Auditoři: Muzeum umění Benešov nakupovalo zbytečnosti a mrhalo penězi daňových poplatníků

Budova Muzea umění a designu na benešopvském Malém náměstí
Zobrazit fotogalerii (8)
  |  

Řada porušení právních předpisů, bezhlavé nákupy, závažné chyby v účetnictví, chaos a nepořádek. Takový byl výsledek hloubkového auditu v benešovském Muzeu umění a designu. Ředitel poté rezignoval na svou funkci a nedostatky teď musí napravit dočasné vedení příspěvkové organizace města.

Celý měsíc prováděli kontroloři audit v Muzeu umění a designu na benešovském Malém náměstí. Zaměřili se hlavně na účetnictví, smlouvy, nákup didaktických pomůcek, hospodaření městské organizace a inventarizaci majetku. Proto byla budova uzavřena. Ve zprávě o výsledcích kontroly, kterou auditoři vydali, vyšla najevo závažná pochybení, která zaskočila i samotné vedení benešovské radnice.

Nad množstvím porušení zákonů zřizovatel kroutí hlavou

"Paní auditorka mě detailně seznámila s nedostatky, které kontrola zjistila a jsou nyní už prokazatelné. Bohužel musím konstatovat, že jsou trochu těžšího kalibru, než jsme si původně mysleli," řekl benešovský starosta Petr Hostek, kterému některé kroky vedení muzea přijdou iracionální.

Zpráva auditorů uvádí, že organizace porušila celou řadu zákonů a právních norem, mimo jiné zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, o fondu kulturních a sociálních potřeb, o účetnictví, zákoník práce, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků nebo prováděcí vyhlášku k zákonu o finanční kontrole.

Nepořádek v účtech i v regálech

Chybějící podpisy správců rozpočtu, nepodepsané smlouvy, nakoupená umělecká díla, která nebyla v evidenci, neschválené platební poukazy, chybějící smlouvy o dílo, v krabicích volně pohozené paragony. V příručním skladě grafického designu jsou umístěny plakáty, papírové nákupní tašky a spousta jiných papírových předmětů, které nejsou většinou zaevidovány. Kontrolou bylo zjištěno, že některé listy byly okousány hlodavci. Na tento stav upozornila kontrola vedení muzea již o rok dříve, k nápravě ale nedošlo.

Například tři jízdní kola v celkové hodnotě 35 tisíc korun, zakoupená v roce 2016 jako didaktické pomůcky, byly v depozitáři přístupném pouze vedení muzea. Hodinky Casio za 15 tisíc byly v pracovně ředitele, stejně tak jako dvojice nevybalených holicích strojků Braun v hodnotě 10 tisíc korun. Úplně stejně dopadl tablet Galaxy a mobilni telefon Apple Iphone za 22 tisíc korun, které kontroloři nalezli v pracovně ředitele nerozbalené a nepoužité.

Předražené a zbytečné pomůcky pro výuku

Koloběžka, hvězdářský teleskop, IR teploměr, remoska, vysavač, pečicí hrnec, elektrický zubní kartáček s desinfikátorem, designové kuchyňské nože. Dohromady věci za více než 100 tisíc korun. To vše nepoužito, zabaleno v původních obalech, někdy uloženo v přepravkách. Zakoupená a jedinkrát při vernisáži použitá kamera Panasonic. Prostě zbytečné nákupy, mrhání peněz daňových poplatníků.

"Pořízený majetek je označován jako didaktické pomůcky. Nebylo předloženo, s jakým záměrem jsou didaktické pomůcky pořizovány a jaké je jejich využití. Výdaje jsou neopodstatněné. Vynakládané finanční prostředky nejsou účelné, není dodržena zásada hospodárnosti a efektivnosti," uvedla vedoucí kontrolní skupiny Jana Nitkulinecová s tím, že ze zjištěných poznatků vyplývá, že poradní komise je nefunkční a Muzejní rada neplní svou funkci. O nákupech nebo přijetí jednotlivých sbírkových předmětů a didaktických pomůcek rozhoduje sám ředitel muzea.

Ročně vynakládá organizace 14 tisíc za předplatné časopisů. Největší položkou je předplatné Lidových novin, tj. 4,5 tisíce – doručovací adresa je bydliště ředitele. Na konci roku byly zakoupeny za 15 tisíc nové knihy do mediatéky. Celkem za rok 2016 za 44 tisíc. Muzeum nepředložilo žádné záznamy o počtu osob, které mediatéku využívají.

Muzeum jako odkladiště nevyhovujících?

Ředitel Muzea umění a designu, pětašedesátiletý Tomáš Fassati, se koncem února vzdal své funkce a vedení organizace se na základě pověření vedení benešovské radnice dočasně ujala Lenka Škvorová, která teď bude muset dát všechny nedostatky zjištěné auditem do pořádku. Podle bývalého ředitele muzea Fassatiho sbírky designu některých muzeí se řídily sběratelskou soukromou koncepcí, kdy si sběratelé vytknuli úzký obor a tam chtěli být co nejhlubší a nejpřesnější, což podle něho neodpovídá vzdělávacímu poslání muzeí.

"V minulosti jsme se stali odkladištěm lidí, kteří na radnici nevyhovovali. Proto jsme se potýkali s problémy, ale neřešili jsme je dostatečně rychle a dobře. To malé procento schopných lidí v muzeu dělalo za ostatní," uvedl na tiskové konferenci dnes už bývalý ředitel muzea.

Konec dobrý, všechno dobré

Kdo by však čekal nějaký postih pro ředitele muzea z důvodů pochybení při správě cizího majetku, byl by na krutém omylu. Vedení města se s odcházejícím ředitelem příspěvkové organizace, který již překročil důchodový věk, rozloučilo důstojně. Poděkovalo mu za práci, předalo věcné dary v podobě dvou fotografických knih známého fotografa Františka Drtikola a nejspíš možná jen přehodnotí původně uvažovanou možnost zaměstnat Tomáše Fassatiho na novém pracovišti Kabinetu ergonomie a designu.