Přeplněné věznice a miliony z našich kapes. V Úvalech vědí, jak z toho ven

Něco dělat a neflákat se, to je základ
Foto: městouvaly.cz
Zobrazit fotogalerii (3)
Něco dělat a neflákat se, to je základ

Projekt Čistíme Úvaly vstupuje do dalšího roku a má za sebou poměrně slušné výsledky. Začlenit člověka se záznamem v rejsktříku trestů zpět do společnosti je vždycky složité. A příliš se to nedaří, o čemž svědčí přeplněné české věznice. Každá činnost, která to chce změnit k lepšímu, by se proto měla přijímat s otevřenou náručí a širokým úsměvem. 

reklama

Propuštění z vězení, nezdar při hledání práce, rozpad rodiny a dalších vztahů, nedostatek financí na nájem a jídlo, další trestná činnost, návrat za mříže. Tak by se dala shrnout poměrně typická situace propuštěných. "Více než polovina firem člověka se záznamem v trestním rejstříku nepřijme, takoví lidé jsou přitom za práci vděční a váží si jí," říká starosta města Úvaly Petr Borecký.

Město Úvaly si je vědomo, že nezastupitelnou rolí města ve společnosti je i sociální odpovědnost. "Právě proto spolupracujeme s agenturou RUBIKON, která nejen v Úvalech dává těmto lidem druhou šanci." Projekt byl pilotně spuštěn v roce 2015 a inspiroval se pozitivní zkušeností ze Švýcarska. Mnohá tamní města vytvářejí díky různým sociálním programům pracovní příležitosti pro osoby s trestní minulostí.

Klíčový prvek sociální začlenění

Cílem těchto programů je návrat osob se záznamem v rejstříku trestů na otevřený trh práce a bývají provázány s dluhovým poradenstvím, pomocí s hledáním bydlení a celkovým začleněním zpět do života na svobodě.
 "Práce je zde vnímána jako klíčový prvek celého procesu sociálního začleňování," potvrdila jednatelka sociální firmy Lenka Ouředníčková důvod, proč se v RUBIKON Centru rozhodli založit sociální firmu tohoto ražení i v Česku.V Úvalech se osvědčila takzvaná tréninková pracovní místa, a to zejména ve spolupráci s Technickými službami města Úvaly. Sem jsou dosazováni kandidáti z Pracovní agentury RUBIKON, kterými jsou lidé se záznamem v rejstříku trestů, a sociálně znevýhodnění uchazeči v evidenci úřadu práce.

V roce 2016 nastoupilo do programu Čistíme Úvaly sedm zaměstnanců.

Tři byli v programu neúspěšní, zbylým čtyřem se ale podařilo v práci udržet – dva získali místo u Technických služeb města, jeden pokračuje na tréninkovém místě a jeden pracuje přímo pro sociální firmu Rubikon Centrum Servis  jako kmenový zaměstnanec. Dohromady jim bylo poskytnuto 492 hodin poradenství. To vše má za cíl zabránit jejich sociálnímu vyloučení či návratu do vězení, ke kterému velmi často dochází, protože bez práce není možné se na svobodě udržet.

RUBIKON Centrum je organizace, která přes 20 let vytváří programy a služby pro osoby s trestní minulostí. Pro jejich větší uplatnění na trhu práce založila i sociální firmu, která pod názvem Rubikon Centrum Servis s.r.o. provozuje tréninková místa a pomáhá zaměstnávat lidi, kteří nemohou kvůli záznamu v rejstříku trestů dlouhodobě najít práci.

Věznění přitom představuje obrovskou zátěž pro státní kasu. Náklady na jednoho vězně na jeden den činily v loňském roce 1 093 korun. Máme přes 20 000 odsouzených, což je přes 21 miliónů korun denně. Náklady na provoz tréninkového místa přitom činí 400 333 korun ročně.
 Nemusíme být dokonale zběhlí v matematice, abychom si rozdíl vypočítali.

Co bude dál?

Na jaře 2017 se do projektu zapojí noví zaměstnanci: ty na tréninková místa poprvé dosadí kromě výše uvedené pracovní agentury i Úřad práce Kolín a kontaktní pracoviště Český brod. Cílem je pak dlouhodobě udržet kvalitu a spokojenost s prací zaměstnanců v Úvalech, tedy úspěšná realizace tréninkového místa, na jejímž konci bude možnost najít pro zaměstnance uplatnění na skutečném pracovním trhu. Velkým přáním by pak bylo rozšíření projektu i do jiných měst.


Kromě realizace zakázek na úklid veřejných prostor má Rubikon Centrum Servis nový cíl – rozjet projekt na odstraňování graffiti a mytí povrchů v Praze a okolí.
 "Věříme, že tímto krokem nejenže vytvoříme další pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, kteří jen velmi těžko díky záznamu v trestním rejstříku shánějí práci, ale také pomůžeme odstranit tento rozmáhající se nešvar z našeho hlavního města a jeho okolí," doplnil na závěr Jiří Bouška, ředitel sociální firmy.

reklama
#vězení #úklid #návrat do života #trestanci #Úvaly

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.