Jak pomoci osobě závislé na drogách? Celou dobu to děláme špatně!

Jste závislí a nelíbí se vám, jak se k vám chová společnost? Změňte to.
 

Nejnovější poznatky ukazují, že postoj společnosti k osobám závislým na návykových látkách je špatný a nepomáhající. Nejlepší cesta, jak vymýtit závislosti ze společnosti? Odpověď vás dostane. 

Žije ve vašem okolí osoba závislá na návykových látkách? Možná to ani nevíte, stejně jako nejspíše nevíte o osobách, které mají depresi nebo velké osobní problémy. Společnost totiž velí: Pokud nejsi v pohodě a šťastný v našem systému, je s tebou něco špatně. 

Osoby, které jsou závislé na návykových látkách, jsme zvyklí považovat za slabé jedince, kteří nemají dostatečně pevnou vůli. Je jejich chyba, že jsou závislí, a my, kteří nejsme, jsme samozřejmě ti lepší.

Pokud v naší společnosti máme osobu, která má se závislostí problémy, je nutné ji neustále slovně atakovat, nutit ji přestat a vyčítat jí projevy její závislosti a dopady závislosti na její život. Často přitom vzpomeneme i ty nejčernější scénáře. (Samozřejmě, že sami si nejsme schopní odepřít cigaretu, cukr, kávu, sex s milenou a porno.)

Možná jsme pokrytci, ale jejich závislost je přece horší. Alkoholici, závisláci na čemkoliv jsou prostě od toho, abychom si na ně ukázali prstem a cítili se lepšími. Navíc závislým osobám se poměrně lehce stane, že jsou kriminalizovány a se záznamem v rejstříku je jejich život hned zas o něco veselejší a snadnější. Možná je načase přiznat si, že tento systém není správně nastavený, a začít zkoušet své chování měnit. 

Jak se efektivně vypořádat s problémem závislostí? 

  • Legalizovat drogy
  • Snažit se o začlenění závislých zpět do života
  • Investovat do podpory a budování vztahů závislých stejně jako do současného systému, který je ostrakizuje
  • Prevence, informovanost, vzdělání a žádná reklama na drogy

Kdo jsou závisláci a jak se nejlépe chovat k závislému člověku? 
Zkuste je neodsuzovat a spíše vytvářet sociální vazby. Závislost je nemoc z osamění a nedostatečně kvalitních mezilidských vztahů a neuspokojivého života. Je to docela snadné - když máte práci, ženu, děti a kde bydlet, dobré přátele a kvalitní vztahy, nebudete si muset nic kompenzovat drogami. Pravdou je, že slovo závislost nemá antonymum ve slově střízlivost, ale ve slově spojení a vztahy.


Životní styl

Zdraví