Začalo to v detailech, pak mi zakazoval kamarádky a bil mě. Jak poznat domácí násilí?

Není radno nic podceňovat
 

Násilí, které se odehrává za zdmi domů, je něco, co dokáže ze života udělat peklo. Často neviditelný je útlak, výhrůžky, psychické týrání i "šikovně" vedené rány tak, aby to nikdo nepoznal. Oběti se cítí vinné, pocit bezmoci je potvrzován a agresor nabírá další síly. Jak z toho ven?

Domácí násilí je tím nejhorším, protože vzniká mezi blízkými osobami v jejich soukromí. Kontrola veřejnosti dokáže jakékoliv náznaky násilí řešit, jenže v soukromí se hraje podle jiných pravidel. Intenzita útoků se stupňuje a tito dva lidé zpravidla nejsou schopni vyřešit včas svůj vztah tak, aby se to už nikdy neopakovalo.

Domácí násilí často začíná pomalu, od detailů k důležitějším věcem. Vždy jde o dlouhodobý proces a opakující se útoky, které jsou vždy vedeny jen od agresora směrem k oběti. Navíc se intenzita zvyšuje. Je prakticky jisté, že pokud dostanete ránu jednou, další budou následovat. Oběti domácího násilí končí často v nemocnici nebo márnici.

Od nevinných začátků až k tyranii
"Začalo to v detailech, ale pak mi zakazoval kamarádky a pravidelně mě bil," uvádí na začátek svého příběhu Hana K. "On chtěl mít kontrolu nad tím, kde jsem a s kým se bavím. Dost žárlil. Nejdříve mě to vlastně těšilo, byla jsem pro něj tak důležitá! Jenže pak, jak se stupňovala jeho podezření, obvinění i bití, došlo mi, že jsem jen hromosvod pro jeho agresi a jeho obavy," popisuje postupný pád až na dno Hana. "Jednou mi třeba nevěřil, že jsem byla s kamarádkou.

"Když jsem šila na šicím stroji při jeho "výslechu", prostě mi strčil ruku pod stroj. Jehla prošla párkrát skrz. Naštěstí bez nitě, ale i tak. Vždycky se pak za nějaký čas omlouval a sliboval, že už se bude ovládat. Jenže se to v něm nějak bilo, nevěřil mi a chtěl ovládat můj život," vysvětluje Hanka, jak postupně může dojít k domácímu násilí. "Postupně jsem chápala, že se to už nikdy nezlepší a nebude to jako dřív. Všechno se jen zhoršovalo, až to na mně poznaly i kamarádky. Těm jsem se nakonec svěřila a od Libora utekla," popisuje Hanka, jak utekla z pekla. 

 

Všímejte si svého okolí a dávejte si pozor na tyto varovné signály:

 • Zlé pohledy od partnera, něco "visí ve vzduchu" 
 • Zničené věci v bytě
 • Neustálé kontrolování času
 • Rušení plánovaných schůzek
 • Nošení dlouhých rukávů a nohavic v teple
 • Neustálé ohlašování partnerovi 
 • Pochybování a snížené mínění o sobě
 • Obhajování partnera
 • Pocity viny
 • Tiché vystupování, i když předtím šlo o extrovertní osobu
 • Lekavost, vystresovanost

Domácí násilí se může postupně vyvinout i v předtím harmonických vztazích. Jakmile jeden z partnerů získá pocit, že je nezastupitelný a že je na něm ten druhý závislý, jde to rychle. Právě kvůli závislosti, a to hlavně finanční. Pochopitelně svou roli hraje i emoční závislost.

Finanční závislost na partnerovi není nikdy tím správným krokem. Rizikové je i onemocnění, zdravotní postižení, mateřská, rodičovská, vyšší věk, odchod ze zaměstnání atd. Vztah, který je poznamenán domácím násilím, nemá nikdy smysl udržovat dále. Nikdy se to nezlepší.


Zdraví