Máte pití pod kontrolou? Alkoholikem je už každý desátý Čech!

Zavislý na alkoholu je každý desátý z nás
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

V České republice se oficiálně léčí na čtyřicet tisíc alkoholiků. Ve skutečnosti je jich ale mnohem víc. Odhady odborníků říkají, že alkoholiků může být až osm set tisíc. Ve skutečnosti ani to nemusí být konečné číslo. Liší se totiž definice toho, koho je možné za alkoholika považovat

Je velmi těžké určit, kde je hranice rozumného pití, které zdraví může i prospívat. Světová zdravotnická organizace uvádí, že pro muže je to zhruba 20 g čistého alkoholu na den, což představuje asi 0,5 litru 12stupňového piva, dvě deci vína nebo 5 cl destilátu a u žen dokonce o polovinu méně!

Závislost na alkoholu

Za jak dlouho si člověk vytvoří závislost na alkoholu, je hodně individuální. Rychlost rozvoje závislosti souvisí s psychickými i fyzickými dispozicemi. Závisí také na pohlaví a váze, což ovlivňuje spalování alkoholu. Důležitý je i věk při začátku pití i to, jakým způsobem pijeme. Závislost se rozvíjí tím rychleji, čím větší dispozice člověk k alkoholu má, čím dříve začne pít a čím dříve pije alkohol s cílem ovlivnit svoji psychiku.

Závislost se v konstelaci výše uvedených faktorů projeví obvykle do 35 let. U žen převažuje tzv. psychogenně podmíněné pití, kdy alkoholem ženy často řeší své psychické a vztahové problémy. Takto podmíněné pití může vyústit do závislosti již do pěti let.

Fáze závislosti a postupný úpadek

Je několik fází závislosti. Už v té počáteční vzrůstá tolerance na alkohol, takže když dříve stačila k dobré náladě tři piva, bude zanedlouho potřebovat piv pět. Navíc časem také člověk přechází na tvrdý alkohol. Ten ale stojí dost peněz a mohou tak začít problémy. Klesá výkonnost v práci a závislý ji může ztratit, což může vést až ke ztrátě bydlení.

Jako první šetří závislí lidé na hygieně, nedbají o zevnějšek a lze říct, že ztrácejí sociální dovednosti. Špatná strava a množství alkoholu se pak projevují na celkovém zdraví. Ovlivňuje to nejen ledviny a játra, jak se většinou upozorňuje, ale i další orgány, jako třeba mozek.

Alkoholik si nikdy nepřizná, že je alkoholik. Závislí si toho nevšimnou. Typická odpověď závislého na alkoholu je „mám to pod kontrolou". Opak je ale pravdou. Všímá si toho nejčastěji rodina, která na něj pak může tlačit, aby vyhledal pomoc v léčebně nebo specializovaných kontaktních centrech a svou závislost ovládl. Dalším, kdo může na člověka zatlačit, je jeho zaměstnavatel.

 

Stadia pijáctví

1. počáteční stadium – piják poznal alkohol jako drogu a začíná zvyšovat jeho dávky, aby se cítil dobře. Alkohol mu zatím dává, ale nebere.

2. varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Přechází od nápojů s nízkým obsahem alkoholu k lihovinám a pije častěji. Zatím ale nemá takzvaná okna, tedy výpadky paměti z doby opilosti. Uvědomuje si, že je nápadné pít sám, proto vyhledává společnost, o které později tvrdí, že je špatná a že jej k alkoholu přivedla.

3. rozhodné stadium – objevují se výpadky paměti z opilosti. Alkohol se dostává do centra zájmů pijana a začíná jej ovládat. Slibuje sobě i blízkým, že přestane, ale nedaří se mu to. V případě, že se mu to na delší dobu podaří, dostává pocit, že může alkohol ovládat, jeho nervový systém je ale v situaci, kdy stačí trocha alkoholu, aby se propadl zpátky. Toto stadium může trvat týdny nebo měsíce. Pokud člověk nadále pokračuje v pití, už sám nepřestane.

4. konečné stadium – mění se tolerance alkoholu. Aby se pijan opil, potřebuje větší množství alkoholu, také je opilý stále častěji. Popíjí už od rána a třeba i několik dní v kuse, a to i při nevhodných příležitostech, jako jsou třeba rodinné oslavy nebo pohřby. Pro toto poslední stadium jsou typické alkoholické psychózy, jako je delirium tremens nebo Korsakovova psychóza. Pijanovi pak může pomoci už jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo některé ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii. 

Bude mít vaše dítě sklon k pití?

Studie, které potvrzují dědičnost závislosti na alkoholu, existují. U matek závislých na alkoholu byl například zjištěn až trojnásobně vyšší výskyt dcer později také závislých na alkoholu. A nejen, že závislý rodič předává geny – děti jsou závislým rodičem také vychovávány, což je pro děti další zátěž.

Děti jsou v každodenním styku se závislým rodičem a jsou konfrontovány s jeho nestálostí, nespolehlivostí, nejednoznačností, s popíráním závislosti. To vše vede k tomu, že dospělé děti alkoholiků jsou náchylnější k různým psychickým problémům a samozřejmě také k závislosti. Tím se bludný kruh uzavírá.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru