Rakovinu krve má stále víc lidí. Léčba je nákladná, nemocnice jsou v mínusu

Rakovina je v mnoha případech smrtelná diagnóza
 

Nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Některé, jako je rakovina krve, jsou ovšem nevyléčitelné, peněz na léčbu ale není podle hematoonkologů dost. Hrozí tak, že léčba se nedostane všem. Lidé se smrtelnými nemocemi se sice mohou dožít stejného věku jako ti zdraví, cena za život se ale šplhá až ke 250 tisícům měsíčně.

Nemocných s rakovinou krve neustále přibývá, v Česku máme na jejich léčbu celkem osm vysoce specializovaných centrer. Asi největší centrum hematologické péče je v Brně. Odborníci se bohužel shodují na tom, že centra pro léčbu rakoviny krve jsou dlouhodobě prodělečná. Náklady na léčbu rakoviny krve rok od roku stoupají přibližně o sto tisíc. Nemocnice ale nedostávají dostatečnou částku na uvedenou léčbu, některé nemocnice tak prodělávají stamiliony korun.

Seznam hematologických vysoce specializovaných center:

  • Ústav Hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice, 128 20 Praha 2
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
  • Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
  • Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5
  • Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
  • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, tř. 17. listopadu 1790, 708 52

 

„K desítkám tisíc pacientů, kteří se díky biologickým lékům dožívají stejného věku jako zdravá populace, přibývá každý rok zhruba 4 tisíce nových pacientů. Počet lidí, které v centrech léčíme, se tak neustále zvyšuje. Náklady jen na léky pro pacienta se pohybují v rozmezí 50 tisíc až 200 tisíc korun měsíčně,“ říká přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, MUDr. Jiří Mayer. Tento stav je podle něj podobný v dalších 7 českých centrech.

Česká hematologická společnost ČLS JEP (ČHS) má v současnosti přes 1200 členů, sdružuje lékaře, vysokoškoláky nelékařských profesí, zdravotní sestry a laboranty z hematologických pracovišť. 

„V tom nejsou zahrnuty další náklady na různá specializovaná laboratorní vyšetření, včetně vyšetřeních molekulárně biologických. Potýkáme se s nedostatkem personálu, vybavením v podobě zobrazovacích přístrojů či kapacity laboratoří. Pacienti čekají hodiny před ordinacemi a často nemáme ani volné lůžko v nemocnici, kam bychom je mohli uložit.“

Práce na hematoonkologii je podle něj extrémně náročná, a žádá si vysoký počet vzdělaného personálu. Víc než jinde se zde zdravotnický personál potýká se syndromem vyhoření.

 

Podle předsedy výboru České hematologické společnosti MUDr. Jaroslava Čermáka se rakovina krve týká všech věkových kategorií – malých dětí, mladých i starších lidí. Lidi nejvíce trpí maligními lymfomy a leukémií. „Přestože hematoonkologické diagnózy tvoří přibližně 10 % všech nádorových onemocnění, na jejich léčbu spotřebují lékaři mnohem více biologických onkologických léků, než by odpovídalo 10 procentům,“ říká Čermák. 

 

Léky nejsou zdarma, pojišťovny by měly pomoct

Podle ČHS by výrazně pomohlo 20% skokové navýšení úhrad od plátců péče – pojišťoven. „U této léčby, která denně zachraňuje životy, neexistuje varianta levného léku nebo levné laboratoře či zobrazovací metody, nelze měnit postupy a my, lékaři, nechceme stát před neřešitelnou volbou – léčit nebo šetřit,“ říká prof. Mayer. Navýšení by se mělo týkat nejen úhrad za léky, ale také za laboratorní a zobrazovací vyšetření. 

Typickým příkladem nákladné, ale dobře léčitelné nemoci krve je chronická myeloidní leukemie. „Dříve pacienti přežívali jen několik let, pak se prognóza zlepšila po zavedení transplantace kostní dřeně, nicméně i v souvislosti s tímto zákrokem řada pacientů zemřela. Nyní ale za pomoci cílené terapie v obyčejných tabletách udržíme skoro všechny nemocné při životě až do vysokého věku,“ dodává prof. Mayer.

U lymfomů se zvýšil výskyt nových případů za 10 let o více než 30 %, ale zároveň zavedením cílené léčby kleslo riziko úmrtí o třetinu. V neposlední řadě se zvýšila kvalita života nemocných i jejich schopnost se vrátit do práce a žít normální život.

 

Jak se projevuje nádorovitá nemoc krve?

Projevy nádorového onemocnění krve jsou různé, podle odborníků se ale vždy objeví minimálně jeden z následujících: zvýšený výskyt infekcí (například v ústech), zápal plic, zvýšené teploty, krvácení, například do kůže, bledost, únava, zadýchávání, slabost, zvětšení uzlin, noční pocení, které vyžaduje převlečení i několikrát za noc. Pokud u sebe člověk tyto projevy pozoruje, je dobré zajít k praktickému lékaři a nechat si vyšetřit krevní obraz.