Nechte u nás měřit policisty z Černošic, žádají starostové

Jak to celé dopadne?
 

Když něco funguje, tak to předěláme! To by klidně mohlo být heslo některých vrcholných politiků a "jejich" úředníků. Nad jejich rozhodnutími totiž občas zůstává rozum stát. Jedním z takových zvláštních kroků je připravované omezení pravomocí městských strážníků v obcích kolem Černošic. 

Je to zvláštní věc. Proč rušit věci, které jsou zaběhlé a evidentně fungují? Nikdo si na nic nestěžuje, problémy nejsou. Přesto se prý připravuje návrh, který by znamenal, že městská policie smí měřit rychlost jen v obci, která ji zřídila. S takovým přístupem však sedm starostů nesouhlasí. Poslali proto otevřený dopis poslancům a senátorům. 

Mají důvod pochybovat o rozhodnutí omezit městskou policii? Podle jejich argumentů to tak vypadá. Jde o to, že několik obcí uzavřelo dohodu s Černošicemi o tom, že budou využívat služeb jejich "měšťáků". Má to svoji logiku. Všichni se mohou podílet na nákladech a zároveň uleví celostátní policii, která nemá dostatečnou kapacitu zajišťovat potřebný dohled. 

"Každá obec má své specifické potřeby zajištění bezpečnosti obyvatel. O způsobu využití služeb městské policie spolurozhodují starostové přidružených obcí - někde je kladen důraz na prevenci krádeží, jinde na veřejný pořádek či bezpečnost dopravy v blízkosti škol a tak dále," píše se, mimo jiné, v dopise. 

Starostové žádají o zachování kompetencí obecní/městské policie nejméně v současném rozsahu. Dále žádají, aby její dobrá pověst a důležitá činnost nebyly opakovaně zpochybňovány.

Důležité je také zmínit, že přidružené obce nemají žádný přímý výnos z udělených pokut a ani pro zřizující obec, tedy Černošice, to není nijak zásadní. Výnos totiž výrazně nepřevyšuje náklady na pořízení a údržbu radarové techniky a související činnosti. V prohlášení starostů se dále tvrdí, že toto měření je prováděno k zajištění bezpečnosti, nikoli k výběru peněz. 

"Měříme proto, abychom ochránili životy a zdraví - a jde o stejné životy v obci, která policie zřídila, jako v obcích, které ji využívají na základě smluv. Omezení kompetencí městské policie měřit rychlost na území přidružených obcí bychom vnímali jako nepřijatelné a nesystémové zasahování do nezávislosti samosprávy. Omezili byste naši možnost zajišťovat bezpečnost našich občanů."

Starostové dále vyjadřují neklid z toho, že pro omezení pravomocí městské policie se vyslovují i ti z poslanců, kteří podle vlastních slov sami dostali pokutu za překročení rychlosti. "Takový přístup považujeme za nezodpovědný a neetický. Jsme přesvědčeni, že pokud jsou porušována pravidla, je nutné se zabývat těmito přestupky nebo nastavením pravidel (rychlosti), nikoli právem policie porušování platných pravidel zjišťovat. Městská policie smí měřit jen v úsecích schválených Policií ČR, což státu dává dostatečnou kontrolu."

Kdo dopis podepsal?

  • Filip Kořínek - starosta města Černošice
  • Karel Kindl - starosta obce Kosoř 
  • Petr Hampl - starosta města Dobřichovice 
  • Vnislav Konvalinka - starosta obce Hlásná Třebaň
  • Marie Sommerová - starostka obce Karlík
  • Kamil Abbid - starosta obce Řitka 
  • Jitka Šůrová - starostka obce Třebotov

 


Životní styl