Mýty a omyly protikuřáckého zákona. Co můžete a co už ne?

Kouříte? Nově už si pochutnáte jen na e-cigaretách a vodních dýmkách
 

Jakmile se dostal nový protikuřácký zákon na svět, utvořilo se kolem něj mnoho mýtů a omylů. Lidé se ptají, jestli se zákon vztahuje jen na cigarety a jestli se bude znění zákona ještě měnit. A co takové automaty na cigarety? Udělejte si v tom jasno.

Poslanci podpořili protikuřácký zákon. Asi první otázkou je, od kdy vstupuje zákon v platnost. Pokud jej stihne projednat Senát a podepsat prezident, vstoupí v platnost 31. května. Je to poslední květnový den, který je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašovaný jako Světový den bez tabáku.

Bude se zákon měnit? Legislativní proces k návrhu zákona nebyl dokončen, a protože jsme v Česku, může se ještě stát leccos.

A čeho se zákon týká, jde jen o cigarety?

Ne, celý název zákona zní „zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ a vztahuje se na téma omezení dostupnosti nejen tábákových výrobků, ale i elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek a také omezení dostupnosti alkoholických nápojů. Obsahuje například i organizaci protidrogové politiky.

 

Jak se na zákon dívá Ministerstvo zdravotnictví? Podle něj je hlavním cílem posílení ochrany před zdravotními škodami, které jsou způsobené pitím alkoholu a kouřením – tedy návykovými látkami. Důraz je kladený na ochranu zdraví dětí a mládeže. Sám ministr zdravotnictví k tomu uvedl, že „tady nejde o zákon proti kuřákům, jak ho rádi nazývají někteří jeho odpůrci, je to zákon proti zlozvyku zvanému kouření. Uvědomme si, že kouření přímo či nepřímo způsobuje každoročně v České republice smrt zhruba 18 tisíc lidí. Každý život, který tento zákon zachrání, stál a stojí za to úsilí zákon prosadit!“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Čtěte celé vyjádření ministra.

Víte, že Česko patří mezi země, kde je nejvíc pasivních kuřáků na světě? To se s novým zákonem má změnit

Jak to bude s elektronickými cigaretami? Zákon se jich týká také, jejich užití je zakázáno všude tam, kde se zakazuje kouření. Výjimkou budou provozovny stravovacích služeb jako bary, restaurace, kavárny.

Mohou si majitelé hospod vybrat, jestli budou mít kuřáckou, nebo nekuřáckou restauraci, případně kuráckou část oddělit od nekuřácké? Ne, nemohou. Podle nového zákona budou moci lidé využívat jen vodní dýmky a elektronické cigarety, pokud provozovatel tyto výrobky nezakáže.

Zákaz kouření cigaret nebude platit na zahrádky stravovacích zařízení.

Budou povolené automaty na prodej cigaret? Ano, budou, ale všem osobám starším 18 let.

Kde všude by mělo být kouření zakázáno?

 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
Teď, když není možné kouřit skoro nikde, je nejlepší čas skoncovat s kouřením. Jak na to?

Protikuřácký zákon se ale netýká jen kouření. Jak to bude s naléváním alkoholu? Nesmí se nalévat osobám mladším 18 let a také osobě, která už je ovlivněná alkoholem nebo jinou návykovou látkou – to už platilo dříve, takže nejde o nový zákaz. S tím v praxi žádné problémy dosud nebyly.

 

Novinkou je povinnost prodejce alkoholu – pokud zjistí, že má ve svojí hospodě, restauraci, prodejně, vinárně, hotelu nebo dopravním prostředku osobu mladší 18 let, která je pod vlivem, je povinný opilého nezletilého vykázat ven. Nezletilý člověk pod vlivem je povinný prostor opustit. Jak to bude prodejce řešit, je na něm – buď nesmí nezletilé vůbec pustit dovnitř, nebo je musí vykázat.

 

Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech. Vyhodnotit, jestli je někdo opilý, bude muset prodejce (nebo bezpečnostní složka podniku) podle vnějších vjemů. Jde „o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chování osoby. Zjevně ovlivněná osoba jeví na první pohled známky opilosti především v tom smyslu, že její ovládací a rozpoznávací schopnosti nejsou dostatečné,“ píše se v zákoně.

 

Co dalšího se bude měnit? Zakázané jsou teď automaty na prodej alkoholu. Dále podávání alkoholu ve školách a školských zařízeních, ale to není nic nového (výjimkou budou obory gastronomie, hotelnictví, zemědělství, potravinářství...), alkohol bude zakázaný podávat například na dětských dnech. Zákaz platí i ve zdravotnických zařízeních.

Sportovní akce. I tady budou jisté změny, bude se moct podávat alkohol obsahující nejvýše 4,3 procenta objemového etanolu - což znamená, že půjde podávat i výčepní pivo a víno.

 

Novinka – na ulici se bude moct pít

Dosud bylo zakázané pití alkoholu ve veřejném dopravním prostředku, ať jde o vlaky, busy, letadla nebo lodě. Tady všude budete moct pít. Napít se budete moct i při zájezdové dopravě nebo při nostalgických či propagačních jízdách.

Jaké hrozí postihy za nedodržení zákona?

Když zákaz porušíte a budete kouřit někde, kde nemáte, hrozí vám pokuta až 5 tisíc korun. Pokud jako prodejce (fyzická osoba) podáte alkohol osobě mladší 18 let, hrozí vám až 150 tisíc korun pokuta. Jestli půjde o nezletilého mladšího 15 let, pokuta může být i dvojnásobně vyšší. Pro právnickou osobu může být pokuta jeden až dva miliony korun dle věku nezletilého. Zároveň může dojít k zákazu činnosti do dvou let. 


Životní styl

Zdraví