Klub seniorů v Jílovém získal nominaci Senior roku

  |  

O ocenění Nadací Charty 77 a hlavně o bohaté činnosti Klubu seniorů v Jílovém u Prahy nám pověděl jeho vedoucí Otakar Vorel.

Můžete nám říct o čerstvém ocenění?

Nadace Charty 77 nás v soutěži o nejlepší seniorský klub  2015 zařadila mezi nejlepší a zaslala nám diplom.

Ing. Otakar Vorel je vedoucí jílovského klubu seniorů. Je také bývalým ředitelem Regionálního muzea v Jílovém či autorem textu kníhy "Historie v obrazech" o regionálních dějinách Posázaví.

Jaký je program klubu?

 Na programu jsou besedy, přednášky, promítání fotografií z cest, vycházky po okolí Jílového s průvodci atd. Povídáme si s odborníky na vybrané téma, ale také s místními faráři, kronikáři, své odborné znalosti předvádějí i fundovaní členové Klubu. Máme kroužek výuky angličtiny se kterým je spojen i kroužek pěvecký, provozujeme rehabilitační cvičení a plavání.

Vydáváte se také mimo Jílové?

Na jaře a na podzim vyjíždíme obvykle na třídenní poznávací zájezd (např. Alpy okolo Salcburku, Chodsko, Jizerské hory a pod.). Vedení kroužků a organizaci zájezdů a vycházek zajišťují pověření členové Klubu. Uskutečňujeme také vycházky s průvodkyní po Praze.

Kde se scházíte?

Ke své činnosti máme k dispozici klubovnu v Obecním domě na náměstí v Jílovém a ke cvičení využíváme volný prostor v Kulturním centru. Plavání provozujeme v bazénu Domova Laguna v Psárech. Vycházek nebo přednášek se mohou účastnit i nečlenové Klubu, nebo i občané předdůchodového věku. Pěvecká skupina chodí jednou měsíčně zazpívat a popovídat si do Domova důchodců v Jílovém.

Kolik má klub členů?

Počet členů Klubu se pohybuje již delší dobu okolo 105 osob.

Kde je možné se dozvědět další informace?

Klub zveřejňuje svůj program v Jílovských novinách a na nástěnce na Obecním domě. 

Kde získáváte finance?

Dobrá je spolupráce s vedením města od kterého dostává Klub i finanční dotace.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru