Fotbalová (r)evoluce začala. Jaké otázky projekt vzbuzuje?

 

Konec front před registračním úsekem, přehledná a rychlá on-line verze zápisů o utkání a výrazné zjednodušení agendy fotbalových sekretářů.

 

To jsou jedny z hlavních výhod startující „Fotbalové (r)evoluce“, která zaváděnou elektronizací bortí dosavadní praxi v administraci české kopané. Pro řadu fotbalových klubů to znamená pořízení výpočetní techniky a zajištění internetového připojení. Nutností je také naučit klubové administrátory postupům práce s informačním systémem.

 

Právě názorné ukázky, diskuze a další podrobné informace o systému vyplnily část nedělního losovacího aktivu Okresního fotbalového svazu Praha-východ. Ve třídě jedné z čelákovických škol seznamoval přítomné funkcionáře s projektem předseda svazu Josef Novák. Ten například spatřuje další výhody „Fotbalové (r)evoluce“ ve výsledkovém servisu, publikovaném ze všech odehraných utkání do několika minut. Přítomné obeznámil i s přednostmi tzv. „sběrných faktur“, které nově umožňují bezkontaktní platby. Ke kladům celého projektu zařadil i nahrazení pevných registračních průkazů hráčů on-line evidencí, která vylučuje možnosti podvodů. K pozitivům uvedl i novinku elektronického členství, které zkrátí proces přijímání členů jen na několik minut.

 

Ještě před skončením informačního bloku aktivu zodpovídal předseda otázky funkcionářů. Jedno z vůbec nejdéle projednávaných opatření se týkalo vyhotovení elektronických zápisů. Zejména ohledně stanovené lhůty 15 minut před začátkem utkání, do které bude muset být zápis vyhotoven. Z položených dotazů například zaznělo:

 

Co se stane, pokud zápis do 15 minut nebude stále vyhotoven?

Další zásahy do dokumentu po této lhůtě bude moci provádět pouze rozhodčí. Povinností obou mužstev je vždy vyplnit sestavy hráčů do 15 minut před oficiálním začátkem zápasu.

 

Kdo odpovídá za správnost zápisu, když se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví?

V takovém případě za řádné vyplnění zápisu odpovídá vždy domácí klub.

 

Jak se bude řešit situace, když elektronický zápis nebude moci být dopsán pro výpadek elektřiny či internetového spojení?

V takovém případě se údaje nejprve napíšou na klasický papírový zápis, který bude muset být později převeden do elektronické podoby.

 

Jak bude možné upravit zápis o utkání po jeho definitivním schválení oběma klubovými vedoucími?

Pouze podáním protestu.

 

Budeme k počítači potřebovat i tiskárnu?

Nebude potřeba nic tisknout. Veškerá agenda se vyřizuje elektronicky.

 

Budeme moci do zápisu zapsat hráče, který nemá do systému nahranou svoji fotografii?

Nikoliv. U každého aktivního hráče je nutné mít v systému vloženou fotografii. Ta ještě musí projít schválením Fotbalové asociace.

 

 

 

 

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru