Co bude s Brdy? Nikdo pořádně neví, otázek je možná až moc

Co dělat s krásnou přírodou?
 

Když letos vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy, vypadalo to, že se bývalému vojenskému prostoru blýská na lepší časy. Teď je ale velká otázka, jak to s plánovanými investicemi a vlastně vším kolem Brd dopadne.

Když se řekne Brdy, hodně lidí asi jako první napadnou houby. Právě pro milovníky tohoto u nás hodně oblíbeného koníčka je bývalý vojenský újezd rájem. Také proto, že i tak zvané Střední Brdy sice dále zůstávají vojenským prostorem, ale o sobotách, nedělích a svátcích jsou veřejnosti přístupné. Existuje tu řada pěších stezek i cyklistických tras.

Z lákavé destinace by se však dalo vytěžit mnohem víc, což si dobře uvědomují okolní obce. Jak ale do Brd dostat více turistů? Správnou cestou je větší atraktivita a dostupnost většího počtu míst. To chce ale investice. Činná je v tomto ohledu hlavně Příbram, která se také nejvíce zasloužila o vznik agentury Destinačního managementu Brdy. Stejně jako Vojenské statky a lesy (VSL). 

Zatímco v případě města je to logický krok, protože chce z návštěvníků dostat příjmy do obecní kasy, druhý jmenovaný subjekt je určitě překvapením. Za prvé proto, že VSL je jedním z velkých vlastníků lesů v Brdech. Za druhé proto, že těžko najdete lesáka, který by si na "svém" území přál turistický ruch, odpadky a hluk, který mu vyplaší všechnu zvěř. A za třetí se nabízí logická otázka, proč do toho vstoupit, když denně využívám lesního bohatství daného území? 

Na druhou stranu se peníze od VSL samozřejmě hodí. Pořád však musí hlodat červíček pochybností, proč chce někdo dobrovolně omezovat sám sebe v rozkvětu a bohatnutí? Spíš je to možná červ, ale nechme to tedy být a věřme v ušlechtilost myšlenek, když si představujeme, jak VSL souhlasně kývou například na budování tras pro lyžaře. 

Nicméně pak je tu další věc, která tak trochu nehraje. Pokud VSL, tak proč nikdo neoslovil Arcibiskupství pražské, tedy největšího vlastníka lesů v CHKO Brdy? Je to stejné, jako kdybyste do zelného zákonu pustili housenky a zapomněli se zeptat, jestli to nevadí majiteli záhonku. Otázkou je také možné zapojení krajů. Tlak "shora" však může být kompenzován zajímavými dotacemi.

Otazníků je zatím příliš mnoho, než aby se mohlo jednoznačně říct, zda do nové agentury vstoupit. Alespoň tak to vidí obce, které jsou kolem Brd. "Členy zatím nejsme. Rozhodne zastupitelstvo 15. prosince," potvrdil starosta Hořovic Jiří Peřina. "Zatím ani nevíme, jestli do zmíněné agentury chceme, rada to projedná o den dříve," dodal místostarosta Ondřej Vaculík. 

Příliš sdílní nejsou ani jinde, což je nakonec ale logické. Nikdo nechce sčítat zajíce ještě před honem. "Souhlas s členstvím v zakládané Destinační společnosti se bude projednávat na Zastupitelstvu města Dobříše 15. prosince od 17 hodin v "konírně" místního zámku," zní z obce. Každá obec, která by do agentury chtěla vstoupit, musí zároveň odsouhlasit její stanovy. Příspěvek se pak odvíjí podle počtu obyvatel, konkrétně jde o dvacet korun za člověka.