Motolská skládka snad konečně zmizí. Nikdo však pořádně neví, co obsahuje

 

Strašák jménem skládka Motol snad konečně zmizí. Vedení Prahy 5 se k tomuto kroku odhodlalo po mnoha letech váhání. A už bylo opravdu načase! Rizika jsou však poměrně velká. Hlavním důvodem je fakt, že nikdo pořádně neví, co všechno skládka obsahuje. 

Motolská skládka je rozlehlé území na zhruba patnácti hektarech a začala vznikat asi před 45 lety. Od té doby si v podstatě žije vlastním životem, aniž by do ní kdokoli výrazněji zasahoval. "Vycházíme z výsledku auditu z roku 2015, který potvrdil, že nikdo neví, co přesně je v tělese skládky. Byly provedeny i průzkumné vrty, které nám daly prvotní představu o dnešním stavu skládky. Současné kroky rady tedy navazují," řekl zástupce starosty Praha 5 Martin Slabý. 

Také starosta této části hlavního města si dobře uvědomuje, že sládka je nepříjemným dědictvím, se kterým je však třeba se vypořádat. Nepůjde to ale bez řádné analýzy. "Nelze to déle odkládat, přestože pro městskou část to budou velké výdaje. Budeme jednat i o možných dotacích, které by nám se sanací pomohly," potvrdil starosta Radek Klíma.

Cena? Nikdo nedokáže odhadnout

Byla tedy vypsána veřejná zakázka s názvem "Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku". Cílem je vyřešit území tak, aby nemělo negativní důsledky na občany Prahy 5 ani okolních městských částí. Jedná se o první krok, který by měl vést k nezbytné sanaci území. Smlouva s vítězem soutěže, firmou GEOtest a. s., bude podepsána až po uplynutí lhůty na odvolání proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, tedy nejdříve během dubna.

Analýza rizik zahrne mimo jiné provedení detailních průzkumných a geologických prací, které vyhodnotí aktuální stav skládky, respektice složení a případný pohyb. Následně vyhodnotí rizika
a nebezpečí. Na analýzu rizik naváže studie proveditelnosti, která technicky i finančně posoudí varianty řešení sanace, a doporučí preferovanou variantu.

Součástí zakázky je i monitoring, který bude sledovat vody v lokalitě a deformaci tělesa skládky. Zakázka je víceletá a práce by se měly co nejméně dotknout života lidí nejen v Praze 5. Náklady na vlastní rekultivaci není možné v této fázi nijak blíže specifikovat, vše bude závislé na výsledcích analýzy a následné projektové dokumentaci. Levná záležitost to však určitě nebude. Na druhou stranu, tahle "motolská hrůza" už vážně musí pryč.

 


Hobby