Děti s autismem mohou být nadprůměrně inteligentní

To, že má dítě autismus, ještě neznamená, že je hloupé
 

Autismus je vůbec nejvážnější porucha, která může dítě potkat. Jde o poruchu mentálního rozvoje, která je vrozená a brání dítěti porozumět okolnímu světu. Nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. I z takového dítěte ale může vyrůst génius. 

Když má dítě autismus, může mít velké problémy s komunikací, projevovat se ale může i abnormální sociální interakcí. Většinou stále opakuje určité vzorce chování a mívá komunikační schopnosti narušené. Třeba tak, že sice chápe, že se kolem něj něco děje, ale už nerozumí tomu, co to je. Autismus se projevuje nejčastěji před třetím rokem dítěte. Je ale vždy na specialistovi, aby určil, jestli to které dítě je opravdu autistické nebo ne.

Autismus má mnoho druhů, nelze vyléčit, i když některé projevy se mohou terapií zmírnit. Známý je v této souvislosti Aspergerův syndrom. Ten se projevuje odlišným vnímáním a myšlením, problémy v sociální interakcí, ale intelekt nemusí být narušen, řada lidí s Aspergerovým syndromem má naopak nadprůměrnou inteligenci. Pak je zde dětský autismus, ten může být spojen s mentální retardací (50-70 procent dětí), což vyžaduje doživotní pomoc ze strany druhých. Není ale pravda, že retardace je vždy spojena s autismem.

Lékaři obvykle řeknou, že z toho dítě vyroste. Dítě, které není brzy diagnostikované, nemůže dostat odpovídající péči, která by plně rozvíjela jeho dovednosti. I když trpí autismem, tak se může v mnoha oblastech (komunikace, porozumění různým situacím) zlepšit pomocí cílené terapie. Autismus však nelze vyléčit, takže záleží vždy na tom, jak moc závažnou formu autismu dítě má a jestli je s tím spojena i mentální retardace. 

Mentálním postižením nebo mentální retardací je myšleno trvalé snížení rozumových schopností. Vznikne v důsledku organického poškození mozku. Jde o trvalý stav.


Co je příčinou autismu, to se zatím neví, patrně jde o kombinaci genetických předpokladů. Některé studie prokázaly souvislost mezi autismem a nestabilním imunitním systémem během prvních dvou let věku, třeba silná infekce a jiné.

 

Jaké projevy dítě může mít, jak se chová, pokud je autistické?
Může to mít celou řadu projevů. Dítě se vyjadřuje křikem a afektem, nereaguje na své jméno, má zpožděný vývoj řeči, působí dojmem, že neslyší, nebo tak, že sice slyší, ale málo reaguje. Nezapojuje se aktivně do dětských hříček, nemává na rozloučenou, neudržuje oční kontakt. Neusmívá se, nebo se usmívá málo. Raději si hraje o samotě, nemá radost ze společných činností, celkově se nezajímá o ostatní děti. Může mít záchvaty vzteku, je nesoustředěné, u ničeho nevydrží. Zabývá se některými věcmi pořád dokola. Dále může mít velkou fixaci na konkrétní hračky. 

Autismus si s sebou člověk nese v určité formě celý život, i pokud jde jen o Aspergerův syndrom. Autističtí lidé bývají často nepraktičtí, mají velké problémy s vlastním uplatněním. Přestože se něco naučí a teoreticky to mají zvládnuté, nedokáží toho využít. Sociální sféra praktického života je pro ně velkou výzvou, kterou nemusí vždy zvládnout. 

Pokud vás zajímá problematika autismu více a chtěli byste se o něm dozvědět ze života, máme pro vás skvělý tip. V břežanském biografu se bude promítat Normální autistický film. Tento dokument z roku 2016 pojednává o osudech pěti dětí, které jsou autistické, a sleduje jejich životní příběh. Autor dokumentu se snaží poukázat na to, že autismus je jen těžce rozluštitelný způsob myšlení. Co je normální, to nemá nikdo právo určovat. Dokument proběhne 26. ledna v Kulturním a informačním centru, Na Panský 11, Dolní Břežany.