Kontroly v jesenické škole odhalily závážná pochybení

Základní škola a Mateřská škola Jesenice
 

Základní a Mateřská škola Jesenice dostává ránu za ranou. Město a kraj zjistily vážné problémy a pochybné výběrové řízení. Nejspíš bude vracet milionovou dotaci a nemá ředitele.

Kontrola od města: závažná pochybení

V červnu a červenci 2015 proběhla předběžná kontrola provozu a ekonomiky školních zařízení v Jesenici, kterou provádělo město jako zřizovatel škol. Bylo dáno doporučení k odstranění nedostatků a avizována veřejnosprávní kontrola. Ta se konala od 16. září do 2. října 2015 za účastni externího auditora Martina Macury. Byla konstatována pochybení závažného charakteru, chybná výše výpočtu školného nebo závažná pochybení v pracovněprávních vztazích. 

Firma Macura & partner, a.s. vznikla v roce 2007. Do roku 2014 existovala pod názvem Synergy Consulting.  Poskytuje ekonomické poradenství, audity, lektorskou činnost a další služby. Klientelu tvoří živnostníci, malé a střední podniky, neziskové organizace, instituce státní a veřejné správy, banky a pojišťovny. Například Česká národní banka nebo ministerstvo průmyslu.

Další rána a vracení dotace

Kontrolu prováděl ve stejné škole i Středočeský kraj a to ve věci čerpání dotace na nákup výpočetní techniky. Podle protokolu z 5. 10. 2015 byl při výběrovém řízení porušen princip transparentnosti a výdaje za 974 027,- Kč shledány jako nespůsobilé. Škole tak hrozí postih a dotaci bude muset zřejmě vrátit.

Pochybení jsou dlouhobá

Alarmující zjištění však rozhodně nepřišla jako blesk z čistého nebe. "Účetnictví školy není průkazné. ... Největší pochybení spatřujeme v absenci inventarizace majetku a závazků, neprůkazné stanovené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu," uvádí se v záveru kontroly provedené soukromou auditorskou společností již v roce 2012. 

Ředitel už nepřijde

Ředitel byl pozván na zasedání rady města 6. října 2015, aby objasnil podrobnosti ke kontrolním zjištěním. Dne 2. října 2015 však rezignoval na svou funkci a byl hospitalizován v nemocnici. Zasedání městské rady se proto nezúčastnil. Část zastupitelů ho později požádala o vyjádření, což odmítl slovy: „Do tohoto zasahovat nebudu, nepřísluší mi to." 

Co se děje ve škole?

Otázkou zůstává, jaký vliv mají pochybení a současná absence vedení na chod školy. Od 30. 10. nefungují školní webové stránky. Pokud máte nějaké informace zevnitř, například jako rodič žáka, můžete se o ně s námi a našimi čtenáři podělit. 

 


Životní styl

Zdraví

Hobby