Obyvatelé benešovského sídliště snad konečně v klidu zaparkují

Kam s ním? Nerudovskou otázku, kde zaparkovat, řeší denně lidé na benešovském sídlišti v centru města. Lidé žijící v bytových domech v oblasti ulice Bezručova dobře vědí, jak složité je najít místo pro jejich plechového miláčka. Kritický stav parkování v této části města by se ale v budoucnu mohl změnit.

06.02.2017 - 08:30   |  
Vizualizace nadzemního parkoviště v benešovské Bezručově ulici

Automobily mezi sídlištními bloky jsou zaparkovány v některých případech takovým způsobem, že ohrožují průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému. Proto benešovská radnice pro letošní rok schválila investice na řešení této nepříznivé situace.

Nadzemní parkoviště za 25 milionů
"Jde v pořadí již o třetí etapu pro rozšíření parkovacích míst v oblasti ulice Bezručova, kde bude využito objektu stávající kotelny. Stavba je v souladu s územním plánem města Benešov a je pro ni vydáno stavební povolení. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení s maximální předpokládanou hodnotou téměř pětadvacet milionů korun," informoval benešovský starosta Petr Hostek.

V rámci projektu by měly být upraveny prostory stávajícího parkoviště a měly by být rozšířeny o nástavbu nadzemní parkovací plochy, která bude příjezdná po rampě u objektu kotelny. Mezi stávající rampou a nadzemní konstrukcí parkoviště budou zhotoveny rampy pro vozidla a pro pěší.

Sto míst z parkování
Stavba bude nadále sloužit jako parkoviště pro osobní motorová vozidla. Na spodní parkovací ploše je navrženo celkem jedenapadesát parkovacích stání, z toho celkem pět stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující těžce tělesně postižené osoby. Na horní parkovací ploše je navrženo celkem devětačtyřicet stání. Celková kapacita parkoviště tedy bude sto parkovacích míst.

"Souběžně se západní stranou parkoviště bude zhotovena nová propojovací komunikace v šířce čtyř metrů. V souvislosti se stavbou nájezdu na horní parkovací plochu po stávající rampě dojde k mírné úpravě ploch přilehlých u původní komunikace," doplnil Petr Hostek.