Dětí závislých na drogách a alkoholu přibývá. Nemáme pro ně dostatek odvykacích ambulancí

Závislých dětí přibývá. Mohou si vypěstovat závislost na drogách nebo alkoholu
 

Závislých dětí na drogách a alkoholu je pořád víc, to je smutná realita. Přitom k nim nelze přistupovat podobně jako k závislým teenagerům nebo dospělým. Děti potřebují speciální terapeutickou péči, kterou poskytují speciální adiktologické ambulance. Ve Středočeském kraji je jich ale zoufale málo.

"Závislých dětí neustále přibývá. Potřebují však intenzivní zdravotní péči. Navíc ve spotřebě alkoholu u dětí do 15 let zaujímá Česká republika přední místa nejen v Evropské unii, ale také ve světě. To není nic, na co můžeme být pyšní," nechala se slyšet místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Soňa Marková.

Situace je o to horší, že v krajích chybí adiktologické ambulance, ve kterých by se děti mohly vyléčit. Děti závislé na návykových látkách totiž potřebují speciální terapii. "Jedná se o poměrně skrytou skupinu populace, která se pohybuje na hraně experimentování a škodlivého návyku. Zároveň se jedná o věkovou kategorii, se kterou není vždy snadné se domluvit," vysvětluje ředitelka Zařízení sociální intervence Kladno Jana Petráková.

Právě v Kladně byla v roce 2015 otevřena první Adiktologická dorostová ambulance pro závislé děti. Další taková ambulance se nachází na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Jinak existují spíše centra pro drogově závislé, kteří již dovršili 18 let. Jenže teenageři potřebují úplně jiný přístup, zejména od 15 do 18 let je potřeba k nim přistupovat tak, aby neléčené závislosti nepřešly do chronické podoby.

Zatím ale Středočeský kraj zůstává jediným krajem v republice, kde podobné zařízení funguje. Přitom závislých dětí, které by potřebovaly takové ambulance využívat, je mnoho. Jen v Detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je ročně hospitalizováno kolem 300 dětí.

Ty by si ale zasloužily odbornou péči, detoxikační centrum je pro ně nedostačující. "V krajích by měly vzniknout adiktologické ambulance, které by zároveň pomáhaly s doléčováním pacientů, kteří projdou naším detoxikačním centrem," uvedl na to téma primář Dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester Marian Koranda.

Slovy odborníků by ideální počet adiktologických ambulancí byl alespoň jeden na jeden kraj. Tak by měly závislé děti útočiště bez ohledu na to, odkud pochází. Problémy s drogami nejsou zdaleka jen v Praze nebo Středočeském kraji. "Připravujeme v rámci dotačních programů Protidrogovou politiku Ministerstva zdravotnictví, jednou z hlavním priorit programu bude právě podpora adiktologických ambulancí pro děti a dospívající," sdělila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

 


Životní styl