Kralupy bojují o spalovnu. Lidé i město jsou proti

Místní se vyslovili proti
 

Kralupští se vyslovili proti spalovně! Rozhodně ji nechtějí. Společnost AVE slibuje, že bude hledat další způsoby, jak neblahou situaci řešit.

Kralupy mají za sebou veřejné projednání k tématu „Optimalizace provozu zařízení na odstraňování odpadů" společnosti AVE Kralupy s.r.o, kterého měli možnost se zúčastnit místní a široká veřejnost. Lidé se měli vyjádřit, zda souhlasí s tím, aby se rozšiřovala kapacita spalovny odpadu v Kralupech nad Vltavou.

Odpadová společnost AVE Kralupy chce ve své spalovně likvidovat kaly z ostravských lagun, které zůstaly v areálu po bývalé chemičce Ostramo. Město Kralupy nad Vltavou se záměrem společnosti dlouhodobě nesouhlasí, což potvrdilo i úterní veřejné projednání. Odmítavé stanovisko zde prezentoval místostarosta Libor Lesák, jehož referát podpořila i Jana Homolová, členka městského zastupitelstva.

"Hájíme zájmy našich spoluobčanů, a přestože studie pana inženýra Tomáška říká, že zdravotní riziko způsobené realizací hodnoceného záměru není ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné a odpovídá legislativnímu rámci, tak i přesto se domníváme, že onen záměr přináší hrozbu zhoršení kvality životního prostředí,“ uvedl Libor Lesák, jenž tak zareagoval na vyjádření Josefa Tomáška z Ministerstva životního prostředí.

Vedení města Kralupy nad Vltavou posléze zpochybnilo i vyjádření zástupců společnosti AVE Kralupy s.r.o., kteří se na zasedání snažili přesvědčit veřejnost o nezávadnosti svého záměru. "My samozřejmě chápeme stanovisko AVE Kralupy s.r.o. jakožto podnikatelského subjektu, ovšem ze svých priorit ustoupit nemůžeme. Ochrana veřejného zdraví je pro nás naprosto zásadní,“ uzavřel kralupský místostarosta. 
 

Po nátlaku města pak prokurista firmy AVE Aleš Hampl přislíbil, že společnost bude hledat i jiné možnosti, kterak s likvidací odpadů naložit. Pro město je tato skutečnost velmi pozitivní zprávou, a to i s ohledem na další vývoj celého procesu.


Životní styl

Zdraví

V obraze