Nedávejte dětem šanci přičichnout k drogám, veďte je ke sportu

 

Škola je často místem, kde dítě poprvé přijde do styku s drogami. I když se učitelé a ředitelé mohou snažit sebevíc, patřičná podpora, jak s tímto nešvarem bojovat, mnohdy chybí. Ve školství je potřeba řada změn. Na druhou stranu je pravdou, že stále zůstává nejdůležitější rodina.

Asi každý z nás někdy zkusil kouřit, pít alkohol, možná i marihuanu. Bohužel v dnešní době jdou mladí lidé, často ještě děti, s experimentováním mnohem dál. "Nelze si dělat iluze, že je v určitém věku ochráníme před tím, aby si daly jointa. Ale nevidím důvod, proč by se to mělo dít ve věku, kdy ještě mají řešit zcela jiné věci," má jasno starosta Roztok Jan Jakob. 

Sám má tři děti a obává se okamžiku, kdy i jeho nejbližší projdou těžkou zkouškou. "Samozřejmě, že jim někdo dříve nebo později "trávu" nabídne. Možná i něco jiného. Záleží na nich, jak se zachovají. Ale od nás musí jasně vědět, co se může stát." Tím "nás" myslí nejen rodinu, ale také školu. 

Problémy se musí řešit

Právě tato instituce by podle něj měla fungovat jako garant prevence. "Rodina je důležitá, ale v kolektivu vrstevníků nebo starších dětí se pak rozhoduje. Škola musí o těchto problémech v první řadě otevřeně mluvit. Ne se schovávat a dělat, že to neexistuje. "Je to i tím, že na místech ředitelů krajem zřizovaných škol často sedí partajníci, kteří nemuseli projít sítem výběrových řízení."

Na druhou stranu jsou třeba alternativy. Nejde dělat A, když chybí B. "Podle mého názoru je nejlepší vést děti ke sportu. Ne jim říct: ty musíš hrát fotbal a ty běhat. Dát jim svobodu výběru a podle toho také volit nabídku. Sportů, které může kraj jako zřizovatel škol jejich otevřením poskytnout, je strašně moc. Proč mají zůstávají sportoviště, která jsou krásná a nová, odpoledne zavřená? Často chybí vůle." 

Peníze z nebe nespadnou

Bohužel ani peněz není nadbytek. Právě mnohem větší finanční prostředky do školství je jedna z hlavních myšlenek Jana Jakoba. "Hřiště, tělocvičny, ale také kvalitní jídelny, družiny a tak dále. Začít je však potřeba u navýšení kapacity. Středočeský kraj je v tomto ohledu jedním z nejhorších v republice. Hodně se zaspalo a problém podcenil.

Co TOP 09 kraji nabízí?
- dlouhodobou vizi
- zdravý ekonomický rozvoj regionu
- zdravý růst životní úrovně obyvatel regionu
- zdravé prostředí pro život 

Jaké jsou priority TOP 09 v kraji?
- odpovědné hospodaření
- promyšlený územní rozvoj
- zlepšení dopravy
- dostupné a kvalitní veřejné služby (hlavně zdraví a školství)
- příjemné a zdravé prostředí pro život 

Je třeba to napravit z vlastních zdrojů, ale také lépe pracovat s evropskými dotacemi. Získat právě na školky a školy peníze z fondů by mělo být pro každého zodpovědného politika jednou z priorit. V dětech je naše budoucnost, to nesmíme podcenit."

Vše je o komunikaci

Podle Jakoba je nutné zlepšit komunikaci s ministerstvy a v rámci Integrovaných územních investic, které Evropská unie využívá v podstatě jako dlouhodobý finanční plán. "Tam nejsme moc aktivní. Ostatně s čerpáním dotací máme problém nejen na krajské, ale i celostátní úrovní. Současné vedení kraje nedělá dost, určitě je potřeba to změnit. Ty peníze tam leží a byli bychom špatnými hospodáři, kdybychom je nezvedli."

Jedním z nejaktuálnějších problémů je i novela školského zákona, zejména směrem ke školkám. "Povinnost školek přijímat dvouleté děti mi přijde nesmyslná. Takový človíček potřebuje hlavně maminku a je nutné k němu přistupovat zcela jinak než k dítěti o rok staršímu. Navíc si rozhodně nemyslím, že jsou školky na takové děti připravené. Nejde se dvěma učitelkami zvládat pětadvacet dětí. Situace maminek, které si nemohou dovolit nechat děti doma, musí být řešena jinak, než to přehodit na obce."

Změny jsou nutné

Věcí, které je třeba změnit, je však podle Jakoba mnohem víc. "Podívejte se, jak některé budovy vypadají, nikdo na to nesáhl spoustu let. Proč neexistují stipendia pro studenty pedagogických škol, kteří pak zůstanou v kraji? Pak by se nemusel neustále řešit nedostatek kvalitních učitelů. Proč nejsou školy otevřené veřejnosti? Myslím tím jejich sportovní zařízení. Navíc to úzce souvisí s již zmíněnou problematikou drog. Kdyby si dítě mohlo jít zahrát volejbal s partou kamarádů, je reálná šance, že se nebudou poflakovat kdoví kde a z nudy do sebe něco cpát."

Jan Jakob
Kandiduje do krajského zastupitelstva za TOP 09, kde začínal jako tiskový mluvčí. V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva Roztok a stal se starostou. O čtyři roky později tento mandát obhájil. Je mu 33 let, je ženatý, má tři děti. Ve volném čase relaxuje vařením, je spoluautorem kuchařky pro děti. Je předsedou celostátní expertní komise TOP 09 pro samosprávu a místopředseda Klubu starostů TOP 09.

 


Životní styl