územní plán
"Prvním velkým úkolem nového zastupitelstva by mělo být řešit záležitosti v rámci nového územního plánu, s kterým se dva roku nehnulo. Do té doby nikdo nic nepostaví.

Informace nemáme do detailů. Ale podle nás, až developer Na Malé Růži postaví všechny domy, které má v plánu, vznikne x nových problémů, které vyplývají už nyní, jako například doprava,“ říká Jakub Chalupa.

Jakub Odlas: „Pokud se projekt současného developera, který má v plánu 8-9 etap, podaří, vyroste nějakých 270 domů. Znamená to, že se rozrosteme ze současných 880 na 2 500 až 3 000 obyvatel. A velká část bude bydlet v lokalitě Na Malé Růži. Mělo se to sice řešit už na začátku, nicméně nyní se musí vymyslet varianta, kudy ti lidé budou jezdit domů. Současné komunikace jsou nedostačující. Je to problém, který pomalu nastává.

Na dotazy z publika, zda chce Restart rozšiřovat zástavbu, Jakub Odlas odpovídá: „My jsme zásadně proti tomu, aby v Drahelčicích rostly nějaké haly a skladovací prostory. Pokud sem přijde opět zajímavý investor, který bude mít jasně daný plán, co chce udělat, a občani i zastupitelstvo s tím budou souhlasit, nevidíme důvod, proč ho sem nepustit. Musí být dané smluvní dokumenty, což byl problém posledních dvou vedení obce. Já se nebráním komunikaci s jakýmkoliv investorem. Musíme vždy jasně vědět, co chceme a za jakých podmínek. Územní plán bude výchozím dokumentem pro dalších x let. Považujeme tedy za velký úkol nového zastupitelstva, aby byl kvalitně zpracovaný. Jakákoliv další změna územní plán sice prodlužuje, na druhou stranu by lidi měli podávat své námitky a připomínky.“

Ivana Dostálová vstupuje do diskuze: "Lze udělat i nějaké setkání s občany nebo referendum, aby se k plánu lidé z Drahelčic vyjádřili."

 

Čtete také postoj Společně a Naděje pro Drahelčice
Jakub Odlas: "Berme také v úvahu, že další volební období bude trvat 2,5 roku. Což je hraniční termín pro zpracování územního plánu. My jako obec budeme rádi, když ho budeme mít v roce 2019 a v roce 2020 začne platit."

Setkávejme se a starejme se
Kandidáti apelují také na lidi, aby se zapojili do kulturního a společenského života v Drahelčicích, který je hodně spojuje. "Není to sice nejdůležitější, na druhou stranu, pokud se lidé nebudou účastnit společenských akcí, vesnice bude mrtvá a lidé sem budou dojíždět pouze přespat," podotýká Jakub Odlas.

Dámy Jana Palistová a Eva Slunéčková, které mají tuto oblast na starosti, zdůrazňovaly důležitost udržování tradic se spolky. Rády bychom pokračovali ve slavení například jubilejní výročí seniorů a vítání občánků. Pro seniory by založily službu „Doktor taxi“, která by umožňovala rozvoz nemohoucích občanů k lékaři, pomohla by s nákupy a zajistila seniorům obědy. Chybějící obchod by mohl částečně suplovat obecní úřad. Lidé, zejména starší, by si zde objednali a zaplatili zboží, které by jim bylo dovezeno až domů.  

Dámy by svépomocí chtěly lépe udržovat památky v obci. Mluvilo se také o větší využití tělocvičny pro nové akce a aktivity.

Transitní doprava
Petr Ševík: "Všichni si stěžují na transitní dopravu. Jeden kamion, který si přes nás zkrátí cestu, ušetří na mýtném přibližně 600 korun, podle náprav. Rádi bychom se například domluvili s dopravci, aby tyto peníze vrazili do dotčených obcí. Nebo se můžeme spojit se Správou silnic a dálnic, aby přispěli na obnovu silnic. Můžeme zkusit nějaké dopravní omezení, ale otázka je, co projde.“ Rudná musela zákaz vjezdu kamionů zrušit.

Čtěte, jak chce problémy řešit  Jan Ruda za Společně pro Drahelčice?

 

"Každopádně jsme připraveni zahájit jednání s okolními obcemi a dotčenými orgány, které nám mohou pomoci například na poli omezení či zamezení vjezdu kamionů do naší obce,“ říká Jakub Odlas a dodává: "Chtěli bychom také nechat vybudovat dopravně-bezpečnostní prvky na hlavní komunikaci, například cedule ukazující rychlost v obou směrech. Ono to určitý psychologický efekt má. Já vidím největší problém směrem od Úhonic, kde si to lidé rádi pustí z kopečka. Uvidíme, co se novému zastupitelstvu podaří ohledně nových chodníků a přechodů, tím je také možné zpomalit dopravu.

Je potřeba se soustředit na získání dotací ve všech oblastech, od dopravy po úpravu potoka, i pro činnost spolků. Těch titulů je řada. Naší snahou bude získat co nejvíc peněz. S velikostí rozpočtu Drahelčic nám jiného nezbývá.  

Spolupráce s ostatními obcemi
"Obecně můžeme říct, že spolupráce představuje důležitý prvek v rozvoji nejen samotné obce, ale i jejího okolí, a jedná se o efektivní nástroj samospráv. Možnost spolupráce v současnosti vidíme především v těchto třech oblastech - předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství a sociální služby. U odpadového hospodářství se můžeme bavit o vytvoření dobrovolného svazku obcí, aby se posílila vyjednávací pozice vůči svozové firmě. Cílem by také mělo být rozšíření nabídky sociálních služeb, např. doprava seniorů k lékařům a podobně. Spolupracovat se dá ale i například při nákupu kancelářského materiálu na obecní úřad a výrazně tak snížit náklady nejen za papír,“ taková je vize Restartu ohledně možné koordinace s okolními obcemi.

Nabízíme čerstvý vítr do Drahelčic a celkově jiný pohled na komunální politiku,“ odpovídá Jakub Odlas na otázku, proč by voliči měli volit právě Restart.

Své zastupitele budou vybírat voliči ve Svatém Janu pod Skalou, Drahelčicích, Jarpicích, Zbuzanech a Kolajích. Více v článku Co stojí za předčasnými volbami? Nespokojení občané, nebo rozhádaná opozice

reklama
#volby #změna #předčasné volby #mateřská škola #vybavenost obce #kamionová doprava #Drahelčice #školka #komunální volby

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.