Na nové klánovické poznávací stezce na vlastní pěst raději nepátrejte...

Nová poznávací stezka v Klánovicích
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

O tom, co nová naučná stezka v Klánovickém lese přináší, jsme se pobavili s archeologem Michalem Beránkem, který je odborným garantem stezky. Věděli jste to, že ještě, než zde vysázeli hustý les, rozkládala se zde středověká vesnice?

V 15. století byla vesnice již opuštěná...

Věděli jste, že historie osídlení Klánovic je prastará? „Naučná stezka vede místy středověké zaniklé vesnice Hol, která byla zřejmě založena před polovinou 14. století a zanikla na počátku století následujícího. Poslední zápis, který nás o ní informuje, již jako o vsi pusté, pochází z roku 1437. Vesnice se rozkládá na ploše cca 500 x 250 m a měla minimálně 21 usedlostí. Její zánik by se dal spojovat vzdáleně s obdobím husitských válek, pravděpodobně nebyla vypálena nebo alespoň nám to nedosvědčují žádné archeologické nálezy, ale pravděpodobně byla opuštěna kvůli špatné půdě a obyvatelé si našli místo na uvolněných příhodnějších lokalitách,“ sdělil nám Michal Beránek.

 

Našli zde podkovy, visací zámek, nebo třeba pokličky!

Co můžeme na stezce tedy vidět? Málo toho není:„Ze vsi se nám dochovaly zcela unikátní povrchové tvary, tedy různé zahloubené a vyvýšené tvary, které jsou pozůstatky původních staveb. Vyvýšené hřbety nám ukazují půdorysy staveb i celých oplocení pozemků, prohlubně nám naopak indikují místa studní, sklepů či hnojišť,“ informuje nás Michal Beránek. Získáváme tak vzrušující pohled do minulosti na to, jak dříve lidé žili: „Na lokalitě proběhly již tři archeologické výzkumy. Při nich jsme našli různé pozůstatky vybavení domácnosti, jak určené k zemědělské výrobě jako jsou třeba srpy, tak i předměty každodenní potřeby nože, visací zámek, podkovy, tak samozřejmě i keramiku. Máme odsud řadu různých keramických nádob, pokliček, hrnců či džbánů,“ zjišťujeme od Michala Beránka.

 

Na vlastní pěst raději ne

Archeologický výzkum v Klánovickém lese je podle Michala Beránka vždy krásný: „ Na rozdíl od naší standardní práce na stavbách je tato činnost klidná a v krásném prostředí.“ Pátrat lidem na vlastní pěst by zde nedoporučoval: „Jednak je to zakázané a zároveň, na což bych apeloval ještě více, není to pro tuto lokalitu nijak prospěšné. Naopak při nejlepší vůli různých hledačů dochází jak k poškození lokality tak i samotných předmětů. Abych však nebyl přílišný pesimista, výhodou této lokality je právě skutečnost viditelných pozůstatků staveb. Takže při troše snahy a snad i s pomocí plánků, které jsou rozmístěné na naučné stezce si může každý návštěvník vyhledávat jednotlivé relikty staveb sám a právě tak pátrat po minulosti na vlastní pěst,“ dozvěděli jsme se. Stezka je prý unikátní: „Takto unikátně dochovaná vesnice na východ od Prahy již žádná neexistuje. Jedná se o tak mimořádnou lokalitu, že naopak její význam překračuje hranice České republiky,“ uzavřel Michal Beránek.

 

Čelákovice chtějí propojit cyklostezku s Lysou a Nymburkem. Kdy by se mělo začít budovat?

Inline stezka z Počernic podél Hostavického potoka je minulostí…

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru