Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu

  |  

Dobrovolní hasiči v Lojovicích nepřetržitě slouží již 85 let. Od počátečních úspěchů překlenuli těžká období totalit a nyní se opět těší bohaté činnosti.

Dobrovolný hasičský sbor v Lojovicích byl založen 26.ledna 1930 a v počátku měl 29 členů, z toho 19 činných. První výzbrojí byla  ruční čtyřkolová koněspřežná stříkačka, kterou sbor zakoupil od statkáře Dřízala za 1000,- Kč.

Rozkvět za první republiky

V roce 1931 byla postavena hasičská zbrojnice. V té době již měli Lojovičtí hasiči 62 členů. Dobrovolní hasiči se účastnili cvičení a likvidace požárů. Bohatý byl i společenský život. Pořádali taneční zábavy, plesy a divadelní představení. V dubnu 1939 získali motorovou stříkačku Ebert s motorem Aero 50.    

Protektorát

Hasiči se zapojovali do odboje proti nacistické okupaci. V září 1944 Gestapo pozatýkalo vedení České zemské hasičské jednoty pro ilegální činnost. Zatčen byl i jednatel František Urbánek. 
9. května 1945 měl pohřeb Ladislav Vávra, kterého zastřelili němečtí okupanti.

Rudá léta

Po roce 1948 bylo doposud čistě apolitické hasičstvo zpolitizováno a nechvalně známé akční výbory prováděly politickou čistku.  Sbor zajišťoval žňové hlídky, výcvik a vzdělávání v protipožární ochraně. Stále byla pořádána divadelní představení, plesy, pouťové, posvícenské i mikulášské zábavy. V padesátých letech se potýká s nedostatkem aktivních členů v neutěšeném dění kolektivizované vesnice. V roce 1970 členská základna poklesla na 16 mužů.

Porevoluční oživení

Začátkem devadesátých let se navrátil původní název Sbor dobrovolných hasičů a označení hasič. V současné době základna čítá 79 členů, z toho 32 mladých hasičů do 18 let.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru