V Nymburku se hluku nezbaví ani letos v létě. Kde se vzaly chybějící miliony?

Ani během letošních prázdnin nebude na nymburském sídlišti klid. Už za pár dní tam totiž začne v pořadí šestá etapa revitalizace. Pro místní to znamená další léto plné hluku, prachu a nepořádku. Jakých ulic se bude tentokrát týkat a co se bude na sídlišti přesně měnit?

31.05.2017 - 18:15   |  
Revitalizace obyvatele rozhodně nepotěší
Zobrazit fotogalerii (3)

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží. Pro děti dva měsíce prázdnin, pro mnohé stavební firmy žně. Klidu si tak někde bohužel příliš neužijí. Do této kategorie spadá i nymburské sídliště, kam už několikáté léto po sobě najedou bagry, začne se kopat a hlučet. "Kdybych mohla, někam se zahrabu. Ale musím zůstat, nemám kam jít," smutně pokyvuje hlavou paní Alena. Důchodkyně však teď nejvíc řeší, jak se za ní dostanou vnoučata. "Budu je muset hlídat na každém kroku. Bojím se, že spadnou do nějaké jámy nebo se na něco napíchnou."

Není sama, kdo by nejraději odjel někam na druhý konec republiky. Hlavně co nejdál. Město totiž znovu chystá opravy, které odstartuje již za pár dní. Týkat se budou konkrétně ulic Jurije Gagarina, Karla Čapka, Vítkovické a Okružní. Lidé budou muset řešit komplikované vstupy do domů a samozřejmě také přicházejí v úvahu potíže s parkováním aut. 

Co revitalizace obyvatelům přinese?

Co je na první pohled samozřejmě vnímáno negativně, má však i své kladné stránky. "V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Bude také vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů," vysvětlil plány mluvčí města Nymburk Petr Černohous. Takže jde vlastně o věci, po kterých obyvatelé volají a chtějí. 

Stavební práce by měly probíhat od června až do října (předpokládaný termín dokončení je 31. 10. 2017).

Bohužel se to neobejde bez probémů. Samo město dokonce poukazuje na to, že v průběhu prací může být na staveništi nebezpečí zranění, pokud člověk nebude opatrný. 

"Upozorňujeme obyvatele a také všechny, kteří se budou v sídlišti pohybovat, na zvýšenou opatrnost na komunikacích během realizace stavby," hlásí Černohous. Jak to ale vysvětlit dětem, které to za pár minut stejně z hlavy vypustí? Nezbývá, než je jako paní Alena hlídat na každém kroku. 

"Rovněž žádáme majitele vozidel, kteří parkují v této části sídliště, aby ve vlastním zájmu parkovali po dobu výstavby v prostoru nových parkovacích stání vybudovaných v rámci předchozích etap revitalizace. Případně v bočních ulicích mimo dosah staveniště." 

Dotace nevyšla, tak se financuje z vlastního

Nymburk získal na všechny předchozí etapy revitalizace dotaci, nyní to ale nevyšlo. "V dotační výzvě bylo málo peněz, k tomu všemu se sešlo příliš mnoho kvalitních projektů. Naše žádost tudíž byla vyhodnocena jako bezchybná, ovšem z důvodu nedostatku financí nám zatím nebyla přiznána požadovaná částka," uvedl starosta města Pavel Fojtík.

Další etapu revitalizace tak musí Nymburk finacovat ze svého. "Ano, půjde to z rozpočtu města. Celková cena je více než 22 milionů korun," doplnil ho Petr Černohous.