Kde všude rostou houby? Tipy pro začínající houbaře

Hříbek v trávě
Zobrazit fotogalerii (8)
 

Začíná podzim a pokaždé, když zaprší, každý houbař se ve skrytu duše zaraduje a napadne ho, jestli už náhodou porostou houby. Kde všude rostou houby a jak je správně hledat?

Houby nerostou ani zdaleka jen v lese, i když si každý houbař možná vybaví husté lesy jako první místo, kde houby hledat. Pravda je taková, že houby rostou prakticky všude. Mohou růst na zasolených lukách, ale i v ledovcové oblasti hor. Stejně tak na vřešovištích i mokřadech najdete houby stejně hojně, jako rostou v lesích. Mezi mechy a travami pak rostou různé vzácné druhy hub.

Houby v lesích

Některé lesní druhy hub mohou být jak v listnatých, tak jehličnatých lesích. Hřibovité houby rostou pouze v listnatých lesích, jiné houby jsou zase vázané na určitý druh stromu nebo typ půdy. Zkušený houbař už podle lesa pozná, jaké druhy hub tady může očekávat! Ale jaké houby v lese opravdu porostou, ovlivňuje ještě počasí a to, kde se houby nachází (v Česku bude podnebí jiné než v Rusku). Zajímavostí je, že běžné druhy hub najdeme spíše v bohatých lesích, vzácné houby naopak mohou růst třeba v městském parku.

Houby na polích a loukách

I tady rostou některé druhy hub, nejčastěji zde roste například límcovka vrásčitoprstenitá. Je to houba, která se uměle pěstuje na balících slámy. Ve volné přírodě ji najdeme jen na polích.

Oblíbené jedlé houby a kde rostou:

Hřib smrkový neroste jen pod smrkem. Jeho jméno je poněkud zavádějící – roste sice zejména ve smrčinách, ale můžeme ho nalézt i pod borovicemi, buky a břízami.

Naopak hřib dubový najdete opravdu dle jeho názvu nejčastěji pod duby.

Hřib kovář roste jak v jehličnatých, tak i listnatých lesích, zejména pak v horských oblastech. Houbu je nutno tepelně zpracovat, za syrova je kovář mírně jedovatý.

Kozák březový roste pouze pod břízami, jak v lesích, tak i mimo les.

Bedla vysoká roste v listnatých i jehličnatých lesích, při okrajích lesů, na loukách a mezích. Má ráda vysokou trávu a v jehličnatých lesích jsou to závětrná místa za nebo pod hromadami klestí.

Čirůvka májovka roste v řadách a kruzích (hodně hub vedle sebe) ve smíšených lesích a na loukách.

Ryzec smrkový se vyskytuje ve smrčinách, hlavně na krajích lesních cest.

Holubinka namodralá, nazelenalá, mandlová a další. Najdeme je pouze v blízkosti stromů, se kterými žijí v symbióze. Mohou to být jehličnany i listnáče. Pokud jsou vhodné podmínky, rostou velmi hojně.

Liška obecná (na Moravě kuřátka) roste zejména v jehličnatých lesích v borůvčí, mechu a trávě. 

Klouzek nelze zaměnit za žádnou jedovatou houbu. Klouzky rostou pod jehličnany, někdy v trávě při kraji cest.