Středočeští lesníci ošetřili jedenáct památných velikánů

Jedenáct památných stromů letos ošetřili lesníci ve středních Čechách na Mělnicku, Nymbursku, u Lužné a Nižboru. Projekt za bezmála sto tisíc korun hradily Lesy ČR s podporou Ministerstva životního prostředí. V České republice je téměř šest tisíc památných stromů.

15.12.2016 - 13:33   |  
Na památný strom vždy upozorňuje tabulka

„Nejprve jsme odstranili suché větve, které ohrožovaly bezpečnost lidí. Provedli jsme také zdravotní řez a v některých případech i vazbu kosterních větví pro zpevnění koruny stromů,“ uvedl Zdeněk Ingr, krajský specialista ochrany přírody v Brandýse nad Labem.

Stromům se po zásahu lesníků zlepšila stabilita a vylepšil se i celkový zdravotní stav letitých dřevin, které poslouží také jako biotop pro hmyz vázaný na dřevo. Například pro kovaříky, roháče obecného nebo páchníka hnědého.

Největší nákup policejních motorek. Pomůže při dopravních problémech?

Památnými stromy jsou třeba Miranovy duby ve Vinoři, údajně vysazeny v roce 1775 v době selského povstání, vedeného rychtářem Josefem Miranem. Povstání skončilo porážkou vzbouřenců před branami Prahy. Vzpurný rychtář Miran byl popraven na louce před Invalidovnou koncem března téhož roku. Skupina jedenácti dubů letních stojí u hlavní cesty ve středu Ctěnického háje. Stromy jsou vysoké od třiceti do čtyřiceti metrů s obvodem kmene 260 - 430 centimetrů.

 

 

Bez potřebných povolení to nezkoušejte

Před samotným příchodem specializované firmy jako první stromy posuzuje arborista. Obec či město si totiž musí nechat vyhotovit odbornou revizi a zažádat orgán ochrany přírody o povolení k ošetření památného stromu. Jinak by se dopustila poškození dřeviny a za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny může fyzická osoba v tomto případě vyfasovat až stotisícovou pokutu.

Památné stromy jsou mimořádně významné dřeviny, bývají to často vzrostlé dřeviny vysokého věku, které rostou jak v obcích či městech, tak ve volné krajině. V České republice je v současnosti zaevidováno téměř šest tisíc památných stromů. Podnět k tomu, aby strom byl prohlášen za památný, může podat orgánu ochrany přírody v podstatě každý jednotlivec, skupina osob, společnost, organizace či firma.

Jeden z památných Miranových dubů ve Vinoři

 


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.