Na co Češi umírají nejvíce? Zlobí je oběhová soustava, Pražáci umírají méně

Myelom. Jde o nemoc, která vyrůstá z buněk kostní dřeně
 

V průběhu roku 2016 zemřelo v Česku 54,1 tisíce lidí, což je o 3,7 tisíce méně než loni ve stejném období. Které nemoci vedou u Čechů ke smrti nejčastěji? Jsou to hlavně nemoci oběhové soustavy, rakovina a onemocnění dýchacích cest. 

"Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy. I když se podíl těchto příčin v průběhu posledního desetiletí snižuje, vloni na ně zemřelo 41,9 % mužů a 49,9 % žen,“ říká předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. 

Mezi nemoci oběhové soustavy patří například ischemitcké srdeční nemoci. Ty jsou na špici úmrtnosti u mužů a také u žen, druhou nemocí, na kterou se umírá, jsou cévní nemoci mozku. Méně častým úmrtím je akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus. 

Úmrtí kvůli zhoubným novotovarům (kolorekta, plic, prostaty) je výrazně častější u mužů, nejčastěji muži umírají na zhoubný útvar na plicích, méně často na zhoubné novotvary kolorekty či prostaty. Ženy jsou na tom výrazně lépe - u nich se sice může objevit novotvar kolorekty, na plicích nebo na prsou a případně na ženských pohlavních orgánech. Úmrtí žen kvůli novotvaru je však výrazně méně pravděpodobné.

Nehody, sebevraždy a pády

Největší skupinu tvoří sebevraždy mužů. Ženy tolik sebevraždu nepáchají, bývá to z důvodu, že ji nedotáhnou do konce. Druhou nejčastější příčinou smrti jsou pády mužů. Ty však byly na maximu roku 2009, pak muži prudce přestali umírat v důsledku pádů, dnes je to jen 12 lidí na sto tisíc obyvatel. 
Dopravní nehody jsou výrazně častější za příčinou úmrtí u mužů než u žen. O něco víc bylo nehod pod vlivem alkoholu než ostatních.

Celková úmrtnost v krajích

Ve Středočeském kraji celkově umírá zhruba stejně lidí jako všude po republice, v Praze je však situace výrazně lepší. 

Ubylo zejména smrtí zaviněných cévní mozkovou příhodou. V Praze zemřelo o 25 procent méně mužů a o 21 procent méně žen. Pokud jde o ischemické srdeční příhody, tak umírá o 13 procent méně mužů a 14 procent méně žen. Umírá zde i méně mužů na nemoci dýchacích cest. Zajímavé je, že je v Praze i nižší sebevražednost oproti průměru (8 procent). 

Klesající počty úmrtí v Praze jsou nejspíše dané výbornou dostupností lékařské péče, kdy si může člověk vybrat mezi několika lékařskými zařízeními v každé městské části. Proto se celková úmrtnost v Praze v letech snižuje jak u mužů, tak žen. Pokud budeme srovnávat pohlaví, umírají muži více než ženy. 


Životní styl

Hobby