Zdravotní pojištění se po Novém roce bude zdražovat

Naštvalo vás EET?
 

Jak to bude po Novém roce s pojištěním, bude se zase zdražovat, nebo budeme platit pořád stejně? Pořádně se psychicky připravte, usaďte se a raději si k našemu článku přineste i kávu. Tohle by se vám nemuselo líbit.

Zdravotní pojištění se pořád zdražuje, rok co rok platíte o stovku víc. Pro tento rok platí vyměřovací základ pro živnostníky 1 823 korun, to je částka, kterou musí na zdravotním pojištění každá OSVČ odvést. Od Nového roku se to ale zase bude měnit. A změny budou platit pro všechny.

"Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Zvýšení průměrné mzdy znamená zvýšení minimálního pojistného OSVČ, a to z 1 823 Kč na 1 906 Kč," uvádí Oldřich Tichý, tiskový mluvčí VZP.

Jenomže to, že se zvýší minimální mzda, rozhodně neznamená, že dostanete zaplaceno více. Je jen a jen na člověku, který vás zaměstnává, kolik reálně dostanete - zejména pokud jste OSVČ. Ale to je každému menšímu podnikateli jasné. Zvýšení sazby pojistného je tak dalším hřebíčkem do rakve malých živnostníků, když tedy nebudeme počítat EET.

Zvýšení se týká jak těch, kdo platí podle svého loňského přehledu OSVČ částku minimálních záloh ve výši 1 823 Kč, tak i těch, kdo platí svoji vypočtenou zálohu nižší než 1 906 Kč. "Pro OSVČ je totiž vyměřovacím základem 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů v daném roce, ale minimálním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Je-li průměrná mzda pro rok 2017 stanovena na 28 232 Kč, je měsíčním vyměřovacím základem částka ve výši 14 116 Kč (= 50 %) a pro všechny měsíce roku 2017 je minimální záloha na pojistné 1 906 Kč (= 13,5 % z vyměřovacího základu)," vysvětluje Tichý.

Změna minimální mzdy s sebou přináší i změnu minimálního pojistného zaměstnanců z 1 337 Kč na 1 485 Kč, to je ale důležité spíš pro zaměstnavatele, kteří za ně zdravotní platí. A mění se i vyměřovací základ pro platby pojistného státem z 870 Kč na 920 Kč měsíčně.

Ale to není všechno. Zvýšení se týká i všech osob bez zdanitelných příjmů, u nich je vyměřovacím základem minimální mzda, takže její zvýšení znamená i navýšení pojistného OBZP. "Jestliže minimální mzda od 1. 1. 2017 činí 11 000 Kč místo dosavadních 9 900 Kč, je pojistné 1 485 Kč místo dosavadních 1 337 Kč měsíčně," uvádí Tichý.

Nové sazby VZP platí od prvního ledna 2017, máte povinnost je uhradit vždy do osmého dne následujícího měsíce. U zaměstnanců se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

 

"Upozorňujeme zároveň všechny plátce pojistného na zdravotní pojištění, že VZP v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech převádí své účty k České národní bance. Dosavadní účty budou zrušeny. To pro plátce znamená nutnost změnit číslo účtu příjemce při svých platbách. Nová čísla účtů VZP už jsou zveřejněna na stránkách pojišťovny," říká k tomu tiskový mluvčí VZP.

Víte, že nepoužité léky jsou nebezpečné? Když je vyhodíte do koše, můžete někoho zabít