Šance pro nemocné s rakovinou: Velký úspěch slaví imunoterapie

Rakovina je v mnoha případech smrtelná diagnóza
 

Myslíte si, že vyléčit rakovinu je prakticky nemožné? Možná budete překvapeni, že s rakovinou se dokáže poprat vaše vlastní imunita. Léčba imunoterapie účinně pomáhá nemocným s pokročilou rakovinou kůže - zhoubným melanomem. Jak je to možné? 

Rakovina, to je v mnoha případech smrtelná diagnóza. Přitom lékaři jsou novým lékům neustále na stopě. Mezi nejnovější zjištění patří léčba takzvanou imunoterapií. Nová metoda dokáže vyléčit desítky lidí s metastickým melanonem - tedy s pokročilou rakovinou kůže. Léčba imunoterapií prodlouží nemocným s rakovinou kůže život až trojnásobně. Až třetina nemocných by se mohla léčit v dlouhodobém horizontu.

"Princip imunoterapie vychází z původní myšlenky, že rakovina je selháním imunitního systému. Nádorové buňky rostou, protože se umí před imunitou člověka maskovat. Pomocí imunoterapie umíme odbrzdit a znovu nastartovat imunitu pacienta tak, že dokáže proti zhoubnému bujení bojovat,“ popisuje princip vyléčení MUDr. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Pokročilá rakovina kůže, tedy zhoubný melanom, je vůbec jednou z nejagresivnějších diagnóz rakoviny. Když se nádor včas nezachytí, lze vyléčit obtížně. Přitom jenom v Česku je ročně diagnostikováno na 2 400 nových případů melanomu, přes 450 lidí na zhoubný melanom každoročně umírá. Asi 400 nemocných má takzvaný metastický melanom, který již není možné operovat. Imunoterapie může výrazně pomoci s léčbou až poloviny všech nemocných.

Léčba však není vhodná pro každého. "Momentálně jsou imunoterapií léčeni pacienti s metastatickým melanomem, u kterých se prokáže negativní BRAF mutace a kteří splňují další podmínky indikace. Také zatím nedokážeme s jistotou předpovědět, jak tělo pacienta na léčbu zareaguje,“ říká primářka Dermatovenerologické kliniky v Praze MUDr. Ivana Krajsová.

Člověk s pokročilým melanonem ještě před několika lety nepřežil déle než jeden rok, díky novým možnostem léčby je živých lidí s pokročilou rakovinou kůže za poslední tři roky dvakrát více. "Průměrná doba přežití s touto diagnózou se dříve pohybovala mezi šesti a devíti měsíci a žádná terapie nedokázala tento čas prodloužit. Nová léčba téměř ztrojnásobila dobu přežití na 25–30 měsíců. Co je důležité – až 35 % pacientů má dokonce naději na dlouhodobé přežití. Navíc mají pacienti díky nové léčbě velmi dobrou kvalitu života, která jim umožňuje dělat běžné činnosti," dodává primářka Krajsová.

Vyléčí imunoterapie všechny druhy rakoviny? 

Zda bude imunoterapie účinná v boji proti rakovině v dalších podobách, to se ukáže až časem. Imunoterapie však má rozhodně dobré výsledky podle dostupných studií. "Výsledky zahraničních studií potvrzují velmi dobré výsledky imunoonkologické léčby. Časem bychom ji mohli nasazovat pacientům nejen s maligním melanomem, ale i s rakovinou plic, prostaty a ledvin. Pro tyto diagnózy jsou zatím léky v klinických studiích,“ říká nadějně MUDr. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN.

Jak funguje imunoterapie? 

Imunitní systém je přirozený obranný systém našeho těla. Jestliže do něj vstupuje odlišný organizmus, imunitní systém tento organismus rozpozná a poté ho napadne a zabrání tomu, aby napáchal v těle jakékoli škody. Tento proces se nazývá imunitní odpověď. Protože se nádorové buňky od normálních buněk těla velmi liší, imunitní systém je napadne, pokud je schopen je rozpoznat. Nádorové buňky ale často najdou způsob, jak se vydávat za normální buňky. Imunitní systém proto vždy nerozpozná, že jsou nebezpečné. Navíc se časem mohou měnit (mutovat), a tak uniknout imunitní odpovědi. Přirozená imunitní odpověď na nádorové buňky často není dostatečně silná pro jejich potlačení.
Imunoterapie dokáže aktivovat imunitní systém, který díky tomu dokáže rozpoznat nádorové buňky a ničit je. Imunoterapie tedy cílí na imunitní systém těla, ne na samotný nádor. Aktivuje imunitní systém tak, aby selektivně rozpoznával a napadal rakovinné buňky. Zajišťuje také dlouhodobou paměť imunitního systému, takže se může průběžně adaptovat na rakovinu a být zdrojem dlouhodobé odpovědi.