Panika v Novém Jáchymově: Voda se má zdražovat o stovky procent?

 

Nový Jáchymov je krásná obec, která určitě stojí za návštěvu. A jisté také je, že se nikdo nemusí bát, že by tam snad netekla voda nebo by za ni musel platit nehorázné peníze. Vedení obce tak jasně vyvrací paniku, která nedávno nastala. 

Před pár dny jsme se dozvěděli, že v malebné obci Nový Jáchymov chtějí radikálně zvýšit ceny za vodu. Samozřejmě jsme chtěli znát názor nejvyšších představitelů obce. To však nebylo vůbec jednoduché. Až později jsme se dozvěděli, jaká byla příčina. 

"Redaktorka jednoho deníku převzala z našeho webu informaci o vodném a stočném, kterou však značně zkomolila tím, že zaměnila údaje o stočném a vodném v souvislosti s dodavatelem a jednáním s ním. Celá obec pak byla na nohou, neboť podle její informace by se poplatky za vodné zvýšily o zhruba 300-400 %. Ve skutečnosti šlo o poplatky za stočné, a to jen u čtyř nebo pěti domů, kteří se odmítly připojit na novou kanalizaci a zůstaly na kanalizaci staré, provozované právě dodavatelem," vysvětloval zastupitel obce Václav Vacek. 

Ovšem Nový Jáchymov je i z jiné strany tak trochu za mediálního otloukánka. Není to tak dáno, co jistý deník zveřejnil údaje o restauracích uzavíraných v souvislosti s EET a mimo jiného uvedl i restauraci v Otročíněvsi, Hudlicích a Novém Jáchymově. "Co se týká naší restaurace, rozhodně k uzavření nedošlo pouze a jen v přímé souvislosti s EET. Navíc nás nikdo ani nekontaktoval, neměli jsme šanci cokoli říct." 

Tím se celá "záhada", proč jsou v Novém Jáchymově při styku s novináři obezřetní, dostala do jiného světla. A my jsme mohli konečně probrat, jak to tedy s tou vodou v obci vlastně bude. Vodovod v obci byl vybudován v roce 1967 a celou dobu byl zásobován z vodních zdrojů, které bohužel během privatizace nedokázalo vedení Nového Jáchymova získat. Vodovod byl nejprve z osinko-cementového potrubí, které se teprve v r. 2015 podařilo kompletně vyměnit za plastové.

Osinko-cementové potrubí mělo značné ztráty a prakticky po celou dobu existence obec vodovod dotovala. Vodné pokrývalo jen cenu stanovenou dodavatelem, ale nedokázalo již vytvářet fond na opravy. Poslední smlouva před novou smlouvou uzavřenou v roce 2016 byla ta z roku 2000. Základním kamenem úrazu bylo, že Savea s.r.o. dodávala obci vodu "ze svých přebytků" a přitom byla obec povinna zajistit průtok Habrovým potokem ve výši osmi litrů za sekundu.

Jak to bylo?
"Habrový potok totiž funguje jako jakýsi "uzávěr" pro vodu ze studní a vrtů a v případě, že nemá dostatečný průtok, tak voda ze studní uniká do podloží potoka. V roce 2012 podala Savea s.r.o. žalobu na obec o uhrazení dlužných faktur za vodné a stočné, obec toto rozporovala a následně došlo k vypovězení smlouvy. V roce 2014 došlo k mimosoudnímu narovnání mezi Savea s.r.o. a obcí a následně se nové zastupitelstvo snažilo uzavřít smlouvu novou, což se podařilo v roce 2016," tvrdil zastupitel Nového Jáchymova. 

Bez řádné smlouvy se fungovalo tři roky. Je jasné, že v takovém případě na sebe problémy nenechají dlouho čekat. "Mohli bychom vám poskytnout značně nepříjemnou e-mailovou komunikaci od dodavatele v prvním období sucha, ale nebylo by to od nás korektní. Dojednali jsme novou smlouvu a doufáme, že se nám podařilo nastavit i lepší vztahy s dodavatelem, což je zásadní pro řešení všech problémů, které ještě mohou přijít."

Spokojené jsou obě strany
Když se podařilo smlouvu uzavřít, spokojené mohou být obě strany. "V extrémním případě by neuzavření dohody znamenalo nedodání vody. Nicméně je nutno objektivně říci, že toto by nebylo výhodné ani pro Saveu, neboť tato by přicházela o zisk, který z vody má. Je nutné si uvědomit, že Savea provozuje vodní zdroje, čerpá je do vodojemu a z něho zásobuje svůj vlastní provoz, část obce Otročíněves a obec Nový Jáchymov. Logicky pokud by zastavila dodávku vody pro obce, tak by veškerý provoz související s vodou šel na vrub Saveu a to by bylo finančně velmi, velmi nevýhodné," má jasno Vacek. 

Někdo by mohl namítnout, že nějaký papír vůbec není potřeba, když doteď všechno "tak nějak" fungovalo. Zásadním problémem jsou však období sucha, která byla v posledních dvou letech. Došlo k přerušení dodávek vody, omezení dodávek i k zákazu zalévání a používání pitné vody pro jiné účely než pitné a hygienické a také k zákazu čerpání povrchových vod. Obě období trvala několik týdnů a pro všechny občany to byly obtížné dny. Nová smlouva upravuje to zásadní, co upravit šlo, tedy povinnosti obou stran.

Bude jenom lépe
V Novém Jáchymově však celou dobu pracovali na náhradním řešení, který by realizovali, pokud by nedošlo k podpisu nové smlouvy. "Jednali jsme s bývalým hejtmanem Peterou, který nám doporučil kontaktovat k řešení situace soukromou společnost. Sami jsme jednali se společností VAK Beroun o možnosti připojení na Želivku a i v současné době hledáme řešení, které by učinilo obec nezávislejší a samostatnou, co se týká vodních zdrojů, byť i jen zčásti. K tomu je ale potřeba značných financí a obec má dluhy z nově zbudované kanalizace. Určitě ale budeme jednat s novými politiky Středočeského kraje a doufáme, že nás nenechají na holičkách a v rukou soukromého dodavatele."

Závěrem je třeba dodat, že pro obyvatele Nového Jýchymova se situace mění jen k lepšímu. Mají daleko větší jistotu dodávek vody i v době, kdy dříve přišly regulace a zákazy. Cena zůstává stále stejná, což je třeba ještě jednou zdůraznit. "Ano, cena vodného je stanovena a vypočítávána dle zákona, zisk z vodného je limitován," potvrdil zastupitel Nového Jáchymova Václav Vacek.