Letní nedostatek vody vystřídala v Chotýšanech havárie vodovodu

Lidé v Chotýšanech si na připojení ke skupinovému vodovodu počkají až do roku 2018
  |  

V Chotýšanech na Vlašimsku dlouhodobě řeší problémy s pitnou vodou. Nedostatek vody ve studních a problémy s dodávkami pitné vody z obecního vodovodu jsou každoročním letním evergreenem. V únoru tu navíc museli řešit havárii vodovodu, která se projevovala nedostatkem vody v místním vodojemu.

 

"Celý den jsme hledali místo havárie, ale bohužel jsme v trase vodovodu nenacházeli viditelnou známku úniku vody. Navečer jsme proto přistoupili k postupnému uzavírání a pouštění jednotlivých částí vodovodního řadu, abychom blíže lokalizovali místo, kudy voda uniká,“ popsal nedávnou situaci chotýšanský starosta Bohuslav Kovář.

Akutní havárie odstraněna, problémy trvají
Nakonec po obcházení jednotlivých domů se v jedné části obce přece jen podařilo najít únik vody zřejmě mrazem prasklým vodoměrem ve sklepě neužívaného domu. Závadu poté mohli Chotýšanští odstranit. V důsledku uzavření přívodu vody po jeho otevření v některých částech docházelo ještě po nějakou dobu k zakalení vody kalem z vodovodní přípojky. Vodu však stačilo jen odtočit.

"Vodovodní řad byl uzavřen jen na nezbytně nutnou dobu zjištění konkrétního místa havárie a její opravu, takže domácnosti nebyly výrazně omezeny v dodávce vody. V případě takto nenadálých situací nedisponuje obec dostatečně rychlým a plošným způsobem, jak informovat obyvatele," dodal Bohuslav Kovář s tím, že pro podobné situace by rád zavedl rychlejší systém sdělení důležitých informací pro občany například formou mobilního rozhlasu.

Problémy s dodávkami pitné vody trápí lidi v Chotýšanech už řadu let

Dlouhodobý nedostatek vody vyřeší skupinový vodovod
Jenže vyřešením zimní havárie problémy s vodou v Chotýšanech nekončí. Vody ve zdejších studních i ve vodovodní síti je tu dlouhodobým problémem. Není neobvyklé, že v létě v obci musí přistoupit k zákazu zalévání a napouštění bazénů.

"Množství podzemní vody je nedostačující a nestačí dostatečně rychle naplnit vodojem. Srážek bývá málo a spotřeba připojených obyvatel se zvyšuje, a to zejména o víkendech; někdy bývá větší spotřeba než množství, které přiteče. Ani v soukromých studnách není tolik vody co dříve," přiblížil chotýšanský starosta.

Vedení radnice proto připravuje projekt skupinového vodovodu, který by měl sedm obcí sdružených v mikroregionu připojit k přivaděči a odebírat pitnou vodu ze Želivky. V současné době je ukončeno trasování budoucího vodovodu, řešeny smlouvy a věcná břemena. Projekt s původním rozpočtem sto padesát milionů korun je ve fázi před územním rozhodnutím a na podzim by měla být podána žádost o dotaci. Problémy s čerpáním pitné vody by měly skončit v roce 2018, kdy by měl být skupinový vodovod uveden do provozu.

Drahocennou vodou bude třeba šetřit i nadále
"Na připojení k přivaděči a stálý odběr pitné vody z Želivky si tedy ještě počkáme a do té doby je třeba šetřit se zásobami tohoto přírodního bohatství, které máme v omezené míře k dispozici," připomněl Bohuslav Kovář s tím, že každá obec zapojená do projektu společného díla se bude spolupodílet určitým procentem, které odpovídá počtu obyvatel dané obce a jejich dalšímu předpokládanému rozvoji.